Archief

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Westvoorne, word wakker

Archief Nieuws
“Donkere wolken pakken zich samen boven de financiële situatie van Westvoorne”. Dit staat te lezen in de begroting van 2010 die op 27 en 29 oktober 2009 in de gemeenteraad behandeld zal worden.
De prognose is dat het huidige tekort op de begroting van ruim een miljoen euro in 2013 zal zijn opgelopen naar bijna 1,7 miljoen euro. De, volgens dit college, benodigde 119 miljoen voor de uitvoering van het glasbeleid zijn hierin nog niet meegenomen. Over het glasbeleid en de mogelijke gevolgen hiervan voor Westvoorne zullen wij u in een volgend artikel uitvoerig inlichten, maar wij kunnen u nu reeds zeggen dat we met grote vreze vrezen dat onze gemeente onder de leiding van dit bestuur wel eens zou kunnen eindigen als ‘artikel 12 gemeente’, de politieke term voor een failliete gemeente.

Kandidaat-raadsleden
Het zal niet gemakkelijk zijn om de aangerichte schade te herstellen en terug te keren naar een situatie waarin weer binnen de financiële draagkracht gewerkt gaat worden. We zullen de tering weer naar de nering moeten zetten, er zal veel zwaar denkwerk verricht moeten worden en er zal met burgers, organisaties en verenigingen samengewerkt moeten worden om de ontstane problemen op te lossen. De Partij Westvoorne zal, ondanks de slechte financiële vooruitzichten niet weglopen voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Westvoorne, maar zij heeft uw steun en expertise daarbij nodig. Zonder u kunnen wij de noodzakelijke veranderingen op het gebied van huisvesting, zorg, ruimtelijke ordening, glasbeleid, ondernemersklimaat en tal van andere maatschappelijke en landschappelijke zaken beslist niet realiseren. Wij streven naar een brede volksvertegenwoordiging en in dat kader doen wij een beroep op u. Hebt u expertise op een bepaald gebied en wilt u zich samen met ons in te zetten voor een beter Westvoorne, meldt u zich dan bij ons aan als kandidaat-raadslid.
Om ons voor te bereiden op ons aantreden in de gemeenteraad in maart 2010 zullen onze kandidaten de ontwikkelingen in de verschillende raads- en commissievergaderingen observeren en analyseren en begin volgend jaar zullen zij deelnemen aan een door de Partij Westvoorne georganiseerde cursus lokaal bestuur. Een aantal kandidaat-raadsleden zijn reeds actief bezig, maar wij zijn op zoek naar nog meer kandidaten om onze gelederen verder te versterken.

Partijprogramma
Ons partijprogramma staat inmiddels op onze website (www.partijwestvoorne.nl). Mocht u behoefte hebben aan een doodgewone papieren kopie van ons programma, laat het ons dan weten. Kunt u zich in onze uitgangspunten vinden en wilt u zich samen met ons  inzetten voor onze gemeente, meldt u zich dan bij ons aan: als kandidaat-raadslid, maar als u niet actief wilt deelnemen aan de Westvoornse politiek, dan bent u uiteraard ook zeer welkom als lid en/of donateur.
Westvoorne heeft u nodig!

Emma van Blom
lijstaanvoerder Partij Westvoorne
e-mail: emmavanblom@partijwestvoorne.nl
telefoon: 0181-411150   
Pagina terug

Westvoorne, word wakker

Archief Nieuws
“Donkere wolken pakken zich samen boven de financiële situatie van Westvoorne”. Dit staat te lezen in de begroting van 2010 die op 27 en 29 oktober 2009 in de gemeenteraad behandeld zal worden.
De prognose is dat het huidige tekort op de begroting van ruim een miljoen euro in 2013 zal zijn opgelopen naar bijna 1,7 miljoen euro. De, volgens dit college, benodigde 119 miljoen voor de uitvoering van het glasbeleid zijn hierin nog niet meegenomen. Over het glasbeleid en de mogelijke gevolgen hiervan voor Westvoorne zullen wij u in een volgend artikel uitvoerig inlichten, maar wij kunnen u nu reeds zeggen dat we met grote vreze vrezen dat onze gemeente onder de leiding van dit bestuur wel eens zou kunnen eindigen als ‘artikel 12 gemeente’, de politieke term voor een failliete gemeente.

Kandidaat-raadsleden
Het zal niet gemakkelijk zijn om de aangerichte schade te herstellen en terug te keren naar een situatie waarin weer binnen de financiële draagkracht gewerkt gaat worden. We zullen de tering weer naar de nering moeten zetten, er zal veel zwaar denkwerk verricht moeten worden en er zal met burgers, organisaties en verenigingen samengewerkt moeten worden om de ontstane problemen op te lossen. De Partij Westvoorne zal, ondanks de slechte financiële vooruitzichten niet weglopen voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Westvoorne, maar zij heeft uw steun en expertise daarbij nodig. Zonder u kunnen wij de noodzakelijke veranderingen op het gebied van huisvesting, zorg, ruimtelijke ordening, glasbeleid, ondernemersklimaat en tal van andere maatschappelijke en landschappelijke zaken beslist niet realiseren. Wij streven naar een brede volksvertegenwoordiging en in dat kader doen wij een beroep op u. Hebt u expertise op een bepaald gebied en wilt u zich samen met ons in te zetten voor een beter Westvoorne, meldt u zich dan bij ons aan als kandidaat-raadslid.
Om ons voor te bereiden op ons aantreden in de gemeenteraad in maart 2010 zullen onze kandidaten de ontwikkelingen in de verschillende raads- en commissievergaderingen observeren en analyseren en begin volgend jaar zullen zij deelnemen aan een door de Partij Westvoorne georganiseerde cursus lokaal bestuur. Een aantal kandidaat-raadsleden zijn reeds actief bezig, maar wij zijn op zoek naar nog meer kandidaten om onze gelederen verder te versterken.

Partijprogramma
Ons partijprogramma staat inmiddels op onze website (www.partijwestvoorne.nl). Mocht u behoefte hebben aan een doodgewone papieren kopie van ons programma, laat het ons dan weten. Kunt u zich in onze uitgangspunten vinden en wilt u zich samen met ons  inzetten voor onze gemeente, meldt u zich dan bij ons aan: als kandidaat-raadslid, maar als u niet actief wilt deelnemen aan de Westvoornse politiek, dan bent u uiteraard ook zeer welkom als lid en/of donateur.
Westvoorne heeft u nodig!

Emma van Blom
lijstaanvoerder Partij Westvoorne
e-mail: emmavanblom@partijwestvoorne.nl
telefoon: 0181-411150   
Pagina terug