Archief

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Partij Westvoorne stemt tegen begroting 2014: Cijfers en Letters

Archief Nieuws

Dat leek even de discussie, cijfers of letters. Wethouder Mulder was maandag nog stevig uit zijn slof geschoten en vond dat de PW de begrotingscijfers niet in twijfel mocht trekken. Hij was immers transparant en het ging om de politieke keuzes, de juistheid van de cijfers stond buiten kijf. Volgens de wethouder dan.

Hoe transparant een wethouder is, die een verhoging met 8,5% van de OZB probeert te verkopen als slechts trendmatig, laten we dan maar even in het midden. Natuurlijk, de stijging in centen valt mee, omdat de WOZ-waarde van uw huis daalt, maar u denkt toch ook niet dat als u in een nieuwe baan minder gaat verdienen en dus minder inkomstenbelasting gaat betalen, dat de minister dan ‘s avonds trots bij Den Haag Vandaag komt melden dat hij de belasting heeft verlaagd? Zo werkt het dus niet.

Maar goed, tussen een correcte optelsom en politieke keuzes zit nog wel wat ruimte voor discussie over de juistheid van cijfers. Om de optelsom te laten sluiten, heeft het college ervoor gekozen sommige zaken rooskleuriger voor te stellen dan ze naar ons idee werkelijk zijn. En zo kan je jezelf rijk rekenen en je burgers in de maling nemen, maar er komt een moment dat je moet afrekenen. Het lijkt erop dat een volgend college dat mag gaan doen.

Nadat de wethouder had gemeend te moeten zeggen,dat het misschien allemaal te moeilijk was voor de Partij Westvoorne en de professionals het wel beter zouden weten, zagen de coalitiepartijen de kans schoon te volgen met hun gebruikelijke gekrakeel: volgens Bert Heijndijk verkondigde de PW halve waarheden, en natuurlijk vond Janneke Krajenbrink het allemaal weer schan-da-lig! Maar zelfs na aandringen kwamen ze niet met voorbeelden. Ongefundeerde beschuldigingen in plaats van een helder debat, dat krijg je als je de feiten niet op een rijtje hebt.

Overigens, de professionals van de provincie zijn er ook nog niet gerust op. In een brief aan de gemeente zegt de provincie dat na de beoordeling van incidenten en het doorschuiven van sommige posten naar 2013, de jaarrekening over 2012 niet in materieel evenwicht is.

Simpel gezegd komt dat er ongeveer op neer dat u kans ziet de eindjes aan elkaar te knopen doordat u een aardig prijsje in de Staatsloterij heeft gewonnen, nog maar even geen nieuwe schoenen koopt, hoewel ze echt versleten zijn. En de rekening van de garage zal u volgend jaar wel betalen. Als u zo doorgaat, loopt dat een keer fout.

Tja en dan de schuldpositie van de gemeente Westvoorne. Die is volgens de VNG (vereniging Nederlandse gemeenten) in de laatste jaren met €1000 per inwoner (dus zo’n slordige 14 miljoen euro) gestegen. Op de ranglijst van de ruim vierhonderd gemeenten in Nederland, bungelt Westvoorne ergens onderaan, op plaats 369. Maar daar staat dan volgens de wethouder het bezit van het woonbedrijf tegenover en je ziet de coalitiekopjes alweer ja-knikken, zoals die hondjes die vroeger op de hoedenplank van een auto stonden. Maar eh…. de stijging is meer dan een derde van de totale schuld van het woonbedrijf, die al jarenlang bestaat. Struisvogelpolitiek dus. Alweer.

Nauwelijks reden ook, om een vertrekkend wethouder van financiën uit te zwaaien met complimenten voor zijn werk en dossierkennis, of een college te complimenteren met het solide financieel beleid.
Althans, dat dachten wij. De coalitie heeft er echter geen moeite mee en zelfs oppositiepartij PvdA stemt wederom in met een begroting, die vol staat met onwaarschijnlijke verwachtingen en politieke keuzes die niet in hun programma passen.

‘Stemmen jullie dan gewoon nooit in met de begroting?’  vroeg wethouder Mulder toen de kruitdamp wat was opgetrokken. Nou, misschien volgend jaar. Laten we het hopen.  
 
Leo Gelderland
Oostvoorne, 3 november 2014
Pagina terug

Partij Westvoorne stemt tegen begroting 2014: Cijfers en Letters

Archief Nieuws

Dat leek even de discussie, cijfers of letters. Wethouder Mulder was maandag nog stevig uit zijn slof geschoten en vond dat de PW de begrotingscijfers niet in twijfel mocht trekken. Hij was immers transparant en het ging om de politieke keuzes, de juistheid van de cijfers stond buiten kijf. Volgens de wethouder dan.

Hoe transparant een wethouder is, die een verhoging met 8,5% van de OZB probeert te verkopen als slechts trendmatig, laten we dan maar even in het midden. Natuurlijk, de stijging in centen valt mee, omdat de WOZ-waarde van uw huis daalt, maar u denkt toch ook niet dat als u in een nieuwe baan minder gaat verdienen en dus minder inkomstenbelasting gaat betalen, dat de minister dan ‘s avonds trots bij Den Haag Vandaag komt melden dat hij de belasting heeft verlaagd? Zo werkt het dus niet.

Maar goed, tussen een correcte optelsom en politieke keuzes zit nog wel wat ruimte voor discussie over de juistheid van cijfers. Om de optelsom te laten sluiten, heeft het college ervoor gekozen sommige zaken rooskleuriger voor te stellen dan ze naar ons idee werkelijk zijn. En zo kan je jezelf rijk rekenen en je burgers in de maling nemen, maar er komt een moment dat je moet afrekenen. Het lijkt erop dat een volgend college dat mag gaan doen.

Nadat de wethouder had gemeend te moeten zeggen,dat het misschien allemaal te moeilijk was voor de Partij Westvoorne en de professionals het wel beter zouden weten, zagen de coalitiepartijen de kans schoon te volgen met hun gebruikelijke gekrakeel: volgens Bert Heijndijk verkondigde de PW halve waarheden, en natuurlijk vond Janneke Krajenbrink het allemaal weer schan-da-lig! Maar zelfs na aandringen kwamen ze niet met voorbeelden. Ongefundeerde beschuldigingen in plaats van een helder debat, dat krijg je als je de feiten niet op een rijtje hebt.

Overigens, de professionals van de provincie zijn er ook nog niet gerust op. In een brief aan de gemeente zegt de provincie dat na de beoordeling van incidenten en het doorschuiven van sommige posten naar 2013, de jaarrekening over 2012 niet in materieel evenwicht is.

Simpel gezegd komt dat er ongeveer op neer dat u kans ziet de eindjes aan elkaar te knopen doordat u een aardig prijsje in de Staatsloterij heeft gewonnen, nog maar even geen nieuwe schoenen koopt, hoewel ze echt versleten zijn. En de rekening van de garage zal u volgend jaar wel betalen. Als u zo doorgaat, loopt dat een keer fout.

Tja en dan de schuldpositie van de gemeente Westvoorne. Die is volgens de VNG (vereniging Nederlandse gemeenten) in de laatste jaren met €1000 per inwoner (dus zo’n slordige 14 miljoen euro) gestegen. Op de ranglijst van de ruim vierhonderd gemeenten in Nederland, bungelt Westvoorne ergens onderaan, op plaats 369. Maar daar staat dan volgens de wethouder het bezit van het woonbedrijf tegenover en je ziet de coalitiekopjes alweer ja-knikken, zoals die hondjes die vroeger op de hoedenplank van een auto stonden. Maar eh…. de stijging is meer dan een derde van de totale schuld van het woonbedrijf, die al jarenlang bestaat. Struisvogelpolitiek dus. Alweer.

Nauwelijks reden ook, om een vertrekkend wethouder van financiën uit te zwaaien met complimenten voor zijn werk en dossierkennis, of een college te complimenteren met het solide financieel beleid.
Althans, dat dachten wij. De coalitie heeft er echter geen moeite mee en zelfs oppositiepartij PvdA stemt wederom in met een begroting, die vol staat met onwaarschijnlijke verwachtingen en politieke keuzes die niet in hun programma passen.

‘Stemmen jullie dan gewoon nooit in met de begroting?’  vroeg wethouder Mulder toen de kruitdamp wat was opgetrokken. Nou, misschien volgend jaar. Laten we het hopen.  
 
Leo Gelderland
Oostvoorne, 3 november 2014
Pagina terug