Daan van Orselen

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »


Vanuit een Bedrijfskundige achtergrond ben ik werkzaam bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie als adviseur bedrijfsvoering. In deze functie ben ik betrokken bij (grootschalige) projecten waaronder hergebruik van bestaande middelen, samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen en het (re)organiseren naar een compacte overheid.

Deze kennis en ervaring ten aanzien van het politieke krachtenveld, organisatorische samenwerking en belangen wil ik graag inzetten ten gunste van de inwoners van de Gemeente Westvoorne.

Mijn motto: Zelf doen waar het kan, samenwerken waar mogelijk en uitbesteden van taken en verantwoordelijkheden als het moet. Vanzelfsprekend op basis van helder beleid, stevige regie en voordeel voor Westvoorne.