Archief

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Raad 10 april 2012, Betoog Vermeer 'Herstructureringsplan De Welplaat'

Archief Nieuws

Duidelijk is dat dit plan ter bespreking, dan wel besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraden. Waarom staat dit onderwerp dan pas nu op de agenda? Maar eerst een algemene opmerking over dit plan:

Woorden als ‘productiviteit, verdiencapaciteit, hoger of lager resultaat/rendement'... Hebben we het dan wel over ‘mensen’ in dit plan? Kwetsbare burgers aan de onderkant van de arbeidsmarkt zouden centraal moeten staan in dit plan en uitzicht moeten houden op perspectief in hun leven. Voor wie was de sociale werkvoorziening bedoeld? Op de website van De Welplaat is te lezen:

- U hebt een handicap waardoor u niet in een gewone baan kunt werken.
- De SW is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen aangewezen zijn op een 'aangepaste' baan.
 
Wij worden geconfronteerd met beleid uit den Haag. Om de kosten van de sociale werkvoorziening te drukken is bedacht om vanaf 2013 de sociale werkvoorziening alleen nog open te stellen voor mensen die slechts ‘beschut werk’ kunnen doen. De Indicatie voor beschut werken wordt verzwaard:technische aanpassingen, lage productiviteit en tempo, permanent een begeleider, er wordt niet meer ingezet op scholing, zijn deze mensen afgeschreven?

De bedoeling is dat de gemeenten de mensen die niet meer in aanmerking komen voor de sociale werkvoorziening aan het werken zetten, desnoods met behoud van de bijstandsuitkering. De toegangspoort wordt zo streng dat nog maar 1/3 van het aantal mensen dat tot nu toe (in de oude regeling) zal instromen!

De groep mensen die met ingang van 2013 niet aan de strengere toegangscriteria voldoen vallen dan onder de nieuwe bijstandswet (Wet Werken naar Vermogen). Waarschijnlijk heeft een groot gedeelte van deze groep niet het vermogen om full time productief te zijn. Zij zullen dan ook voor altijd op bijstandsniveau blijven.

Als deze werknemers uiteindelijk op of boven het minimumloonniveau een arbeidsprestatie moeten leveren, dan is een adequate ondersteuning en groei van deze werknemers een 'must'. Alleen dan hebben zij perspectief.

Vragen:

Per 31 december 2011 werken 431 mensen bij de Welplaat en er staan 101 personen op de wachtlijst. Gelet op de gemiddelde uitstroom van 32 personen in vijf jaar tijd, kunnen er dus op basis van deze nieuwe regeling slechts 20 personen per jaar instromen (10 jaar wachten!). Waar verblijven deze mensen nu? Thuis of in een dagopvang? Op welke wijze worden de 101 wachtenden nog begeleid?
 
Van de 431 mensen zijn er 29 gedetacheerd en hebben 140 interesse in detachering. Is er zicht op voldoende werk voor deze mensen?
 
Afvloeiing indirect personeel, komt er een sociaal plan?
 
Pagina 14 4.3. Andere gebruik infrastructuur: De Sociale werkvoorziening voor de uitvoering van dagbesteding in het kader van de AWBZ. Wat betekent dit voor organisaties zoals Pameyer, MEE, Gemiva, Ipse?

Risicobeheersing pagina 15:

·      Het niet realiseren van de beoogde extra detacheringen. Lijkt mij een groot risico gezien de hoge            werkloosheid onder de laaggeschoolde in deze regio.
·      Het niet op peil houden detacheringen, ook zeer aannemelijk gezien de huidige indicatie voor een Sw
·      Tegenvallende kostenreductie. Meer mensen komen in de bijstand.

Actie:

·      De Sw blijft bestaan voor mensen die uitsluitend nog in een beschutte omgeving kunnen werken. Die mensen die nu in een reguliere baan terecht komen, krijgen te maken met lawaai (een drukke werkomgeving), werkdruk en missen mogelijk aansluiting bij collega’s. Belangrijke vraag, waar zijn mensen gelukkiger/waar functioneren zij beter?
Pleeg onderzoek naar het welbevinden van mensen die uitstromen uit de werkvoorziening.
·      Adequate ondersteuning voor werknemers zodat zij een kans krijgen om boven het bijstandsniveau te komen.
·      De kans dat de honderd mensen die nu op de wachtlijst staan voor de SW aan de beurt komen is heel klein geworden.
Extra inspanningen gevraagd voor de gemeenten om vanuit de sociale dienst begeleiding en ondersteuning te bieden aan mensen die niet meer in aanmerking komen voor de sociale werkvoorziening en thuis zitten.
·      Terugkoppeling gevraagd vanuit de stuurgroep naar de raad.
 
 
Pagina terug

Raad 10 april 2012, Betoog Vermeer 'Herstructureringsplan De Welplaat'

Archief Nieuws

Duidelijk is dat dit plan ter bespreking, dan wel besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraden. Waarom staat dit onderwerp dan pas nu op de agenda? Maar eerst een algemene opmerking over dit plan:

Woorden als ‘productiviteit, verdiencapaciteit, hoger of lager resultaat/rendement'... Hebben we het dan wel over ‘mensen’ in dit plan? Kwetsbare burgers aan de onderkant van de arbeidsmarkt zouden centraal moeten staan in dit plan en uitzicht moeten houden op perspectief in hun leven. Voor wie was de sociale werkvoorziening bedoeld? Op de website van De Welplaat is te lezen:

- U hebt een handicap waardoor u niet in een gewone baan kunt werken.
- De SW is bedoeld voor mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen aangewezen zijn op een 'aangepaste' baan.
 
Wij worden geconfronteerd met beleid uit den Haag. Om de kosten van de sociale werkvoorziening te drukken is bedacht om vanaf 2013 de sociale werkvoorziening alleen nog open te stellen voor mensen die slechts ‘beschut werk’ kunnen doen. De Indicatie voor beschut werken wordt verzwaard:technische aanpassingen, lage productiviteit en tempo, permanent een begeleider, er wordt niet meer ingezet op scholing, zijn deze mensen afgeschreven?

De bedoeling is dat de gemeenten de mensen die niet meer in aanmerking komen voor de sociale werkvoorziening aan het werken zetten, desnoods met behoud van de bijstandsuitkering. De toegangspoort wordt zo streng dat nog maar 1/3 van het aantal mensen dat tot nu toe (in de oude regeling) zal instromen!

De groep mensen die met ingang van 2013 niet aan de strengere toegangscriteria voldoen vallen dan onder de nieuwe bijstandswet (Wet Werken naar Vermogen). Waarschijnlijk heeft een groot gedeelte van deze groep niet het vermogen om full time productief te zijn. Zij zullen dan ook voor altijd op bijstandsniveau blijven.

Als deze werknemers uiteindelijk op of boven het minimumloonniveau een arbeidsprestatie moeten leveren, dan is een adequate ondersteuning en groei van deze werknemers een 'must'. Alleen dan hebben zij perspectief.

Vragen:

Per 31 december 2011 werken 431 mensen bij de Welplaat en er staan 101 personen op de wachtlijst. Gelet op de gemiddelde uitstroom van 32 personen in vijf jaar tijd, kunnen er dus op basis van deze nieuwe regeling slechts 20 personen per jaar instromen (10 jaar wachten!). Waar verblijven deze mensen nu? Thuis of in een dagopvang? Op welke wijze worden de 101 wachtenden nog begeleid?
 
Van de 431 mensen zijn er 29 gedetacheerd en hebben 140 interesse in detachering. Is er zicht op voldoende werk voor deze mensen?
 
Afvloeiing indirect personeel, komt er een sociaal plan?
 
Pagina 14 4.3. Andere gebruik infrastructuur: De Sociale werkvoorziening voor de uitvoering van dagbesteding in het kader van de AWBZ. Wat betekent dit voor organisaties zoals Pameyer, MEE, Gemiva, Ipse?

Risicobeheersing pagina 15:

·      Het niet realiseren van de beoogde extra detacheringen. Lijkt mij een groot risico gezien de hoge            werkloosheid onder de laaggeschoolde in deze regio.
·      Het niet op peil houden detacheringen, ook zeer aannemelijk gezien de huidige indicatie voor een Sw
·      Tegenvallende kostenreductie. Meer mensen komen in de bijstand.

Actie:

·      De Sw blijft bestaan voor mensen die uitsluitend nog in een beschutte omgeving kunnen werken. Die mensen die nu in een reguliere baan terecht komen, krijgen te maken met lawaai (een drukke werkomgeving), werkdruk en missen mogelijk aansluiting bij collega’s. Belangrijke vraag, waar zijn mensen gelukkiger/waar functioneren zij beter?
Pleeg onderzoek naar het welbevinden van mensen die uitstromen uit de werkvoorziening.
·      Adequate ondersteuning voor werknemers zodat zij een kans krijgen om boven het bijstandsniveau te komen.
·      De kans dat de honderd mensen die nu op de wachtlijst staan voor de SW aan de beurt komen is heel klein geworden.
Extra inspanningen gevraagd voor de gemeenten om vanuit de sociale dienst begeleiding en ondersteuning te bieden aan mensen die niet meer in aanmerking komen voor de sociale werkvoorziening en thuis zitten.
·      Terugkoppeling gevraagd vanuit de stuurgroep naar de raad.
 
 
Pagina terug