Archief

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Raad 25 september 2012 Businesscase Glas 2012

Archief Nieuws
Fractievoorzitter Emma van Blom:
quote Ondertussen hebben wij een brief van de provincie ontvangen waarin aangeven wordt dat de Provincie de begrotingswijzigingen van 26 juni jl. betreffende de grondexploitatie Tinte en het saneringsgebied voor kennisgeving aanneemt. Dit nadat zij eerder gesteld had dat hierover vóór 30 september 2012 een besluit genomen diende te worden. En dat dan weer nadat de Provincie eerder gesteld had dat de toekomstige winst uit de Drenkeling niet als dekking voor het glasplan genomen mocht worden.

Blijkbaar heeft het college en met name de wethouders Klok en Van Montfoort gedacht: eind goed al goed, we gaan weer gewoon door met lege reserve potjes opvoeren.

Want er wordt ons nu namelijk gevraagd in te stemmen met het vormen van een reserve van 3,8 miljoen voor de verplaatsing van de voetbalvelden en wel wederom ten laste van de exploitatieopzet Drenkeling. Althans volgens de begrotingswijzigingen op de laatste pagina van deze raadsagenda.  In de BC (dit agendapunt) staat dat de kosten voor de verplaatsing van de voetbalvelden nu juist uit die exploitatie opzet gehaald zijn.

De accountant stelt dat er geen geld (3,8 miljoen) mag worden onttrokken uit de exploitatie opzet van De Drenkeling voor de verplaatsing van de voetbalvelden.

Hoe moet die verplaatsing dan wel betaald worden?

Simpel stelt het college: als die 3,8 miljoen niet onttrokken wordt uit de exploitatie opzet Drenkeling, dan is er dus 3,8 miljoen meer winst uit diezelfde Drenkeling. Let wel, dit is geen winst maar een winstverwachting. Dezelfde winstverwachting die in een periode van 2,5 jaar van 19 naar 10 miljoen bijgesteld is. Maar goed uit deze winstverwachting wordt nu 3,8 miljoen geschrapt  en die wordt vervolgens in een nieuw Reservepotje ‘Verplaatsing Voetbalvelden’ gestopt. Alsof het dan plotseling niet meer uit de Drenkeling komt. Wij hebben het nagevraagd en dit blijkt een zogenaamde ‘latente reserve’ te zijn, die wettelijk niet toegestaan is om de simpele reden dat je geen rekening mag houden met een toekomstige winst.

Maar misschien hebben wij het niet goed begrepen. Kan de wethouder financiën mij daarom het volgende uitleggen:

- Klopt het dat er een latente reserve gevormd wordt die met een deel van de winstverwachting uit de Drenkeling gevuld gaat worden?

- Indien dat niet klopt, met welk geld wordt die Reserve voetbalvelden dan wel gevuld?

 - Wat gebeurt er met die Reserve Voelbalvelden als de ontwikkeling van de Drenkeling niet doorgaat of wanneer de ontwikkeling geen winst oplevert? unquote
 
De wethouder financiën tracht uit te leggen wat zijn insteek in, maar loopt vast, zelfs na een sms van zijn afdeling tijdens de vergadering. Het is de duidelijk dat hij niet begrijpt waar het om gaat en hoe de paarden moeten lopen. de PW geeft hem ampel tijd om zich te herstellen, maar hij houdt vol dat het 'goed zit', waarop de PW besluit een motie van wantrouwen aan zijn adres in te dienen. Zie ook verder op in Nieuw op deze website.
PW fractievoorzitter:
quote Wat betreft het woningbouwprogramma op de Drenkeling moeten wij vaststellen dat het college van plan is 0 starterswoningen in de eerste ontwikkelingsfase van de Drenkeling te bouwen. Hierover zullen wij een motie indienen. (N.B. Deze motie was in principe op 11 oktober 2011 ook al door de PW ingediend en werd toen, omdat Klok de motie ontraadde, door ons aangehouden. Nu besloten we om hem in gewijzigde vorm wederom op te voeren met als doel zo veel mogelijk woningbouw toe staan op saneringslocaties en het daarmee mogelijk te maken om bereikbare woningen  op de Drenkeling te bouwen in plaats van ook hier dure woningbouw te zien ontstaan. Zie ook verder op in Nieuws op deze website)
 
Verder kunnen wij kort zijn. De financiële onderbouwing van het glasbeleid deugde in 2010 niet toen er uitgegaan werd van een winst van 19 miljoen uit de Drenkeling. Nu, nog maar twee en een half jaar later wordt er gesteld dat de winst 10 miljoen zal zijn. En nog steeds deugt de financiële onderbouwing niet.
unquote
 
Pagina terug

Raad 25 september 2012 Businesscase Glas 2012

Archief Nieuws
Fractievoorzitter Emma van Blom:
quote Ondertussen hebben wij een brief van de provincie ontvangen waarin aangeven wordt dat de Provincie de begrotingswijzigingen van 26 juni jl. betreffende de grondexploitatie Tinte en het saneringsgebied voor kennisgeving aanneemt. Dit nadat zij eerder gesteld had dat hierover vóór 30 september 2012 een besluit genomen diende te worden. En dat dan weer nadat de Provincie eerder gesteld had dat de toekomstige winst uit de Drenkeling niet als dekking voor het glasplan genomen mocht worden.

Blijkbaar heeft het college en met name de wethouders Klok en Van Montfoort gedacht: eind goed al goed, we gaan weer gewoon door met lege reserve potjes opvoeren.

Want er wordt ons nu namelijk gevraagd in te stemmen met het vormen van een reserve van 3,8 miljoen voor de verplaatsing van de voetbalvelden en wel wederom ten laste van de exploitatieopzet Drenkeling. Althans volgens de begrotingswijzigingen op de laatste pagina van deze raadsagenda.  In de BC (dit agendapunt) staat dat de kosten voor de verplaatsing van de voetbalvelden nu juist uit die exploitatie opzet gehaald zijn.

De accountant stelt dat er geen geld (3,8 miljoen) mag worden onttrokken uit de exploitatie opzet van De Drenkeling voor de verplaatsing van de voetbalvelden.

Hoe moet die verplaatsing dan wel betaald worden?

Simpel stelt het college: als die 3,8 miljoen niet onttrokken wordt uit de exploitatie opzet Drenkeling, dan is er dus 3,8 miljoen meer winst uit diezelfde Drenkeling. Let wel, dit is geen winst maar een winstverwachting. Dezelfde winstverwachting die in een periode van 2,5 jaar van 19 naar 10 miljoen bijgesteld is. Maar goed uit deze winstverwachting wordt nu 3,8 miljoen geschrapt  en die wordt vervolgens in een nieuw Reservepotje ‘Verplaatsing Voetbalvelden’ gestopt. Alsof het dan plotseling niet meer uit de Drenkeling komt. Wij hebben het nagevraagd en dit blijkt een zogenaamde ‘latente reserve’ te zijn, die wettelijk niet toegestaan is om de simpele reden dat je geen rekening mag houden met een toekomstige winst.

Maar misschien hebben wij het niet goed begrepen. Kan de wethouder financiën mij daarom het volgende uitleggen:

- Klopt het dat er een latente reserve gevormd wordt die met een deel van de winstverwachting uit de Drenkeling gevuld gaat worden?

- Indien dat niet klopt, met welk geld wordt die Reserve voetbalvelden dan wel gevuld?

 - Wat gebeurt er met die Reserve Voelbalvelden als de ontwikkeling van de Drenkeling niet doorgaat of wanneer de ontwikkeling geen winst oplevert? unquote
 
De wethouder financiën tracht uit te leggen wat zijn insteek in, maar loopt vast, zelfs na een sms van zijn afdeling tijdens de vergadering. Het is de duidelijk dat hij niet begrijpt waar het om gaat en hoe de paarden moeten lopen. de PW geeft hem ampel tijd om zich te herstellen, maar hij houdt vol dat het 'goed zit', waarop de PW besluit een motie van wantrouwen aan zijn adres in te dienen. Zie ook verder op in Nieuw op deze website.
PW fractievoorzitter:
quote Wat betreft het woningbouwprogramma op de Drenkeling moeten wij vaststellen dat het college van plan is 0 starterswoningen in de eerste ontwikkelingsfase van de Drenkeling te bouwen. Hierover zullen wij een motie indienen. (N.B. Deze motie was in principe op 11 oktober 2011 ook al door de PW ingediend en werd toen, omdat Klok de motie ontraadde, door ons aangehouden. Nu besloten we om hem in gewijzigde vorm wederom op te voeren met als doel zo veel mogelijk woningbouw toe staan op saneringslocaties en het daarmee mogelijk te maken om bereikbare woningen  op de Drenkeling te bouwen in plaats van ook hier dure woningbouw te zien ontstaan. Zie ook verder op in Nieuws op deze website)
 
Verder kunnen wij kort zijn. De financiële onderbouwing van het glasbeleid deugde in 2010 niet toen er uitgegaan werd van een winst van 19 miljoen uit de Drenkeling. Nu, nog maar twee en een half jaar later wordt er gesteld dat de winst 10 miljoen zal zijn. En nog steeds deugt de financiële onderbouwing niet.
unquote
 
Pagina terug