Duinen omg Kreekpad.jpeg

Fractie

    29-01-2019

Fractie
Je kunt gerust stellen dat Emma, Jeroen, Leo, Alice en Daan, de leden van de vijfkoppige fractie van de Partij Westvoorne, elke dag druk bezig zijn in de politieke en bestuurlijke arena van Westvoorne. Zij werken hard om de burgerij in alle opzichten en in alle hoeken en gaten van onze gemeente te vertegenwoordigen en er aldoende zorg voor te dragen dat 'het verblijf' in onze drie woonkernen en het uitgestrekte en open landschap daartussen voor een ieder een waar plezier is.