Emma van blom

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »
Naam: Emma van Blom
Adres: Colinslandsedijk 4, 3234 KB Tinte
Telefoon: 0181-411150
e-mail: emmavanblom@partijwestvoorne.nl
Geboren: 25 november 1948 te Leiden
Opleiding: Conservatorium Amsterdam en Arnhem, Wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam
Carrière: Werkzaam geweest als uitvoerend musicus en als docente solozang verbonden geweest aan ‘Centrum Voor Kunstzinnige Vorming’ in Wageningen, Renkum en Oosterbeek, ‘Stichting Gemeentelijke Muziekschool’ in Ede en ‘Cultureel Centrum De Stoep’ in Spijkenisse
Huidig beroep: Adviseur politieke zaken in Westvoorne
 
Bestuurlijke ervaring: Ondernemersraad Centrum voor Kunstzinnige Vorming Wageningen en zeven jaar raadslid in de gemeente Westvoorne, waarvan de laatste vijf en een half jaar als fractievoorzitter.

Mijn politieke principes:
Naast een heel aantal veranderingen die de Partij Westvoorne teweeg wil brengen, zijn er voor mij een tweetal principes heel belangrijk in de politiek. Eén daarvan staat centraal bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en dat is ‘samenwerking’. Goede ideeën en inzichten worden zelden of nooit door één enkel briljant persoon ontwikkeld, maar zij ontstaan op basis van gemeenschappelijke kennis, kunde en creativiteit. Dat principe geldt voor alle maatschappelijke structuren binnen samenlevingen, zoals wetenschap, kunst, religie en dus ook voor de politiek. Politieke besluiten hebben draagvlak wanneer de burgerij zich betrokken en gekend voelt in de besluitvorming en door die betrokkenheid gaat er ook geen kennis en kunde verloren. Door samenwerking tussen het gemeentebestuur en de burgers zal er daarom niet alleen sprake zijn van draagvlak onder de bevolking, maar de genomen besluiten zullen ook kwalitatief beter zijn. Juist in een kleine gemeente als Westvoorne is het heel goed mogelijk beleid te ontwikkelen in overleg met individuele burgers en burgerorganisaties. Daarom zal ik mij blijven inzetten om een echt samenwerkingsverband tussen bestuur en burgers tot stand brengen. 

Het tweede principe betreft het onderscheid tussen macht en verantwoordelijkheid. Politiek wordt door veel politici gezien als het krijgen, hebben en houden van macht. In die visie heeft een politieke partij, wanneer zij in de coalitie zit, de macht om besluiten te nemen, of die nu goed of slecht zijn. Er wordt zelfs gesteld dat zij hun recht op macht van de kiezers gekregen hebben, want zij hebben immers een meerderheid. Die meerderheid wordt in Nederland echter helemaal niet door de kiezers bepaald, maar ze wordt door een aantal partijen in de bekende achterkamertjes in elkaar geknutseld. Zo worden soms zelfs de grootste partijen en hun kiezers buiten spel gezet. In Westvoorne werd, na de verkiezingen in maart 2010, door de oude politieke vriendjes een coalitie gevormd. Ze grepen de macht en met acht tegen zeven werden hun besluiten er doorheen gejaagd. Is dat nog democratie of is dat een dictatuur van de helft plus één?

Gelukkig kan politiek ook anders gezien worden, namelijk als het nemen van verantwoordelijkheid. Bestuurlijke verantwoordelijk, dat is waar het volgens mij in de politiek om gaat. Dat is wat je op je neemt als de kiezers je vragen om als hun vertegenwoordiger op te treden. Kiezers zitten niet te wachten op machthebbers (zeker Nederlanders niet!) maar op verantwoordelijke bestuurders.

De fractie van de Partij Westvoorne ziet het als haar politieke opdracht niet in termen van macht maar in termen van verantwoordelijkheid te denken en daar ook naar te handelen. Wij willen geen macht, maar wij nemen graag de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Westvoorne op ons.