Duinen omg Kreekpad.jpeg

Bestuur

    15-11-2018

Het bestuur is belast met de algemene leiding en het besturen van de Partij Westvoorne. De bestuursleden zijn voor een periode van maximaal vijf jaar gekozen, terwijl aftreden plaatsvindt volgens een vastgesteld rooster. Zij zijn voor hun functioneren verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering. Alleen de voorzitter is in functie gekozen. De secretaris en de penningmeester worden uit hun midden gekozen. De samenstelling van het bestuur is op dit moment als volgt:  

voorzitter
06-55764576
Piet Slingerland
secretaris
06-54256286
penningmeester
0181-407950
Philip Rijken bestuurslid 06-42099317