Duinen omg Kreekpad.jpeg

Lidmaatschap

    26-10-2021

Op deze pagina kunt u lezen wat het lidmaatschap van de Partij Westvoorne inhoudt en hoe u lid en/of donateur kunt worden.

Algemeen
De Partij Westvoorne pleit voor een structurele invloed van inwoners op het gemeentelijk beleid. Indien u achter ons gedachtegoed staat, kunt u zich bij onze partij aansluiten en kiezen voor een actieve rol op de voorgrond of u kunt meedenken en meedoen achter de schermen. In ieder geval kunt u ons steunen door lid of donateur te worden. Westvoorne is een enigszins 'vergrijzende gemeente' waarin vooral de oudere inwoners het op bestuurlijk gebied voor het zeggen hebben. De Partij Westvoorne pleit daarom ook voor een structurele invloed van jongeren op het gemeentelijk beleid. Het is mede aan de jeugd, de mogelijk toekomstige inwoners van het gebied, om te bepalen hoe Westvoorne er nu en over een tiental jaren uit moet zien. Hierbij moet u bijvoorbeeld niet alleen denken aan het zorgen voor gewenste recreatie- en sportvoorzieningen voor de jeugd, maar ook aan het bouwen van voldoende starterswoningen. Naast het hebben van een stem in het politieke debat kan het om de volgende redenen van belang zijn om u bij de Partij Westvoorne aan te sluiten.

Inzicht in lokale politieke kwesties. Door mee te denken en te debatteren over gemeentelijke politieke kwesties zult u een goed beeld krijgen van de verschillende politieke standpunten. Bovendien zullen tijdens de thema-avonden door de leden bepaalde standpunten ontwikkeld worden, die door de raadsleden in raadsvergaderingen naar voren gebracht zullen worden.

Contacten. Het lid zijn van de Partij Westvoorne kan politieke contacten opleveren. De leden hebben veelal kennis over uiteenlopende zaken die in de gemeente spelen en zij beschikken over een uitgebreid netwerk.
Jeugdleden. Met name voor de jeugd kan het lid zijn van een politieke partij belangrijk zijn voor de toekomst. Naast het feit dat zij op deze manier al op jonge leeftijd maatschappelijk betrokken zijn, leren zij immers vaardigheden die gedurende hun hele carrière van nut kunnen zijn.

Onze partij kent drie verschillende lidmaatschappen. Hieronder volgt een korte omschrijving van deze drie mogelijkheden.
Heeft u vragen over het lidmaat- of donateurschap neem dan contact op met Piet Slingerland.

1. Algemeen partijlidmaatschap:
Het algemeen partijlidmaatschap van € 25.- per jaar geldt voor leden vanaf 26 jaar. Binnen onze partij is de ledenvergadering het hoogste orgaan. Belangrijke besluiten, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen worden door de algemene ledenvergadering genomen. Een algemeen partijlidmaatschap geeft u stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en u kunt een functie binnen de partij bekleden. U kunt zich dus aanmelden als raadslid of bestuurslid.

2. Jongeren partijlidmaatschap:
Het jongeren partijlidmaatschap van € 10.- per jaar geldt voor jongeren van 16 t/m 25 jaar. Voor jongeren met een partijlidmaatschap gelden dezelfde rechten als voor leden met een algemeen partijlidmaatschap.

3. Tientjeslid:
U kunt ook tientjeslid worden vanaf 26 jaar. U bent welkom op de ledenvergaderingen en u kunt mee discussiëren, maar u heeft geen stemrecht en u kunt geen functie binnen de partij bekleden. U kunt dus geen raadslid of bestuurslid worden, maar u kunt onze partij wel steunen in optima forma.

Ook een bijdrage in de vorm van een donatie is van harte welkom. Ook als donateur wordt u uitgenodigd bij al onze partij bijeenkomsten. Echter, evenals de tientjes leden, kunnen wij u statutair geen stemrecht geven of kunt u een formele functie binnen onze partij bekleden.

De contributie kan gestort worden op rekening NL71 RABO 0152754377 t.n.v. de Partij Westvoorne

Voor informatie en/of vragen kun u contact opnemen met de secretaris van het partijbestuur Piet Slingerland.

Klik op de button 'Aanmelden' onder 'Lidmaatschap' boven aan deze pagina en vul dan het formulier in om u aan te melden als lid en/of donateur.