Archief

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Motie "Windmolens"

Archief Nieuws

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 24 november 2015,

overwegende dat:

 • de Provincie Zuid‐Holland en de voormalige Stadsregio afspraken hebben gemaakt over de realisatie van windmolens o.a. op Voorne-Putten;
 • Westvoorne in 2014 haar medewerking heeft verleend aan het realiseren van vier windmolens op haar grondgebied;
 • daarmee aan haar verplichtingen vanuit het Stadsregionaal convenant voldaan heeft;
 • de Provincie nu opnieuw alternatieve locaties zoekt in de regio Rotterdam, omdat andere gemeenten op Voorne-Putten hun taak nog niet volbracht hebben;

 is van mening dat:

 • alternatieve locaties in Westvoorne reeds in samenwerking met de convenanthouders onderzocht zijn;
 • deze geen realisatie mogelijkheden boden, waarna deze ook daadwerkelijk  van de Provinciale lijst zijn verwijderd;
 • de Westvoornse burgers reeds veel hinder hebben van horizonvervuiling;
 • de grens daarin i.v.m. leefbaarheid voor onze burgers bereikt is;
 • belangrijke in Westvoorne aanwezige natuurgebieden beschermd moeten worden;
 • Westvoorne duurzaamheid/milieu  hoog in het vaandel heeft staan;
 • daarom hard werkt aan het faciliteren van alternatieve energiewinning in de vorm van zonneweiden en aardwarmte;

verzoekt het college:

aan Provinciale Staten en het College van de Provincie Zuid‐Holland kenbaar te maken dat : 

 • de gemeenteraad van Westvoorne de onderzoeken naar alternatieve locaties  afwijst en geen medewerking zal verlenen aan planologische procedures die moeten  leiden tot realisatie van windmolens op alternatieve locaties op-  of grenzend aan Westvoorns grondgebied;

 verzoekt de griffie om: 

 • deze motie bekend te maken aan de griffies van de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard;

 roept de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard op:

 • deze motie te steunen en derhalve een eensluidend standpunt van alle gemeenteraden van Voorne-Putten bekend te maken aan de Provincie Zuid Holland

 en gaat over tot de orde van de dag

 PW          Emma van Blom                GBW      Bert Heijndijk                     PvdA      Regina Roggeveen

Pagina terug

Motie "Windmolens"

Archief Nieuws

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 24 november 2015,

overwegende dat:

 • de Provincie Zuid‐Holland en de voormalige Stadsregio afspraken hebben gemaakt over de realisatie van windmolens o.a. op Voorne-Putten;
 • Westvoorne in 2014 haar medewerking heeft verleend aan het realiseren van vier windmolens op haar grondgebied;
 • daarmee aan haar verplichtingen vanuit het Stadsregionaal convenant voldaan heeft;
 • de Provincie nu opnieuw alternatieve locaties zoekt in de regio Rotterdam, omdat andere gemeenten op Voorne-Putten hun taak nog niet volbracht hebben;

 is van mening dat:

 • alternatieve locaties in Westvoorne reeds in samenwerking met de convenanthouders onderzocht zijn;
 • deze geen realisatie mogelijkheden boden, waarna deze ook daadwerkelijk  van de Provinciale lijst zijn verwijderd;
 • de Westvoornse burgers reeds veel hinder hebben van horizonvervuiling;
 • de grens daarin i.v.m. leefbaarheid voor onze burgers bereikt is;
 • belangrijke in Westvoorne aanwezige natuurgebieden beschermd moeten worden;
 • Westvoorne duurzaamheid/milieu  hoog in het vaandel heeft staan;
 • daarom hard werkt aan het faciliteren van alternatieve energiewinning in de vorm van zonneweiden en aardwarmte;

verzoekt het college:

aan Provinciale Staten en het College van de Provincie Zuid‐Holland kenbaar te maken dat : 

 • de gemeenteraad van Westvoorne de onderzoeken naar alternatieve locaties  afwijst en geen medewerking zal verlenen aan planologische procedures die moeten  leiden tot realisatie van windmolens op alternatieve locaties op-  of grenzend aan Westvoorns grondgebied;

 verzoekt de griffie om: 

 • deze motie bekend te maken aan de griffies van de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard;

 roept de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard op:

 • deze motie te steunen en derhalve een eensluidend standpunt van alle gemeenteraden van Voorne-Putten bekend te maken aan de Provincie Zuid Holland

 en gaat over tot de orde van de dag

 PW          Emma van Blom                GBW      Bert Heijndijk                     PvdA      Regina Roggeveen

Pagina terug