Archief

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Motie Jeugdraad

Archief Nieuws
De Jeugdraad besloot dan ook enkele maanden geleden om 'orde op zaken te gaan stellen'. Zij diende het verzoek in om een adviesorgaan van het college van B&W te mogen worden in plaats van van de gemeenteraad. Vervolgens besloot zij met alle politieke fracties in contact te treden om van gedachten te wisselen over deze situatie. De Partij Westvoorne ontving twee leden van de Jeugdraad in hun reguliere fractieoverleg op 3 februari en op de dinsdag daarna spraken Emma van Blom en Rien Huisman in, tijdens de vergadering van de Jeugdraad. Een en ander leidde tot het besluit van de Jeugdraad om toch als 'raad' bij de gemeente te willen blijven horen, maar wel onder voorwaarde dat de banden tussen de twee raden aangehaald zouden worden. In het presidium van 7 februari deelde Emma deze stand van zaken mee aan de andere fractievoorzitters. Om de besluitvorming snel te doen plaatsvinden stelde de PW de onderstaande motie op voor de raadsvergadering van 19 februari.  
 
 
Motie Jeugdraad

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 19 februari 2013,

overwegende dat:
- in de raadsvergadering van 26 mei 2009 de Verordening Jeugdraad vastgesteld is;
- in artikel 2 en 10 van deze verordening gesteld wordt, dat de Jeugdraad gevraagd en ongevraagd advies uit kan brengen aan de Gemeenteraad over alle zaken die jongeren aangaan;
- in de verordening niet geregeld is op welke wijze er, voorafgaand aan het uitbrengen van bovengenoemd advies, overleg tussen Jeugdraad en Gemeenteraad plaatsvindt;
- in de verordening niet geregeld is op welke wijze de Jeugdraad geïnformeerd wordt over jeugd- en jongerenzaken die in de Gemeenteraad behandeld worden,
    
is van mening dat:
- er geen sprake is van goede samenwerking tussen de Jeugdraad en de Gemeenteraad;
- mede daardoor de Jeugdraad niet betrokken wordt bij het opstellen van beleid inzake jeugd- en jongerenzaken,   

spreekt uit het wenselijk te achten:
- een betere samenwerking tussen de Jeugdraad en de Gemeenteraad tot stand te brengen;
- de vergaderstukken van de Gemeenteraad/raadscommissies digitaal toe te zenden aan de leden van de Jeugdraad;
- het presidium in overweging te geven om, bij de vaststelling van de concept-agenda’s van de commissievergaderingen, twee leden van de Jeugdraad deel te laten nemen aan de discussie in een raadscommissie over onderwerpen die te maken hebben met jeugd- en jongerenzaken,

en gaat over tot de orde van de dag.
 
 
Conclusie:
Een ieder die deze motie tot zich door laat dringen, zal toegeven dat met het aannemen hiervan door de raad een stevige basis gelegd zou worden voor een zeer verbeterd functioneren van de Jeugdraad.   
 
Maar, tot onze verbijstering probeerden zowel de VVD als D66 aan het begin van de raadsvergadering de motie om oneigenlijke redenen (Krajenbrink zoals te doen gebruikelijk zeikerig en notoir vertragend omdat het initiatief van de PW komt... en Hartog had de Jeugdraad niet in zijn fractieoverleg willen ontvangen...) van tafel te vegen... Met meerderheid van stemmen werd deze gelukkig toch geagendeerd als agendapunt 8b.
 
Echter, bij dat agendapunt aangekomen, besloot het acht tegen zeven kanon toch te bewerkstelligen dat dit onderwerp terug zou gaan naar de BZM commissie van 4 maart om vervolgens op de agenda van de raad van 26 maart geplaatst te worden.De Partij Westvoorne besloot noodgedwongen om de motie aan te houden.
 
Een slecht voorbeeld voor de jeugd, als je het ons vraagt en een schoolvoorbeeld van hoe besluitvorming niet moet plaatsvinden. Onnodig vertragend en wewrkverschaffend voor alle partijen.  
 
Pagina terug

Motie Jeugdraad

Archief Nieuws
De Jeugdraad besloot dan ook enkele maanden geleden om 'orde op zaken te gaan stellen'. Zij diende het verzoek in om een adviesorgaan van het college van B&W te mogen worden in plaats van van de gemeenteraad. Vervolgens besloot zij met alle politieke fracties in contact te treden om van gedachten te wisselen over deze situatie. De Partij Westvoorne ontving twee leden van de Jeugdraad in hun reguliere fractieoverleg op 3 februari en op de dinsdag daarna spraken Emma van Blom en Rien Huisman in, tijdens de vergadering van de Jeugdraad. Een en ander leidde tot het besluit van de Jeugdraad om toch als 'raad' bij de gemeente te willen blijven horen, maar wel onder voorwaarde dat de banden tussen de twee raden aangehaald zouden worden. In het presidium van 7 februari deelde Emma deze stand van zaken mee aan de andere fractievoorzitters. Om de besluitvorming snel te doen plaatsvinden stelde de PW de onderstaande motie op voor de raadsvergadering van 19 februari.  
 
 
Motie Jeugdraad

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 19 februari 2013,

overwegende dat:
- in de raadsvergadering van 26 mei 2009 de Verordening Jeugdraad vastgesteld is;
- in artikel 2 en 10 van deze verordening gesteld wordt, dat de Jeugdraad gevraagd en ongevraagd advies uit kan brengen aan de Gemeenteraad over alle zaken die jongeren aangaan;
- in de verordening niet geregeld is op welke wijze er, voorafgaand aan het uitbrengen van bovengenoemd advies, overleg tussen Jeugdraad en Gemeenteraad plaatsvindt;
- in de verordening niet geregeld is op welke wijze de Jeugdraad geïnformeerd wordt over jeugd- en jongerenzaken die in de Gemeenteraad behandeld worden,
    
is van mening dat:
- er geen sprake is van goede samenwerking tussen de Jeugdraad en de Gemeenteraad;
- mede daardoor de Jeugdraad niet betrokken wordt bij het opstellen van beleid inzake jeugd- en jongerenzaken,   

spreekt uit het wenselijk te achten:
- een betere samenwerking tussen de Jeugdraad en de Gemeenteraad tot stand te brengen;
- de vergaderstukken van de Gemeenteraad/raadscommissies digitaal toe te zenden aan de leden van de Jeugdraad;
- het presidium in overweging te geven om, bij de vaststelling van de concept-agenda’s van de commissievergaderingen, twee leden van de Jeugdraad deel te laten nemen aan de discussie in een raadscommissie over onderwerpen die te maken hebben met jeugd- en jongerenzaken,

en gaat over tot de orde van de dag.
 
 
Conclusie:
Een ieder die deze motie tot zich door laat dringen, zal toegeven dat met het aannemen hiervan door de raad een stevige basis gelegd zou worden voor een zeer verbeterd functioneren van de Jeugdraad.   
 
Maar, tot onze verbijstering probeerden zowel de VVD als D66 aan het begin van de raadsvergadering de motie om oneigenlijke redenen (Krajenbrink zoals te doen gebruikelijk zeikerig en notoir vertragend omdat het initiatief van de PW komt... en Hartog had de Jeugdraad niet in zijn fractieoverleg willen ontvangen...) van tafel te vegen... Met meerderheid van stemmen werd deze gelukkig toch geagendeerd als agendapunt 8b.
 
Echter, bij dat agendapunt aangekomen, besloot het acht tegen zeven kanon toch te bewerkstelligen dat dit onderwerp terug zou gaan naar de BZM commissie van 4 maart om vervolgens op de agenda van de raad van 26 maart geplaatst te worden.De Partij Westvoorne besloot noodgedwongen om de motie aan te houden.
 
Een slecht voorbeeld voor de jeugd, als je het ons vraagt en een schoolvoorbeeld van hoe besluitvorming niet moet plaatsvinden. Onnodig vertragend en wewrkverschaffend voor alle partijen.  
 
Pagina terug