Duinen omg Kreekpad.jpeg

Fractie

    26-10-2021

Fractie
Je kunt gerust stellen dat Jeroen, Alice en Daan, de leden van de fractie van de Partij Westvoorne, elke dag druk bezig zijn in de politieke en bestuurlijke arena van Westvoorne. Zij werken hard om de burgerij in alle opzichten en in alle hoeken en gaten van onze gemeente te vertegenwoordigen en er aldoende zorg voor te dragen dat 'het verblijf' in onze drie woonkernen en het uitgestrekte en open landschap daartussen voor een ieder een waar plezier is.