Archief

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Motie van Treurnis Partij Westvoorne van 22 juni 2010

Archief Nieuws

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 22 juni 2010,
constaterende dat:


- bij meerdere gelegenheden door de coalitie meegedeeld is, dat de kosten voor vier wethouders niet hoger zouden zijn dan voor drie wethouders;
- voorafgaand aan de benoeming van de vier wethouders op geen enkel moment aangegeven is dat de twee zittende wethouders een beroep zouden doen op de bestaande wachtgeldregeling;
- in het schrijven van B&W aan de raadsleden van de gemeente Westvoorne d.d. 4 juni 2010 en in de publicatie in het AD d.d. 12 juni 2010 onterecht de suggestie gewekt wordt dat de mogelijkheid tot het aanvullen van het salaris middels de wachtgeldregeling pas bekend geworden is na een publicatie in de staatscourant van 3 maart 2010;
- daarbij bovendien onterecht de indruk gewekt werd alsof het een wettelijke verplichting zou zijn van het aanvullend wachtgeld gebruik te maken;
- daarbij ook de eerdere uitspraak ‘vier voor de prijs van drie’ onterecht vervangen wordt door ‘niet meer noch minder uitgekeerd dan wettelijk voorgeschreven’;
- bovengenoemde publicatie van 3 maart 2010 niet blijkt te bestaan;
- de wijzigingen d.d. 27 februari 2010 ten aanzien van de wachtgeldregeling voor wethouders in het geheel géén betrekking hebben op de mogelijkheid tot het aanvullen van salaris middels wachtgeld, maar slechts op de uitkeringsduur, overgangsrecht, sollicitatieplicht, planmatige begeleiding en herindelingsgemeenten;
- de regeling dat salaris aangevuld kan worden met wachtgeld ook in de oude wachtgeldregeling voorhanden was,
overwegende dat:
- het bestaan van deze wachtgeldregeling derhalve bekend was;
- er derhalve sprake is van onjuiste en onvolledige informatie over de kosten voor de gemeente met betrekking tot de benoeming van vier wethouders;
- het daarbij niet uitmaakt of het om kosten met betrekking tot salaris dan wel wachtgeld gaat;
- het optreden van het college in deze schadelijk is voor het vertrouwen van burgers in het gemeentebestuur;
- het optreden van het college in deze niet bevorderlijk is voor de samenwerking tussen raad en dit college,
spreekt uit dat:
- het handelen van het college van burgemeester en wethouders in deze kwestie te betreuren is

en gaat over tot de orde van de dag.

 
Pagina terug

Motie van Treurnis Partij Westvoorne van 22 juni 2010

Archief Nieuws

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 22 juni 2010,
constaterende dat:


- bij meerdere gelegenheden door de coalitie meegedeeld is, dat de kosten voor vier wethouders niet hoger zouden zijn dan voor drie wethouders;
- voorafgaand aan de benoeming van de vier wethouders op geen enkel moment aangegeven is dat de twee zittende wethouders een beroep zouden doen op de bestaande wachtgeldregeling;
- in het schrijven van B&W aan de raadsleden van de gemeente Westvoorne d.d. 4 juni 2010 en in de publicatie in het AD d.d. 12 juni 2010 onterecht de suggestie gewekt wordt dat de mogelijkheid tot het aanvullen van het salaris middels de wachtgeldregeling pas bekend geworden is na een publicatie in de staatscourant van 3 maart 2010;
- daarbij bovendien onterecht de indruk gewekt werd alsof het een wettelijke verplichting zou zijn van het aanvullend wachtgeld gebruik te maken;
- daarbij ook de eerdere uitspraak ‘vier voor de prijs van drie’ onterecht vervangen wordt door ‘niet meer noch minder uitgekeerd dan wettelijk voorgeschreven’;
- bovengenoemde publicatie van 3 maart 2010 niet blijkt te bestaan;
- de wijzigingen d.d. 27 februari 2010 ten aanzien van de wachtgeldregeling voor wethouders in het geheel géén betrekking hebben op de mogelijkheid tot het aanvullen van salaris middels wachtgeld, maar slechts op de uitkeringsduur, overgangsrecht, sollicitatieplicht, planmatige begeleiding en herindelingsgemeenten;
- de regeling dat salaris aangevuld kan worden met wachtgeld ook in de oude wachtgeldregeling voorhanden was,
overwegende dat:
- het bestaan van deze wachtgeldregeling derhalve bekend was;
- er derhalve sprake is van onjuiste en onvolledige informatie over de kosten voor de gemeente met betrekking tot de benoeming van vier wethouders;
- het daarbij niet uitmaakt of het om kosten met betrekking tot salaris dan wel wachtgeld gaat;
- het optreden van het college in deze schadelijk is voor het vertrouwen van burgers in het gemeentebestuur;
- het optreden van het college in deze niet bevorderlijk is voor de samenwerking tussen raad en dit college,
spreekt uit dat:
- het handelen van het college van burgemeester en wethouders in deze kwestie te betreuren is

en gaat over tot de orde van de dag.

 
Pagina terug