Archief

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Raad 15 mei 2012 Motie van Wantrouwen

Archief Nieuws

Motie van Wantrouwen

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 15 meil 2012, sprekende over agendapunt 13 ‘Afwaardering niet in exploitatie genomen gemeentelijke gronden 2011’,

overwegende dat:

- er bij het onderwerp ‘Locatie De Rots te Rockanje’ melding gemaakt wordt van het feit dat het maximale negatieve financiële resultaat (verlies)van dit project opgelopen is tot 1.3 miljoen euro;

- de verantwoordelijke wethouder Klok in de raad van 21 juni 2011 aangegeven heeft dat het verlies op dit project beperkt zou worden tot 1 miljoen euro;

- de genoemde wethouder toen gesteld heeft dat het college kan rekenen en dat er een probleem zou zijn en hij zelf een probleem zou hebben wanneer dit maximum van 1 miljoen euro overschreden zou worden;

- de genoemde wethouder op 21 juni 2011 weliswaar gesuggereerd heeft de consequenties te zullen aanvaarden van het overschrijden van het verlies van 1 miljoen euro, maar in de vergadering van vandaag, 15 mei 2012, zijn verantwoordelijkheid niet wenst te nemen en slechts aankondigt de reeds genomen voorziening van 7 ton euro met 6 ton euro te willen verhogen;

besluit:

- het vertrouwen op te zeggen in de verantwoordelijke wethouder i.e. de portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor economie, toerisme, recreatie en natuur, milieu, duurzaamheid, glastuinbouw en woonbedrijf, zijnde de heer I.F. Klok, omdat hij eerder gedane beloftes niet nakomt en op onverantwoorde wijze met gemeentegelden omgaat

en gaat over tot de orde van de dag

 
Pagina terug

Raad 15 mei 2012 Motie van Wantrouwen

Archief Nieuws

Motie van Wantrouwen

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 15 meil 2012, sprekende over agendapunt 13 ‘Afwaardering niet in exploitatie genomen gemeentelijke gronden 2011’,

overwegende dat:

- er bij het onderwerp ‘Locatie De Rots te Rockanje’ melding gemaakt wordt van het feit dat het maximale negatieve financiële resultaat (verlies)van dit project opgelopen is tot 1.3 miljoen euro;

- de verantwoordelijke wethouder Klok in de raad van 21 juni 2011 aangegeven heeft dat het verlies op dit project beperkt zou worden tot 1 miljoen euro;

- de genoemde wethouder toen gesteld heeft dat het college kan rekenen en dat er een probleem zou zijn en hij zelf een probleem zou hebben wanneer dit maximum van 1 miljoen euro overschreden zou worden;

- de genoemde wethouder op 21 juni 2011 weliswaar gesuggereerd heeft de consequenties te zullen aanvaarden van het overschrijden van het verlies van 1 miljoen euro, maar in de vergadering van vandaag, 15 mei 2012, zijn verantwoordelijkheid niet wenst te nemen en slechts aankondigt de reeds genomen voorziening van 7 ton euro met 6 ton euro te willen verhogen;

besluit:

- het vertrouwen op te zeggen in de verantwoordelijke wethouder i.e. de portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor economie, toerisme, recreatie en natuur, milieu, duurzaamheid, glastuinbouw en woonbedrijf, zijnde de heer I.F. Klok, omdat hij eerder gedane beloftes niet nakomt en op onverantwoorde wijze met gemeentegelden omgaat

en gaat over tot de orde van de dag

 
Pagina terug