Archief

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Nieuwsbrief Partij Westvoorne van februari 2012

Archief Nieuws

Beste mensen,

De dagen lengen weer en we gaan naar de lente toe. Krijgt u ook weer het gevoel, dat u meer energie heeft, dat u er weer tegen aan wilt gaan?? Misschien dat het volgende u weer oplaadt om er ook politiek tegen aan te gaan.

Voor dat ik het vergeet:

Onze voorjaars ALV wordt 23 maart om 20.00 uur gehouden in het vertrouwde verenigingsgebouw van Tinte.

We kijken niet alleen terug- dat moet nu eenmaal- maar ook vooruit. Uw bestuur heeft voor de komende jaren een werkplan geschreven om voor een ieder duidelijk te maken, wat we gaan doen, en hoe we het gaan doen om een nog sterkere lokale partij te worden, zodat we bij de volgende coalitieonderhandelingen niet meer in de hoek weggezet kunnen worden. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen , daar hebben we uw hulp bij nodig.

Simon Barendregt zal op de vergadering uit de doeken doen hoe het werkplan in elkaar zit, en waar we uw hulp bij nodig hebben om dit goed uit te voeren. Uw mening en uw suggesties zijn voor ons heel belangrijk: kom op de ALV en laat uw stem horen. Dat is toch de kracht van onze partij.

Emmy Bakker, met de hulp van Rita Noordermeer, Emma van Blom en Hesly den Bakker heeft weer een flink aantal sjaals gemaakt in de PW kleuren. We zullen ze op de ALV te koop aanbieden; dit is toch een prachtig signaal naar de buitenwereld, als we hier mee getooid zijn.

We hebben in ons partijprogramma gezegd dat we moeilijke onderwerpen ter sprake willen brengen in zg denktanks. Een zo’n onderwerp is de Metropoolregio, een samenwerkingsverband tussen Rotterdam en den Haag, die vanaf 1 januari 2013 in werking zou moeten treden. Dat samenwerkingsverband omvat 24 gemeenten, waaronder Westvoorne. De bedoeling is, dat men de sterke kanten van dit gebied wil uitnutten, en uiteraard de minpunten wil verbeteren door samen te werken. Er zijn 7 gebieden waarin men wil samen werken , bijv economie, vervoer, groen etc. etc.

Wij hebben daar onze gedachten over, dus met een klein groepje PW-ers. maar ook niet- PW-ers werken we aan een document over onze gemeente, maar ook ons eiland Voorne, waar we, richting de organisatie van de Metropoolregio, onze wensen en gedachten uiteen zetten. We zijn er nog niet klaar mee, dus het is wat prematuur als we u nu al zouden vertellen wat onze reactie zal zijn. Maar weest gerust, u krijgt het op tijd te horen.

U heeft ongetwijfeld gehoord over de plannen van de gemeente om het Woonbedrijf te verkopen. Er is al eens een openbare presentatie van de gemeente geweest, waar nogal wat kritiek gespuid werd over de voorgestelde opties ( of beter de niet bekeken opties) van de gemeente en de snelheid van doorvoeren, en je zou verwachten , dat men zich daar iets van aantrok. Nu, niets is minder waar. Men gaat onverdroten door en hoopt midden april de raad definitief te laten besluiten. Maar als u weet, dat kenners in het vastgoed deze tijd kwalificeren als uiterst slecht om te verkopen, dat de gemeente nb met de koper  een actualisatie van de woonvisie voor deze gemeente wil doen, dat een consultant uitgerekend heeft, dat we ca 200 huizen uit onze kernvoorraad zouden kunnen verkopen, maar aanraadt om dat nu niet te doen- dus dat doet straks de koper, die daar dan een vette winst voor opstrijkt- dat de gemeente geen woord heeft vuil gemaakt aan een redelijk alternatief van PW om de surplus huizen aan de bewoners te verkopen, dan begrijpt u wel, dat wij het niet meer begrijpen!!

Nog een andere zaak, waar we al een tijd tegen ageren nl het glasproject in Tinte. Dat er voor de tuinders met glas in het buitengebied een goed saneringsplan moet komen, is buiten kijf. We hebben in het verleden daar goede voorstellen voor gedaan, bescheiden dat wel, maar meer dan voldoende, De gemeente wilde meer, er werd een megalomaan plan opgetuigd, met dure consultants, maar dat wil niet zeggen dat het goed in elkaar zat. Als je in het bedrijfsleven een plan van 130 mln presenteert met een looptijd van 20 jaar, waar je aan het eind misschien 3 ton aan overhoudt, en waar je twee volkomen verschillende maatschappelijke stromingen nl de realisatie van glas voor de tuinbouw naast de bouw van dure huizen aan elkaar koppelt, dan wordt je daar zo afgeschoten. Bij ons in de gemeente niet hoor. Dit wordt en werd  gezien als een geniaal plan.

De provincie heeft daar nu wat andere gedachten over. Je kunt geen voorzieningen treffen zonder dekking, is de boodschap aan het college, en je kunt geen geld uitgeven als je het niet hebt.  De risico’s zijn groot, en als de gemeente niet voldoende draagkracht heeft (in ambtenarenjargon: weerstandvermogen), dan moet je je ambities wat temperen. De provincie heeft dus onze wethouder Klok gesommeerd  om de financiële onderbouwing van het glasbeleid aan te passen. Dat gaat een hele zware klus voor hem worden, want hij heeft al het begrote geld al uitgegeven, kortom enige miljoenen  besteed en nu moet hij op zoek naar nieuwe miljoenen. Zo langzamerhand kost hij onze gemeenschap ook wel heel veel geld  en het zou leuk zijn als u uw schatting wat Klok ons gekost heeft aan mij door zou mailen. Degene, die er het dichtst bijzit krijgt van mij een fles wijn, of beter een PW sjaal!

Ons politieke café van afgelopen zaterdag was een succes. Groen gaat de mensen aan het hart. En dus de wandeling door de duinen onder leiding van Ted Sluijter van NM, gevolgd door ons politiek café in Olaertsduyn, waar Jeroen een uitstekende inleiding hield, leverde heel wat discussie op. Er waren 32 mensen van allerlei richtingen en meningen, dus het was een zeer levendige discussie. Een belangrijke conclusie: groen leeft bij ons!

Als u volgende keer de uitnodiging voor het politieke café weer krijgt, stuur dat dat door naar uw bekenden, hoe voller hoe leuker, denk ik maar zo!!.

Onze volgende nieuwsbrief komt eind maart uit. Maar nog belangrijker : u komt toch zeker naar onze , maar ook uw ALV op 23 maart

Lex Mooiweer.

al.mooiweer@hetnet.nl

Pagina terug

Nieuwsbrief Partij Westvoorne van februari 2012

Archief Nieuws

Beste mensen,

De dagen lengen weer en we gaan naar de lente toe. Krijgt u ook weer het gevoel, dat u meer energie heeft, dat u er weer tegen aan wilt gaan?? Misschien dat het volgende u weer oplaadt om er ook politiek tegen aan te gaan.

Voor dat ik het vergeet:

Onze voorjaars ALV wordt 23 maart om 20.00 uur gehouden in het vertrouwde verenigingsgebouw van Tinte.

We kijken niet alleen terug- dat moet nu eenmaal- maar ook vooruit. Uw bestuur heeft voor de komende jaren een werkplan geschreven om voor een ieder duidelijk te maken, wat we gaan doen, en hoe we het gaan doen om een nog sterkere lokale partij te worden, zodat we bij de volgende coalitieonderhandelingen niet meer in de hoek weggezet kunnen worden. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen , daar hebben we uw hulp bij nodig.

Simon Barendregt zal op de vergadering uit de doeken doen hoe het werkplan in elkaar zit, en waar we uw hulp bij nodig hebben om dit goed uit te voeren. Uw mening en uw suggesties zijn voor ons heel belangrijk: kom op de ALV en laat uw stem horen. Dat is toch de kracht van onze partij.

Emmy Bakker, met de hulp van Rita Noordermeer, Emma van Blom en Hesly den Bakker heeft weer een flink aantal sjaals gemaakt in de PW kleuren. We zullen ze op de ALV te koop aanbieden; dit is toch een prachtig signaal naar de buitenwereld, als we hier mee getooid zijn.

We hebben in ons partijprogramma gezegd dat we moeilijke onderwerpen ter sprake willen brengen in zg denktanks. Een zo’n onderwerp is de Metropoolregio, een samenwerkingsverband tussen Rotterdam en den Haag, die vanaf 1 januari 2013 in werking zou moeten treden. Dat samenwerkingsverband omvat 24 gemeenten, waaronder Westvoorne. De bedoeling is, dat men de sterke kanten van dit gebied wil uitnutten, en uiteraard de minpunten wil verbeteren door samen te werken. Er zijn 7 gebieden waarin men wil samen werken , bijv economie, vervoer, groen etc. etc.

Wij hebben daar onze gedachten over, dus met een klein groepje PW-ers. maar ook niet- PW-ers werken we aan een document over onze gemeente, maar ook ons eiland Voorne, waar we, richting de organisatie van de Metropoolregio, onze wensen en gedachten uiteen zetten. We zijn er nog niet klaar mee, dus het is wat prematuur als we u nu al zouden vertellen wat onze reactie zal zijn. Maar weest gerust, u krijgt het op tijd te horen.

U heeft ongetwijfeld gehoord over de plannen van de gemeente om het Woonbedrijf te verkopen. Er is al eens een openbare presentatie van de gemeente geweest, waar nogal wat kritiek gespuid werd over de voorgestelde opties ( of beter de niet bekeken opties) van de gemeente en de snelheid van doorvoeren, en je zou verwachten , dat men zich daar iets van aantrok. Nu, niets is minder waar. Men gaat onverdroten door en hoopt midden april de raad definitief te laten besluiten. Maar als u weet, dat kenners in het vastgoed deze tijd kwalificeren als uiterst slecht om te verkopen, dat de gemeente nb met de koper  een actualisatie van de woonvisie voor deze gemeente wil doen, dat een consultant uitgerekend heeft, dat we ca 200 huizen uit onze kernvoorraad zouden kunnen verkopen, maar aanraadt om dat nu niet te doen- dus dat doet straks de koper, die daar dan een vette winst voor opstrijkt- dat de gemeente geen woord heeft vuil gemaakt aan een redelijk alternatief van PW om de surplus huizen aan de bewoners te verkopen, dan begrijpt u wel, dat wij het niet meer begrijpen!!

Nog een andere zaak, waar we al een tijd tegen ageren nl het glasproject in Tinte. Dat er voor de tuinders met glas in het buitengebied een goed saneringsplan moet komen, is buiten kijf. We hebben in het verleden daar goede voorstellen voor gedaan, bescheiden dat wel, maar meer dan voldoende, De gemeente wilde meer, er werd een megalomaan plan opgetuigd, met dure consultants, maar dat wil niet zeggen dat het goed in elkaar zat. Als je in het bedrijfsleven een plan van 130 mln presenteert met een looptijd van 20 jaar, waar je aan het eind misschien 3 ton aan overhoudt, en waar je twee volkomen verschillende maatschappelijke stromingen nl de realisatie van glas voor de tuinbouw naast de bouw van dure huizen aan elkaar koppelt, dan wordt je daar zo afgeschoten. Bij ons in de gemeente niet hoor. Dit wordt en werd  gezien als een geniaal plan.

De provincie heeft daar nu wat andere gedachten over. Je kunt geen voorzieningen treffen zonder dekking, is de boodschap aan het college, en je kunt geen geld uitgeven als je het niet hebt.  De risico’s zijn groot, en als de gemeente niet voldoende draagkracht heeft (in ambtenarenjargon: weerstandvermogen), dan moet je je ambities wat temperen. De provincie heeft dus onze wethouder Klok gesommeerd  om de financiële onderbouwing van het glasbeleid aan te passen. Dat gaat een hele zware klus voor hem worden, want hij heeft al het begrote geld al uitgegeven, kortom enige miljoenen  besteed en nu moet hij op zoek naar nieuwe miljoenen. Zo langzamerhand kost hij onze gemeenschap ook wel heel veel geld  en het zou leuk zijn als u uw schatting wat Klok ons gekost heeft aan mij door zou mailen. Degene, die er het dichtst bijzit krijgt van mij een fles wijn, of beter een PW sjaal!

Ons politieke café van afgelopen zaterdag was een succes. Groen gaat de mensen aan het hart. En dus de wandeling door de duinen onder leiding van Ted Sluijter van NM, gevolgd door ons politiek café in Olaertsduyn, waar Jeroen een uitstekende inleiding hield, leverde heel wat discussie op. Er waren 32 mensen van allerlei richtingen en meningen, dus het was een zeer levendige discussie. Een belangrijke conclusie: groen leeft bij ons!

Als u volgende keer de uitnodiging voor het politieke café weer krijgt, stuur dat dat door naar uw bekenden, hoe voller hoe leuker, denk ik maar zo!!.

Onze volgende nieuwsbrief komt eind maart uit. Maar nog belangrijker : u komt toch zeker naar onze , maar ook uw ALV op 23 maart

Lex Mooiweer.

al.mooiweer@hetnet.nl

Pagina terug