Duinen omg Kreekpad.jpeg

Alice Vermeer

    26-10-2021

Mijn naam is Alice Vermeer. Ik ben getrouwd, ik woon in Oostvoorne en heb twee zoons.

Ik wil heel graag meedenken en helpen om een beter welzijnsklimaat in Westvoorne te creëren voor mensen die dit nodig hebben, ‘jong of oud, mét of zonder beperking’. De gemeente heeft per 1 januari 2015 de eindverantwoordelijkheid gekregen voor het lokale (en deels regionale) zorgstelsel. Er is veel werk verzet ter voorbereiding op de decentralisaties, maar ook  in 2016 en de komende jaren zal ik actief en oplettend blijven.
Een kleine greep uit de beleidstukken waarbij ik nauw betrokken ben geweest:
Ik ben trots dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan het Integraal Jeugdbeleid dat nu een feit is geworden. Ook het mantelzorgbeleid in Westvoorne, waarbij mantelzorgers daadwerkelijk worden ondersteund, is klaar. Er ligt een goed plan op tafel voor het tot stand komen van de Brede Scholen in Westvoorne. De methode voor agenda 22 wordt toegepast bij het aanleggen van het parkje aan de Ruy, hetgeen betekent dat mensen met een beperking aan de ‘voorkant’ van het project meepraten over toegankelijkheid.
Ik ben erg enthousiast over het werk als raadslid en ik ben bereid hard te werken voor de burgers van Westvoorne en ik vind dat de kwaliteit van zorg altijd het uitgangspunt moet blijven!    

Opleiding: HBO Personeel & Arbeid

Loopbaan: 
- Directeur Stichting Kinderopvang Nissewaard (heden)
- Competentiemanager Kinderopvang Humanitas
- Leidster Jeugdzorg
- Leidster Gehandicaptenzorg