Archief

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Fact check

Archief Nieuws

‘We zijn allemaal mensen, er kan altijd een foutje gemaakt worden’ vertrouwde Van Montfoort op 27 september 2012 het AD toe. Daarbij gemakshalve er aan voorbijgaand dat we allemaal weliswaar mensen zijn, maar dat niet alle mensen wethouder zijn en zeker niet wethouder van financiën… ‘Alleen’, zo stelt Van Montfoort, ‘als een wethouder heel veel fouten maakt en de raad bewust niet inlicht dien je een motie van wantrouwen in. Dat is nu niet het geval’.

Er heeft geen wederhoor plaatsgevonden aan ons adres, maar wij stellen hier graag de feiten tegenover:

‘Een motie van wantrouwen dien je in als je tot de conclusie komt dat een wethouder heel veel fouten maakt of de raad bewust niet heeft ingelicht. Dat is nu niet het geval.’ Aldus Wim van Montfoort in het AD van 27 september. Er heeft geen wederhoor plaatsgevonden aan ons adres, maar wij stellen hier graag de feiten tegenover:

- De Partij Westvoorne heeft bij de behandeling van het betreffende agendapunt Van Montfoort keurig ondervraagd en hem aldus alle ruimte gegeven om zijn fout te erkennen en ter plekke te herstellen.

- De wethouder hield echter bij hoog en bij laag vol dat het raadsvoorstel correct was opgesteld. Hij las zelfs een sms voor die zijn hoofd financiën hem tijdens de raadsvergadering stuurde waarin stond dat ‘de reserve pas gevormd wordt, als er echt winst is en dat is conform de voorschriften’. 

- Dat betekent dat ook hoofd financiën niet weet hoe het zit, want de Provincie heeft het college al bij de jaarrekening 2011 op de vingers getikt door te stellen dat een reserve niet gevormd mag worden ten laste van een toekomstige winst.

- Twee maal eerder de afgelopen twee jaar heeft deze wethouder financiën dezelfde fout gemaakt, hetgeen de Partij Westvoorne ook toen aan de kaak heeft gesteld.

De eerste keer bij het opstellen van het glasbeleid. Dat beleid bestond (en bestaat nog steeds) uit drie onderdelen, te weten ten eerste de sanering van het glas uit het buitengebied, ten tweede de ontwikkeling van het glasintensiveringsgebied Tinte en ten derde de ontwikkeling van de Drenkeling. De twee eerste onderdelen zijn verliesgevend en dus moest met de winst uit de Drenkeling alle verliezen goedgemaakt worden. En dat mag wettelijk gezien niet. Je mag een winstverwachting van het ene project niet inzetten voor een ander project. Dat mag pas op het moment dat de winst genomen is. Dat dit geen overbodige wettige regel is, blijkt wel uit het feit dat de winstverwachting uit de Drenkeling in twee jaar tijd van 19 miljoen naar 10 miljoen moest worden bijgesteld. De wethouder financiën had dit glasbeleid dus nooit mogen steunen.

Hij ging echter opnieuw in de fout, want hij keurde goed dat er uit die winstverwachting een Reserve gevormd werd van 5 miljoen euro, zodat wethouder Klok een werkkapitaal voor zijn glasbeleid had. Dat was dus een reserve gevuld met een verwachting, die echter wel uitgegeven werd. Eindelijk greep de Provincie in, want zij ontdekte het gebruik van die ‘negatieve’ reserve bij het controleren van de jaarrekening 2011. Van Montfoort heeft toen zelf gezegd ‘er van te zullen leren’.

Nu dus de derde keer. Dit keer ging het om een te vormen reserve van 3,8 miljoen en wel opnieuw uit de winstverwachting van de Drenkeling voor de verplaatsing van de voetbalvelden naar de Nieuwe Achterweg. Een dergelijke reserve die gebaseerd is op een verwachting wordt een ‘latente reserve’ genoemd en die is wettelijk niet toegestaan.

- De vraag die hem afgelopen dinsdagavond 25 september door ons gesteld werd was nota bene of dit nu niet weer een herhaling van gebeurtenissen was waar hij ‘van had willen leren’!? Maar het antwoord bleef dat het raadsvoorstel in orde was, hetgeen vervolgens leidde tot een vaststelling met de gebruikelijke 8 tegen 7 stemverhouding. De coalitie steunde dus de wethouder, zoals te doen gebruikelijk.    

Zo, dat zijn de feiten. Deze heuse ‘factcheck’ levert dus op, dat wat wethouder Van Montfoort beweert in alle opzichten ‘niet waar’ is! Deze zogeheten latente reserve mag niet gevormd worden. Het raadsvoorstel is ten onrechte goedgekeurd. Het nu goedgekeurde raadsvoorstel bevat een onwettig element. Het is de derde keer in deze raadsperiode dat deze fout gemaakt wordt. Het is niet zo maar een foutje. De Partij Westvoorne heeft hem er wel degelijk naar gevraagd en hem de gelegenheid geboden zijn fout te erkennen en te herstellen. En tenslotte de conclusie, dat het hier om veel en ernstige fouten gaat en dat de raad bewust foutief wordt voorgelicht. Of moeten we de woorden ‘bewust niet’ misschien maar vervangen door ‘in domheid’?

Wat ogenschijnlijk wel waar is, dat hij en met hem zijn hoofd financiën en haar afdeling, de gemeentesecretaris én de burgemeester niet in de gaten hadden dat het raadsvoorstel in agendapunt 10 deze wetsovertreding bevatte en dat de gevraagde begrotingswijziging in agendapunt 20 dat nog eens dunnetjes overdeed. Terwijl de handtekeningen van zowel gemeentesecretaris als burgemeester toch wel degelijk onder beide documenten prijken! Allemaal, inclusief de coalitie, hebben ze dit niet gezien, anders hadden ze ongetwijfeld dit ‘foutje’ wel weggepoetst vóór de raadsvergadering.

Hopelijk kan de PvdA nu concluderen dat dit niet een betrekkelijk kleine uitglijder is en dat deze wethouder heel veel zorgvuldiger zou moet optreden. Jammer toch dat de oppositie op dit soort momenten niet saamhorig kan zijn. Het gaat hier immers om de financiën en dus om het voortbestaan van onze gemeente. 

Wat aanvullend en extra triest is, is dat Van Montfoort het nu afschuift op zijn ambtelijke organisatie: ‘Nu heeft iemand in de ambtelijke organisatie iets opgeschreven wat niet helemaal klopt’ zo citeert het AD hem. Tja….

Pagina terug

Fact check

Archief Nieuws

‘We zijn allemaal mensen, er kan altijd een foutje gemaakt worden’ vertrouwde Van Montfoort op 27 september 2012 het AD toe. Daarbij gemakshalve er aan voorbijgaand dat we allemaal weliswaar mensen zijn, maar dat niet alle mensen wethouder zijn en zeker niet wethouder van financiën… ‘Alleen’, zo stelt Van Montfoort, ‘als een wethouder heel veel fouten maakt en de raad bewust niet inlicht dien je een motie van wantrouwen in. Dat is nu niet het geval’.

Er heeft geen wederhoor plaatsgevonden aan ons adres, maar wij stellen hier graag de feiten tegenover:

‘Een motie van wantrouwen dien je in als je tot de conclusie komt dat een wethouder heel veel fouten maakt of de raad bewust niet heeft ingelicht. Dat is nu niet het geval.’ Aldus Wim van Montfoort in het AD van 27 september. Er heeft geen wederhoor plaatsgevonden aan ons adres, maar wij stellen hier graag de feiten tegenover:

- De Partij Westvoorne heeft bij de behandeling van het betreffende agendapunt Van Montfoort keurig ondervraagd en hem aldus alle ruimte gegeven om zijn fout te erkennen en ter plekke te herstellen.

- De wethouder hield echter bij hoog en bij laag vol dat het raadsvoorstel correct was opgesteld. Hij las zelfs een sms voor die zijn hoofd financiën hem tijdens de raadsvergadering stuurde waarin stond dat ‘de reserve pas gevormd wordt, als er echt winst is en dat is conform de voorschriften’. 

- Dat betekent dat ook hoofd financiën niet weet hoe het zit, want de Provincie heeft het college al bij de jaarrekening 2011 op de vingers getikt door te stellen dat een reserve niet gevormd mag worden ten laste van een toekomstige winst.

- Twee maal eerder de afgelopen twee jaar heeft deze wethouder financiën dezelfde fout gemaakt, hetgeen de Partij Westvoorne ook toen aan de kaak heeft gesteld.

De eerste keer bij het opstellen van het glasbeleid. Dat beleid bestond (en bestaat nog steeds) uit drie onderdelen, te weten ten eerste de sanering van het glas uit het buitengebied, ten tweede de ontwikkeling van het glasintensiveringsgebied Tinte en ten derde de ontwikkeling van de Drenkeling. De twee eerste onderdelen zijn verliesgevend en dus moest met de winst uit de Drenkeling alle verliezen goedgemaakt worden. En dat mag wettelijk gezien niet. Je mag een winstverwachting van het ene project niet inzetten voor een ander project. Dat mag pas op het moment dat de winst genomen is. Dat dit geen overbodige wettige regel is, blijkt wel uit het feit dat de winstverwachting uit de Drenkeling in twee jaar tijd van 19 miljoen naar 10 miljoen moest worden bijgesteld. De wethouder financiën had dit glasbeleid dus nooit mogen steunen.

Hij ging echter opnieuw in de fout, want hij keurde goed dat er uit die winstverwachting een Reserve gevormd werd van 5 miljoen euro, zodat wethouder Klok een werkkapitaal voor zijn glasbeleid had. Dat was dus een reserve gevuld met een verwachting, die echter wel uitgegeven werd. Eindelijk greep de Provincie in, want zij ontdekte het gebruik van die ‘negatieve’ reserve bij het controleren van de jaarrekening 2011. Van Montfoort heeft toen zelf gezegd ‘er van te zullen leren’.

Nu dus de derde keer. Dit keer ging het om een te vormen reserve van 3,8 miljoen en wel opnieuw uit de winstverwachting van de Drenkeling voor de verplaatsing van de voetbalvelden naar de Nieuwe Achterweg. Een dergelijke reserve die gebaseerd is op een verwachting wordt een ‘latente reserve’ genoemd en die is wettelijk niet toegestaan.

- De vraag die hem afgelopen dinsdagavond 25 september door ons gesteld werd was nota bene of dit nu niet weer een herhaling van gebeurtenissen was waar hij ‘van had willen leren’!? Maar het antwoord bleef dat het raadsvoorstel in orde was, hetgeen vervolgens leidde tot een vaststelling met de gebruikelijke 8 tegen 7 stemverhouding. De coalitie steunde dus de wethouder, zoals te doen gebruikelijk.    

Zo, dat zijn de feiten. Deze heuse ‘factcheck’ levert dus op, dat wat wethouder Van Montfoort beweert in alle opzichten ‘niet waar’ is! Deze zogeheten latente reserve mag niet gevormd worden. Het raadsvoorstel is ten onrechte goedgekeurd. Het nu goedgekeurde raadsvoorstel bevat een onwettig element. Het is de derde keer in deze raadsperiode dat deze fout gemaakt wordt. Het is niet zo maar een foutje. De Partij Westvoorne heeft hem er wel degelijk naar gevraagd en hem de gelegenheid geboden zijn fout te erkennen en te herstellen. En tenslotte de conclusie, dat het hier om veel en ernstige fouten gaat en dat de raad bewust foutief wordt voorgelicht. Of moeten we de woorden ‘bewust niet’ misschien maar vervangen door ‘in domheid’?

Wat ogenschijnlijk wel waar is, dat hij en met hem zijn hoofd financiën en haar afdeling, de gemeentesecretaris én de burgemeester niet in de gaten hadden dat het raadsvoorstel in agendapunt 10 deze wetsovertreding bevatte en dat de gevraagde begrotingswijziging in agendapunt 20 dat nog eens dunnetjes overdeed. Terwijl de handtekeningen van zowel gemeentesecretaris als burgemeester toch wel degelijk onder beide documenten prijken! Allemaal, inclusief de coalitie, hebben ze dit niet gezien, anders hadden ze ongetwijfeld dit ‘foutje’ wel weggepoetst vóór de raadsvergadering.

Hopelijk kan de PvdA nu concluderen dat dit niet een betrekkelijk kleine uitglijder is en dat deze wethouder heel veel zorgvuldiger zou moet optreden. Jammer toch dat de oppositie op dit soort momenten niet saamhorig kan zijn. Het gaat hier immers om de financiën en dus om het voortbestaan van onze gemeente. 

Wat aanvullend en extra triest is, is dat Van Montfoort het nu afschuift op zijn ambtelijke organisatie: ‘Nu heeft iemand in de ambtelijke organisatie iets opgeschreven wat niet helemaal klopt’ zo citeert het AD hem. Tja….

Pagina terug