Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Integraal kind centrum: Goed voor onze kinderen in Westvoorne!

Nieuws

Commissie IZ dinsdag  4 februari 2019

Alle partners die betrokken zijn in de gesprekken over de huisvesting in het onderwijs geven aan dat vanuit visie één breed integraal kind centrum gunstig zou zijn.

Al in 2017 heeft de rijksoverheid in  opdracht van de minister van SZW en de staatssecretaris van OCW een advies uitgebracht genaamd: ‘tijd om door te pakken in de samenwerking tussen  onderwijs en kinderopvang’. Waarbij de brede IKC visie en adequate huisvesting  geïntegreerd worden.


Bewegen is gezond

Nieuws

Amendement: ‘Samen Bewegen is gezellig en gezond!’


tweede termijn Algemene Beschouwingen 2019

Nieuws

Tweede termijn Algemene Beschouwingen 2019

Reacties van de Partij Westvoorne op de andere fracties


Samen bereiken we meer - Kwaliteitsverbetering buitengebied

Nieuws
Op 15 maart ontving Roberto Truijers (eigenaar Truijers Vastgoedontwikkeling) het eerste exemplaar van het handboek “Kwaliteitsverbetering Buitengebied Westvoorne” uit handen van Bert van der Meij (wethouder ruimtelijke ordening). De uitreiking vond plaats in het buitengebied aan de Middelweg in Rockanje. Hier start Truijers Vastgoedontwikkeling binnenkort met de verkoop van 7 vrije kavels. “De nieuwe eigenaren kunnen met behulp van dit handboek hun nieuwe woning, erf en tuin zo ontwerpen dat het past binnen het karakteristieke landschap van Westvoorne” aldus Bert van der Meij.

Samen bereiken we meer - de verkiezingskrant

Nieuws
De verkiezingskrant van de Partij Westvoorne is uit! In deze krant kunt u lezen wie we zijn, wat de de afgelopen 4 jaar bereikt hebben en wat wij de komende raadsperiode willen gaan doen.

Samen bereiken we meer - zorg en welzijn 11 punten

Nieuws
Om op het gebied van zorg en welzijn goed op de toekomst voorbereid te zijn, heeft de Partij Westvoorne een zorg- en welzijnsvisie opgesteld. Onderstaande lijst is een samenvatting van deze visie.

Samen bereiken we meer - veiligheid

Nieuws
Veiligheid speelt op veel verschillende gebieden een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Voor een deel kunnen we zelf voor onze veiligheid zorgen. Voor die dingen waar we niet zelf voor kunnen zorgen, maar die wel heel belangrijk zijn voor ons gevoel van veiligheid willen wij als Partij Westvoorne ons inzetten. Een aantal punten willen wij hier benoemen.

Voorne-Putten in 2040 energieneutraal

Nieuws
De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben vorige week de  Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 vastgesteld. Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne leveren gezamenlijk hun bijdrage om ervoor te zorgen dat de regio in 2040 energieneutraal is. Een mijlpaal in de samenwerking van de vier gemeenten. Voorne-Putten zet zich met de vaststelling van de Routekaart op de kaart als duurzaam eiland. Het  belangrijkste speerpunt is dat alle op het eiland benodigde energie afkomstig moet zijn van duurzame energiebronnen. De Routekaart is cruciaal omdat energieneutraliteit alleen kan worden gerealiseerd door regionaal goed samen te werken.

Presentatie visie zorg en welzijn

Nieuws
Op Zaterdag 17 februari 2018 werd door Alice Vermeer en Emma van Blom, de visie op Zorg en Welzijn gepresenteerd in zorgcentrum ‘de Stuifakkers’. Deze zorgvisie van de Partij Westvoorne maakt onderdeel uit van het verkiezingsprogramma Groen, Gezond en Veilig. De Partij Westvoorne wil zich meer expliciet richten op de zorg in de komende vier jaar en met deze onderliggende visie als basis daarvoor plannen  ontwikkelen.

Samen bereiken we meer - gezond

Nieuws
In dit artikel staat het thema ‘gezond’ uit het verkiezingsprogramma van Partij Westvoorne centraal.

Actie zonnepanelen groot succes!

Nieuws
100e installatie is een feit

Ruim 100 van de 479 huurders van het Woonbedrijf Westvoorne die zich konden aanmelden voor de actie SamenZonneEnergie hebben inmiddels zonnepanelen op hun dak liggen. Op 13 februari zette wethouder Van der Meij officieel de 100e zonnepaneleninstallatie aan bij mevrouw Buytenhek in Rockanje.


Samen bereiken we meer - 15 punten

Nieuws
Graag wil de Partij Westvoorne voortbouwen op wat de afgelopen vier jaar bereikt is. Hoe wij dat willen doen, leest u in ons verkiezingsprogramma waarvan de onderstaande  lijst een samenvatting is.

Cheque voor pannaveld

Nieuws

De komst van een pannaveld bij voetbalvereniging OVV in Oostvoorne is een feit. Op 7 februari overhandigden wethouders Paméla Blok-van Werkhoven en Bert van der Meij van de gemeente Westvoorne een cheque ter waarde van maximaal € 15.000,- aan Daan van den Bor. Met deze cheque laat de gemeente zien dat zij het burgerinitiatief van de 12-jarige Daan, een pannaveld bij zijn voetbalvereniging, ondersteunt.


Nieuwe straat in Rockanje krijgt naam

Nieuws

Op 5 februari onthulde wethouder Bert van der Meij (namens gemeente Westvoorne) samen met mevrouw Trijntje Langendoen de naam van een nieuwe straat in Rockanje. Project Carte Blanche Excellent is een initiatief van Truijers Vastgoedontwikkeling en bestaat uit zes vrijstaande woningen, waarvan de eerste twee woningen zijn opgeleverd en vier woningen in aanbouw zijn. De ontsluitingsweg voor het project die aansluit op de Achterstrypseweg, krijgt de naam: Langendoenhof.


Wat hebben we samen bereikt

Nieuws

Westvoorne - Elke week schrijven we een stukje over onze Partij Westvoorne. Deze week gaat het over wat we de afgelopen vier jaar bereikt hebben.

In 2014 zijn we gestart met een eigen wethouder in de coalitie. Voor het eerst was het ons gelukt om deel uit te maken van het gemeentebestuur van Westvoorne. We hadden de jaren daarvoor al heel wat wensen verzameld en de afgelopen jaren hebben we een flink aantal van die wensen kunnen realiseren. Vaak met brede steun in de gemeenteraad.


Samen bereiken we meer

Nieuws

Elke week vanaf nu schrijven we een stukje over onze Partij Westvoorne onder de titel ‘Samen bereiken we meer’. In dit eerste stuk willen wij u vooral iets over onszelf vertellen, zodat u weet waar Partij Westvoorne voor staat. 


Naar nul op de meter

Nieuws

Pilot in Oostvoorne met sociale huurwoningen - Naar nul op de meter

Auteur: Cindy Castricum | Beeld: Frank Hanswijk

Het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Om die doelstelling te halen, moet er nog veel gebeuren. Wethouder Bert van der Meij van de gemeente Westvoorne geeft het goede voorbeeld met de renovatie van een woonwijk in het dorp Oostvoorne.  68 sociale huurwoningen hebben straks nul op de meter.


Cheque voor ruiterpad

Nieuws

Cheque voor ruiterpad Oostvoornse Meer

Op 11 december overhandigden wethouders Paméla Blok-van Werkhoven en Bert van der Meij van de gemeente Westvoorne een cheque ter waarde van € 20.000,- aan Piet Slingerland en Danny Hermsen van stichting Ruiter- en Menroutes Westvoorne. Met deze cheque laat de gemeente zien dat zij het burgerinitiatief van de stichting, een ruiterpad rondom het Oostvoornse Meer, ondersteunen. 

Motie: ‘aanrijtijden ambulance en huisartsenpost’ aangenomen

Nieuws
Ik ben verheugd dat de motie met een grote meerderheid is aangenomen. Het college kan gewapend met deze motie, gaan praten met de burgemeesters van de 15 gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling, om zodoende oplossingen te vinden voor het terug dringen van tijdsoverschrijdingen. Met als doel dat de aanrijtijden van de ambulance op het landelijk niveau komen, nl 95 % van de ritten binnen 15 minuten. In Westvoorne wordt dit al jaren niet gehaald en dat kunnen we als raad niet accepteren.

Herstart bouw woonwijk met nieuwe naam ‘Vroon apart’

NieuwsDe wijk ‘De 5 bladeren’ in Oostvoorne wordt binnenkort afgebouwd. Voor het realiseren van de laatste fase van de wijk is een projectontwikkelaar gezocht en gevonden. Dit was nodig omdat de ontwikkelaar van de eerste fase in een faillissement raakte. De gemeente, de curator en de nieuwe ontwikkelaar Whoonapart hebben de overeenkomsten ondertekend om de tweede fase –en daarmee de woonwijk- af te kunnen ronden.

Bijschrift foto: Projectontwikkelaar Jaco Poldervaart van Whoonapart (rechts op de foto) en wethouder Bert van der Meij van gemeente Westvoorne ondertekenen de overeenkomst.


Bijzonder Gezellige Algemene Ledenvergadering was zoals altijd...

Nieuws
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 juni werd vooral aandacht besteed aan de profielschets van de partij. Met het oog op de komende verkiezingen heeft ook een deel van het communicatie-team een korte presentatie gegeven.


Lex Mooiweer koninklijk onderscheiden

Nieuws

Op zaterdag 27 mei werd Lex Mooiweer, medeoprichter van de Partij Westvoorne, tijdens de Bos en Burchtfair, compleet verrast door burgemeester Peter de Jong met een bijzondere onderscheiding. De burgemeester feliciteerde hem allereerst met een wederom zeer geslaagde Bos- en Burchtfair: ‘de mooiste gratis fair van het land!’  


Snippergroen: Kosten koper wordt kosten inwoners !

Nieuws

De afgelopen week werd na heel lang wachten en diverse keren uitstellen eindelijk een besluit genomen over stukjes gemeentegrond in Rockanje in gebruik bij bewoners. Probleem opgelost, zou je denken, maar tot verrassing van de Partij Westvoorne besloot de wethouder op de valreep de desbetreffende groep financieel tegemoet te komen, door de kosten gemoeid met de overdracht van de grond voor rekening van de gemeente te laten komen. Als dat maar goed afloopt! (lees HIER verder)


Beter 10 mussen in de lucht dn de lucht van 1!!

Weblog
...of zit het gewoon in je aard, ben je er mee geboren en heb je je hele leven al niet anders gedaan...

Tintestein

Nieuws
...Tinte is hiermee één van de acht Duurzame Dorpen in Zuid-Holland...

Begroting 2017 Westvoorne goedgekeurd

Nieuws
...ook de zogenoemde 'code oranje' blijkt nu dus in de categorie nepieuws te vallen...

Algemene Ledenvergadering Partij Westvoorne 12 december 2016

Archief Nieuws
...nog steeds is de Partij Westvoorne de groottse politieke partij alhier...

Van 55 naar 11!!!

Archief Nieuws
...daar heeft de wethouder van de Partij Westvoorne Bert van der Meij dan ook keihard aan gewerkt...

Eerste paal 'Brielsche Hoeck'

Archief Nieuws
... 'slaan' betekent in dit geval boren... maak je dus niet ongerust, de palen worden echt geboord...

Verslag Politiek Café Westvoorne 19 november 2016

Archief Nieuws
...Brede School, voor de jeugd en in de buurt...

Hoezee PW!!!

Weblog
...even terug blikken op de afgelopen raadsvergadering van 4 oktober 2016 waarin unaniem drie besluiten door de gemeenteraad aangenomen werden...

Motie Asbest

Archief Nieuws
... asbestvezels kunnen leiden tot een levensgevaarlijke ziekte...

Asbestresten na brand aardappelschuur

Archief Nieuws
...asbest heeft zich na de brand van verspreid over een gebied van 12.000 vierkante meter...

Betaalbaar Wonen

Archief Nieuws

...Drenkeling Rockanje: uitgangspunt 12 x koop tot € 170.000 en 12x € 195.0000, totaal 50% starterskoop...


De Veiligheidscontour

Archief Nieuws
...de hamvraag is nu uiteraard of het HBR al deze entrepreneurs werkelijk gaat houden aan het ontwerpen en construeren volgens de best beschikbare technieken...

Jongeren in Rockanje

Weblog
...waar haal je het vandaan, die ‘dure huizen’... wat een journalist al niet verzinnen kan...

Einde vruchtbaar politiek jaar in Westvoorne

Archief Nieuws

...zodat Westvoorne tot nog grotere hoogten kan stijgen…


Exploitatie Koepel Zeeburg

Archief Nieuws

...de gemeente onderzoekt nu hoe De Koepel het best geëxploiteerd kan gaan worden...


Het Natuurfonds en het Leefbaarheidsfonds

Archief Nieuws

...hiermee wordt dit fonds ook echt voor en door de inwoners van Westvoorne...


Onjuiste berichtgeving Sanering Glas

Archief Nieuws

...het lijkt een aardig verhaaltje, maar het zet de burger helaas weer eens op het verkeerde been...


Nieuwe ronde sanering verspreid liggende glastuinbouw

Archief Nieuws
...met driekwart van de bedrijven zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt over verplaatsing of sanering...

Herinrichting Stationsweg zo goed als klaar

Archief Nieuws
...de reeds volwassen bomen zullen in het najaar van 2016 geplant worden...

Geslaagde Zonnepanelenactie

Archief Nieuws
...een mooie kans dus voor huurders om zonder eigen investering en met veel zekerheden te profiteren van de voordelen van groene energie...

Breuk Gemeentebelangen Westvoorne

Archief Nieuws
...wettelijk gezien heeft het besluit van onze coalitiepartner om verder te gaan onder de naam Inwonersbelang Westvoorne geen gevolgen...

Road to Nowhere

Archief Weblog
...het is niet voor niets dat onze regio tot de meest ongezonde van Nederland behoort...

Toelichting op motie "ROAD project"

Archief Nieuws

...als proefproject is het ROAD-project ongetwijfeld heel interessant, maar de opbrengst ervan is wel erg mager, want er wordt namelijk maar 25 % van de CO2 uitstoot van één van beide kolencentrales opgevangen en opgeslagen, dat wil zeggen in totaal slechts 12,5 % van alle CO2 uitstoot van beide nieuwe centrales...


Verhuis senior sneller

Archief Nieuws

...we overwegen of we met aantrekkelijke financieringsvormen woningen levensloopgeschikt kunnen maken, zodat mensen er kunnen blijven wonen...


Motie ROAD project

Archief Nieuws
...met het ROAD-project zal maar 25 % van slechts één van de twee nieuwe kolencentrale afgevangen worden...

Betoog Raad 21 april 2016 over Bedrijfsplanfase AFO

Archief Nieuws
...iedere stap zal zorgvuldig gezet moeten worden...

Aan het bestuur van de Vereniging Verontruste Burgers Voorne

Archief Nieuws
...een reactie van de fractie van de Partij Westvoorne op twee geschriften van de secretaris van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne...

Project "Kreken Kweken"

Archief Nieuws
...met als doel het in ere herstellen van de oude kreken...

Exploitatieovereenkomst Voorne's Plantenkwekerij B.V.

Archief Nieuws
...weer een stap in het opruimen van verspreid liggend glas in het buitengebied...

Van melkkoe tot melkweg...

Archief Weblog
Die avond moesten we noodgedwongen naar de HAP in Spijkenisse. Op zich was dat al een kanniewaarzijn situatie na eerder die dag een onderzoek in ’t Dirkslandse ziekenhuis… maar ja, bij onze postcode hoort ‘after hours’ nou eenmaal een Spijkenisser hap. Maar daarover meer op een ander moment, in een ander gezelschap…

Vragen naar aanleiding van het conceptrapport 'Voortaan Voorne'

Archief Nieuws
...het eerste deel van de opdracht, namelijk onderzoek naar mogelijke werkterreinen voor intensievere samenwerking, is blijkbaar uit het onderzoek geschrapt...

Toekomstvisie Partij Westvoorne: 'Landschapspark Westvoorne'

Archief Nieuws
Iedere gemeente, hoe klein ook, moet beleid ontwikkelen op basis van een visie. Deze toekomstvisie van de Partij Westvoorne voor de gemeente Westvoorne is voortgekomen uit een lange reeks gesprekken tussen een groot aantal burgers, zowel leden als niet-leden van de Partij Westvoorne, gedurende een serie ‘huiskamerbijeenkomsten’ in de Huiskamer van het Conferentiecentrum Olaertsduyn naar aanleiding van de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Burgers en politici, hebben ze nog wat met elkaar?

Archief Nieuws
...mevrouw Jansen redt de democratie...

Motie "Windmolens"

Archief Nieuws
...de grens daarin in verband met de leefbaarheid voor onze burgers bereikt is...

Bijdrage PW Wethouder Begroting 2016

Archief Nieuws
...als college willen wij graag samenwerken met mensen die ook willen samenwerken...

Politiek Café Westvoorne van 31 oktober 2015

Archief Nieuws
...over duurzame duinen en energieneutraal wonen, in het Oude Raadhuis te Oostvoorne...

Algemene Beschouwingen van de Partij Westvoorne bij de Begroting 2016

Archief Nieuws
...in de nieuwe coalitie hebben de twee lokale partijen Partij Westvoorne en Gemeentebelangen Westvooorne elkaar gevonden in de gezamenlijke wens om Westvoorne vooruit te brengen als zelfstandige gemeente...

Stand van zaken sociaal domein

Archief Nieuws
...het mag natuurlijk niet zo zijn dat er financiële problemen ontstaan doordat zorgverzekeraars en artsen geen informatie met de gemeente delen...

Persconferentie nieuwe coalitie 27 mei 2015

Archief Nieuws

...wij hebben er alle vertrouwen in dat wij dit coalitieprogramma de komende jaren succesvol zullen uitvoeren...


Coalitieakkoord 'Sterk, Lokaal en Betrokken'

Archief Nieuws
...de ambities, zoals deze door de Partij Westvoorne en Gemeentebelangen Westvoorne in dit coalitieakkoord opgenomen zijn, benadrukken het belang van een sterk, lokaal en betrokken bestuur...

Verantwoording vertrouwensbreuk met de VVD

Archief Nieuws
...ik zou graag willen toelichten hoe de vertrouwensbreuk met de VVD ontstaan is...

De Werkaanvaardingspremie

Archief Nieuws
...werken, meedoen aan de maatschappij, biedt uitzicht en is altijd te verkiezen boven een bijstandsuitkering...

De ontwikkeling van de tweede fase van De Ruy

Archief Nieuws
… wethouder Van Lith heeft destijds de raad niet meegedeeld dat er sprake was van een bindende afspraak met Wavo, maar helaas… die ligt er dus wel... het college moet daar mee leven en de raad moet haar verantwoordelijkheid nemen…

Motie 'Tijdelijke dorpsgenoten welkom!'

Archief Nieuws
...als je hier een klusje komt doen, maar vervolgens langer dan vier maanden blijft, dan mot je gewoon ingeschreven worden...

Motie 'Investeren in de jeugd brengt groot rendement'

Archief Nieuws
...er is in Westvoorne meer geld nodig om preventief voor onze jeugd te zorgen...

Motie 'Controlecyclus en begroting'

Archief Nieuws
...om de financiële zaken in Westvoorne transparant en controleerbaar te maken voor de gemeenteraad is het nodig dat er continuïteit en conistentie komt tussen de verschillende financiële rapportages...

Motie 'Beleidsruimte'

Archief Nieuws
...de ingezette lijn van scherp begroten op basis van de voorgaande jaarrekening moet absoluut ook in de toekomst gevolgd worden...

Algemene Beschouwingen deel II

Archief Nieuws
...in het verleden werd er veel te ruim begroot en die ruimte werd op de inwoners van Westvoorne verhaald...

Algemene Beschouwingen Partij Westvoorne Begroting 2015

Archief Nieuws
...de Partij Westvoorne is van mening, dat we er in onze gemeente voor moeten zorgen dat veranderingen tot verbeteringen leiden...

Gemeenschapsgebouwen en de horeca

Archief Nieuws
...hoe hou je de leefbaarheid in onze dorpskernen in stand scholen,sportverenigingen en ontmoetingsruimten zijn daarbij cruciaal...

Ontwerpbegroting 2015 van Syntrophos

Archief Nieuws
...in de commissie BZM van 6 oktober plaatste Daan van Orselen, fractieassistent van de Partij Westvoorne, de volgende kanttekingen bij de discussie over de ontwerpbegroting 2015 van Syntrophos...

IZ commissie 11 september ’14

Archief Nieuws
Partij Westvoorne wil de komende commissievergaderingen onderwerpen uitdiepen die genoemd worden in deze notitie. Te starten met alcohol en drugs preventie, eenzaamheid, psychische gezondheidsproblemen zoals depressie en het terugdringen van overgewicht.

1e Bestuursrapportage 2014

Archief Nieuws
Maak kennis met de eerste Bestuursrapportage 2014, zelfs Obama maakt zich zorgen.

Implementatiefase drie decentralisaties

Archief Nieuws
In 2015 volgen er aanzienlijke veranderingen voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Deze veranderingen worden door de Rijksoverheid opgelegd. Laat u zich vertellen wat u nodig heeft of staat u liever zelf aan het roer?

Portefeuilleverdeling

Archief Nieuws
...en zo hebben de burgemeester en de drie wethouders hun taken verdeeld...

Curriculum vitae Bert van de Meij

Archief Nieuws
...in de raadsperiode 2014-2018 zal Bert van der Meij als wethouder van de Partij Westvoorne in het college van B&W van de gemeente Westvoorne plaatsnemen...

Samenwerkingsovereenkomst

Archief Nieuws
... de insteek is het klaren van de emotionele lucht welke in de voorbije raadsperiode is vertroebeld en het creëren van eendracht en duidelijkheid voor de toekomst...

Coalitieovereenkomst 2014-2018 'Naar een sterke bestuurlijke toekomst'

Archief Nieuws
...in de coalitieovereenkomst neemt de bestuurlijke toekomst van Westvoorne in al haar facetten een centrale plaats in...

Formatie coalitie gemeente Westvoorne

Archief Nieuws
... de coalitie tussen PW, VVD en D66 is rond...

Informatierapport coalitievorming gemeente Westvoorne

Archief Nieuws
Muziek terug in de gemeenteraad van Westvoorne (vrij naar: 'Het is de toon die de muziek maakt')

De gemeentelijke schuldpositie van Westvoorne

Archief Nieuws
...Westvoorne prijkt nu op plaats 401 op de lijst van gemeenten met de hoogste schuldpositie...

Presentatie Toekomstvisie Partij Westvoorne in Olaertsduyn

Archief Nieuws
...we kunnen aan de slag, samen met iedereen die serieus wil meedoen...

De PW over de ligging van de veiligheidscontour

Archief Nieuws
...de eerdere afspraken ten aanzien van het terugdringen van de structurele overlast (bijv. geluid) zijn door het Havenbedrijf Rotterdam niet nagekomen...

Inspraak Veiligheidscontour Maasvlakte door P. Slingerland

Archief Nieuws
Tegen de kiezers van 19 maart zou ik willen zeggen: Onthoudt vooral wie er tegen dit besluit stemmen, want dat zijn de mensen die echt bereid zijn om voor de belangen van de burgers van Westvoorne te knokken.

Veiligheidscontour Europoort en Maasvlakte 1/2

Archief Nieuws
... dag en nacht geluidsoverlast, een strand dat geen strand meer is en een gemeente die haar status van prachtig woon- en recreatiegebied nauwelijks meer waar kan maken... 

Nabeschouwing Politiek Café 'Veiligheidscontour'

Archief Nieuws
...wij zijn van mening, dat het niet zomaar goed gaat komen en dat coalitie en college eindelijk een keer voor het belang van hun burgers op moeten komen... 

Politiek Café Westvoorne: Veiligheidscontour Maasvlakte

Archief Nieuws
De Partij Westvoorne wil niet dat de door de industrie veroorzaakte overlast en risico’s voor Westvoorne nog dichterbij komen en groter worden...

PW lijn van discussie over Veiligheidscontour

Archief Nieuws
...kort samengevat, kan de Partij Westvoorne niet instemmen met het feit dat het leefklimaat van Westvoorne nog verder verslechtert dan de afgelopen 20 jaar plus het geval is geweest...! 

Verkort Verkiezingsprogramma Partij Westvoorne 2014-2018

Archief Nieuws
De Partij Westvoorne staat voor een pragmatische aanpak van problemen. Voor haalbare en betaalbare oplossingen. Niet voor ad-hoc beslissingen, maar voor besluiten op basis van een visie. 

Verkiezingsprogramma Partij Westvoorne 2014-2018

Archief Nieuws
De Partij Westvoorne staat voor een pragmatische aanpak van problemen. Voor haalbare en betaalbare oplossingen. Niet voor ad-hoc beslissingen, maar voor besluiten op basis van een visie. Niet voor politieke macht, maar voor verantwoordelijkheid en voor open en eerlijke communicatie.  
 
Dit zijn enkele van de slotzinnen uit het PW verkiezingsprogramma voor de gemeenteraasdverkiezingen van 19 maart 2014...

Politiek Café Westvoorne 30 november 2013: Jeugdsentiment door Jules Deelder

Archief Nieuws
... er stond een glijbaan van precies hetzelfde hout...

Politiek Café Westvoorne 30 november 2013: Informatie van de wijkagent

Archief Nieuws
... qua woninginbraken staat Westvoorne er helaas slecht voor...

De Terugkoppeling: Politiek Café Westvoorne 'Veiligheid in Westvoorne' 30 november 2013

Archief Nieuws
... wat betreft de inbraken in Westvoorne zou er in de eerste plaats een beter meldsysteem moeten komen...

Politiek Café Westvoorne: 'Veiligheid in Westvoorne'

Archief Nieuws
We hopen op een stevige gedachtenwisseling over de verschillende aspecten van veiligheid in onze locale samenleving...

ALV 11 november 2013 - Verkiezingsprogramma Partij Westvoorne

Archief Nieuws
... we roepen Westvoorne op om er op 19 maart 2014 voor te zorgen dat de PW deze keer wel de kans krijgt om het roer autonoom in handen te nemen...

Partij Westvoorne - Algemene Beschouwingen 2014, tweede termijn

Archief Nieuws
... wij willen iedereen uitnodigen om ons nieuwe geluid, in vorm van een toekomstvisie op Westvoorne, welke wij in ons Politiek Café van januari 2014 zullen presenteren, te komen beluisteren... 

Partij Westvoorne stemt tegen begroting 2014: Cijfers en Letters

Archief Nieuws
... je ziet de coalitiekopjes alweer ja-knikken, zoals die hondjes die vroeger op de hoedenplank van een auto stonden... 

De man van 12 miljoen!!

Archief Nieuws
...het is maar goed dat Wethouder van Lith  de gemeentelijke financiën niet in zijn portefeuille heeft…

Partij Westvoorne - Algemene beschouwingen 2014

Archief Nieuws
Het belang van Westvoorne moet voorop staan, niet het belang van een toevallige coalitiepartij of het college... 

Politiek Café Westvoorne: Verenigd staan we sterk!

Archief Nieuws
We nodigen graag alle verenigingen van Westvoorne uit, om te komen praten over hun ideeën voor een gezond verenigingsleven in Westvoorne... 

Motie Kleinschalige Woningbouwlocaties

Archief Nieuws
... het daarmee mogelijk te maken het woningbouw programma zodanig aan te passen dat er in plaats van dure woningbouwkavels bereikbare woningen op de Drenkeling gebouwd kunnen worden...

Raad 24 september 2013 - Herijken glasbeleid en herziening Businesscase glas 2013

Archief Nieuws
De gevolgen en de risico’s van deze waanzinnige herijking van het glasbeleid zijn door het college niet in beeld gebracht... 

Politiek Café westvoorne: De kerk in het midden?

Archief Nieuws
Het dorpscentrum heeft een grondige opknapbeurt nodig, een ‘complete make-over’...

De PW bij de Burchtfeesten

Archief Nieuws
Onze verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 gaat morgen publiekelijk van start...

Commissie vergaderingen week 27, 2013

Archief Nieuws
Het geld lijkt op, in ieder geval voor zaken waar college en coalitie niet op gebrand zijn, maar het blijft puzzelen voor een eenvoudig raadslid om precies de gang van zaken te volgen... 

Westvoorne Valley

Archief Nieuws
... om jongeren hier te houden of te krijgen en hen te stimuleren in hun maatschappelijke ontwikkeling is het zaak om hen een plek te bieden waar zij kunnen werken...

Raad 25 juni 2013 - Nota Economisch Beleid

Archief Nieuws
Deze Nota is, om het in technische termen te zeggen, wat ons betreft helemaal niet SMART en veel te vaag... 

Raad 25 juni 2013 - Plan en kredietaanvraag 'De Rots'

Archief Nieuws
Laat het duidelijk zijn dat de Partij Westvoorne vóór het bouwen in Rockanje is, vóór het verwezenlijken van bereikbare woningbouw en ook zeker om dat op korte termijn te doen... maar dat wij niet zien dat dit college in staat zal zijn iets daarvan waar te maken... niet in tijd en niet op de goede plek...

Amendementen Metropoolregio

Archief Nieuws
De PW vindt dat  ook  ruimte, wonen en groen van belang zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de Metropoolregio en dat het dus niet alleen om vervoer en om economische ontwikkelingen moet gaan...

Raad 25 juni 2013 - Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Archief Nieuws
Het besluit tot ontwikkeling van de Metropoolregio is nu volgens de wensen van de Partij Westvoorne aangepast...

Raad 25 juni 2013 - Bestemmingsplan Dorpsgebied Oostvoorne

Archief Nieuws
...maar als je nu het bestemmingsplan bekijkt, dan is het eigenlijk allemaal eenheidsworst geworden in onze gebieden... 

Raad 25 juni 2013 - Bestemmingsplan Zeegebied Westvoorne 2013

Archief Nieuws
De vorige versie van dit bestemmingsplan struikelde bij de Raad van State op de Strandhuizen... de  verwachting en hoop is dat dit nu niet weer zal gebeuren...

Raad 25 juni 2013 - Kadernota 2014

Archief Nieuws
Het college heeft blijkbaar geen enkele visie op dat gebied. Ze wil geen enkele richting op geen enkel gebied meer aangeven. Ze zien wel waar het schip strand: ‘Après nous le déluge!  

Raad 25 juni 2013 - 1e Bestuursrapportage 2013

Archief Nieuws
... we moeten helaas concluderen dat Mulder door een rijstebrij van getallen over ons uit te storten veel ruis veroorzaakt en veel drukte maakt, maar dat hij helaas niets oplost...

Motie "Rockanje is aan de beurt"

Archief Nieuws
De PW verzoekt het college, alvorens te starten met de ontwikkeling/uitbesteding van De Ruy “tweede fase”, te starten met woningbouw in Rockanje op de locatie De Drenkeling...

Raad 25 juni 2013 - Jaarrekening 2012

Archief Nieuws
Waarom blijft het college volhouden dat hun rekenmethode waarbij geen sprake is van een netto contante waarde berekening noch van een eindwaarde berekening, goed genoeg is, omdat er nou eenmaal altijd al zo in Westvoorne gerekend is? 

Motie Humaan Handhavingsbeleid

Archief Nieuws
Deze PW motie spreekt de wens uit... in de gemeente Westvoorne een humaan handhavingsbeleid te voeren... maar de coalitie en de PvdA vonden in de raad van 25 juni deze motie geheel overbodig, omdat Van Lith toch zo braaf het boetekleed had aangetrokken... ook de wethouder zelf vond dat hij wel goed zit zonder deze motie...

Politiek Café Westvoorne: Jeugd en Politiek

Archief Nieuws
De Partij Westvoorne hoopt niet alleen óver, maar vooral mét de jeugd te praten, om hun ideeën te horen over onze gemeente... 

PW Motie 'Oplossingen Handhavingszaken'

Archief Nieuws
De Partij Westvoorne vraagt de voltallige raad in te stemmen met het verzoek aan het college om alle handhavings-situaties volgens de in deze motie opgenomen mogelijkheden, op te lossen en alle hier niet genoemde vergelijkbare handhavingszaken op dezelfde manier te behandelen...

Nota Economisch Beleid

Archief Nieuws
De Partij Westvoorne ziet in deze Nota  nog steeds geen meerwaarde voor het oppakken van de economische belangen van Westvoorne...

Commissie Inwonerszaken 6 juni 2013 - Zorgstructuur Westvoorne

Archief Nieuws
De Partij  Westvoorne stelt voor om na de zomer te starten met het uitwerken van de visie van gemeente Westvoorne...

Commissie Grondgebied 5 juni 2013 - Handhaving

Archief Nieuws
Een volle tribune met handhavings slachtoffers en in totaal negen insprekers... de voorlaatste Commissie GG voor de zomervakantie...

Krediet Dorpscentrum Rockanje

Archief Nieuws
Zo stel je dus bij voorbaat zeker dat een parkeerterreintje van 55 plekkies precies 160.000 euro gaat kosten...

Krediet De Rots

Archief Nieuws
Wethouder Mulder blijft onjuiste berekeningsmethodes hanteren tot hij op de vingers wordt getikt…

Westvoorne en de Metropoolregio

Archief Nieuws
Voor ons, de gemeente Westvoorne, en waarschijnlijk ook voor andere landelijke gemeenten is de pijler 'Ruimte en Groen' heel belangrijk. Daar ligt immers onze unieke inbreng in de Metropoolregio...

1e Bestuursrapportage 2013

Archief Nieuws
Het college zorgt er voor dat het weerstandsvermogen  er voor de bühne goed uitziet, terwijl de werkelijke tekorten glashard naar de volgende raadsperiode worden doorgeschoven...

Kadernota 2014

Archief Nieuws
Deze kadernota staat vol met onduidelijkheden en stelt de raad zeer zeker niet in staat om de benodigde kaders voor de begroting 2014 te stellen...

Jaarrekening 2012

Archief Nieuws
Het is voor de Partij Westvoorne volstrekt onacceptabel om de nieuwe berekening van het glasplan buiten beschouwing te laten...

Raad 28 mei 2013 - Windpark Slufterdam en Structuurvisie Windenergie

Archief Nieuws
Wethouder Mulder: 'we moeten wel allemaal onze bijdrage leveren...'

Raad 28 mei 2013 - Bestemmingsplan Zeegebied Westvoorne

Archief Nieuws
Bij het vaststellen van de agenda besluit de raad in meerderheid dat dit onderwerp naar een volgende vergadering verschoven wordt...

Raad 28 mei 2013 - Toeristenbelasting

Archief Nieuws
We hebben het in de commissie al aangekondigd: huiswerk niet gedaan, beste wethouder, en dus geen instemming van de Partij Westvoorne... 

Raad 28 mei 2013 - Handhaving

Archief Nieuws
Naar aanleiding van de Lijst van Toezeggingen komt de PW wederom terug op het onderwerp 'Handhaving' om de simpele reden dat het college de gedane toezegging 2013-12 botweg niet nagekomen is...

Raad 28 mei 2013 - De JOP op de Hofwei

Archief Nieuws
Naar aanleiding van het verslag van de vorige raadsvergadering stelde de Partij Westvoorne de zo langzamerhand befaamde  'JOP op de Hofwei' nogmaals aan de orde... 

Commissie Inwonerszaken 16 mei 2013 - Exploitatie Accommodaties

Archief Nieuws
De budget overschrijding van de exploitatiekosten in 2012 van de De Meander, De Merel en De Man bedraagt in zijn totaal iets meer dan 1.5 miljoen euro...

Meldpunt Handhaving

Archief Nieuws
Een dringend verzoek tot het openen van een Meldpunt voor inhumane handhavingszaken  werd gedaan door de groep inwoners, die aanwezig waren in het Politiek Café Westvoorne van afgelopen zaterdag 1 juni...

Motie Mobiele JOP

Archief Nieuws
PW en VVD kiezen voor een mobiele JOP en nog een nader onderzoek naar dé juiste locatie...

De regie-corporatie en het Gemeentelijk Woonbedrijf Westvoorne

Archief Nieuws
De duidelijkheid met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden die de regie-corporatie nastreeft, zal niet alleen het woonbedrijf als bedrijf ten goede komen, maar zal ook de positie van de huurders versterken...

Politiek Café Westvoorne: Handhaven met de botte bijl?

Archief Nieuws
... hopelijk zullen deze keer ook coalitiepartijen inzien, dat je zo niet met je inwoners hoort om te gaan...

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Archief Nieuws
Gisteren bleek weer eens, dat de organisatoren van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de kleinere gemeenten altijd weer op stang weten te jagen.

Raad 23 april 2013 - Moties ten aanzien van het handhavingsbeleid

Archief Nieuws
Drie moties waren er door de Partij Westvoorne opgesteld om het nu vijandige handhavingsbeleid in betere banen te leiden... nu tijdelijk aangehouden tot vermoedelijk de raadsvergadering van 25 juni...

Raad 23 april 2013 - Handhavings beleid van de gemeente Westvoorne

Archief Nieuws
Twee burgers worden nu bedreigd met uitzetting en de wethouder gaat op vakantie. Hij zegt daarom doodleuk een afspraak met een van die burgers af. 

Raad 23 april 2013 - Motie 'Beter toezicht'

Archief Nieuws
Wij zouden het college willen verzoeken zich wat betreft het financiele beleid van onze gemeente te houden aan de wet en aan de door de Provicie Zuid-Holland recente opgestelde begrotingscirculaire...

Raad 23 april 2013 - Financieel beleid

Archief Nieuws
De provincie Zuid-Holland vraagt al haar gemeenten om extra aandacht aan de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te besteden. Een uitgeklede kadernota kan dus niet aan de orde zijn. Ook de door het college gewenste bevoegdheid om zelf begrotingswijzigingen in te kunnen voeren staat haaks op het belang dat de provincie hecht aan onze kaderstellende en controlerende rol.

Raad 23 april 2013 - Verkoop perceel duinterrein

Archief Nieuws
Gaat dit college nu het hele Voornes Duin verpatsen aan particulieren om de door hen uitgeholde kas weer een beetje aan te vullen?

Raad 23 april 2013 - Amendement 'Een goede visie op het strand biedt kansen voor heel Rockanje'

Archief Nieuws
Alle stakeholders mee laten doen op co-productie niveau, dat wil zeggen iedereen eens echt bij de ontwikkeling van deze visie betrekken... stel je toch eens voor...

Raad 23 april 2013 - Toekomstvisie badstrand.

Archief Nieuws
Het strand van Rockanje is niet op het Zuiden gericht, zoals het college in haar voorstel zegt, maar op het Westen... en 1,5 miljoen bezoekers per jaar, dat lijkt toch ook wel wat aan de hoge kant... dan zal er eerst iets voor en aan Rockanje gedaan moeten worden...

Raad 23 april 2013 - Amendement 'Voor een goed onderbouwd idee trekken wij de portemonnee'

Archief Nieuws
De PW stelde voor het totale bedrag van 200.000 euro in een aparte pot voor Rockanje te stoppen, maar college en coalitie wilden hier niets van weten!?    

Raad 23 april 2013 - Krediet Dorpscentrum Rockanje

Archief Nieuws

Raad 23 april 2013 - Besteding reserve Speelplaatsen voor jeugdvoorzieningen

Archief Nieuws
De gemeente Westvoorne begint vaak achterste voren, bij de uitvoering. Er wordt te weinig gedacht aan: ‘wat willen we met onze jeugd’?

Politiek Café 27 april 2013: Outdoor sport en evenementen.

Archief Nieuws
Outdoor acitviteiten helpen niet alleen de gemeente op de kaart te zetten, maar ze dragen ook bij aan het welzijn en woongenot van de inwoners.

Aftrap PW Campagne in Politiek Café in Westvoorne

Archief Nieuws

Natuurlijk staan we stil bij de politieke en financiële situatie in onze gemeente, maar we willen vooral vooruitblikken...


Raad 26 maart 2013 - Windgatseweg 1A

Archief Nieuws
Hier is regelrecht sprake van willekeur...

Raad 26 maart 2013 - Motie 'de juiste kaart'

Archief Nieuws
Pas na het ombouwen van amendement tot motie wenste de coalitie hierin mee te gaan... 

Raad 26 maart 2013 - Gebiedsvisie Voorne-Putten

Archief Nieuws
Baseer je de gebiedsvisie van Westvoorne op een honderd jaar oude kaart of neem je de moeite om naar de toekomst van je eigen grondgebied te kijken??

Raad 26 maart 2013 - Motie 'de Kade maakt verbinding'

Archief Nieuws
Door de PW ingediend, maar teruggetrokken nadat de wethouder beloofde het in zijn onderzoek mee te nemen. Zou het echt gebeuren?  

Raad 26 maart 2013 - Amendement 'woonvisie Tinte'

Archief Nieuws
Onterecht en met veel onnodige en warrige woorden door de vier coalitie fracties verworpen...

Raad 26 maart 2013 - Structuurvisie Tinte

Archief Nieuws
We zijn het natuurlijk wel gewend van deze wethouder, dat hij zaken toezegt, maar vervolgens weinig daarvan daadwerkelijk uitvoert. Maar het irriteert ons toch telkens weer…

Raad 26 maart 2013 - Bestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing Noordermeer

Archief Nieuws
Wij vragen ons af hoe sterk dit college dent te staan,wanneer zij dit besluit bij de Raad van State moet gaan verdedigen...

Raad 26 maart 2013 - Motie Jeugdraad

Archief Nieuws
Hiep, hiep, hoera, de jeugdraad schuift aan in de raad…

Pasen Duinen gaat voor Politiek Café in Westvoorne

Archief Nieuws
We geven voorrang aan het Paasweekend met alle kermis attracties vandien en schuiven ons Politiek Café naar zaterdag 6 april 2013... 

PW betoog - Detailhandelsvisie Westvoorne

Archief Nieuws
De onderzoeksperiode tot 2020 lijkt gezien de demografische ontwikkelingen meer op een korte dan op een lange termijn visie...

Commissie IZ - 7 maart 2013

Archief Nieuws
Wethouder Groenewegen lijkt wel ‘push-achtige’ problemen met het bestaan van de ASA adviesraad te hebben...

PW Betoog - Structuurvisie Tinte

Archief Nieuws
Het probleem Odiaan/Verenigingsgebouw in combinatie met het schooltje is een gevoelige kwestie binnen de kleine gemeenschap van Tinte... 

Commissie GG - 6 maart 2013

Archief Nieuws
Onterechte irritatie, wanneer je gewoon je huiswerk weer eens niet gedaan hebt…

Commissie BZM - 4 maart 2013

Archief Nieuws
In de hele jaarlijkse cyclus van planning en controle hoort  de raad een duidelijk moment te hebben waarop zij de kaders stelt...

Raadscommissie Woonbedrijf - tweede bijeenkomst van 21 februari 2013

Archief Nieuws
Tijdens deze tweede bijeenkomst ging de commissie in gesprek met zowel de Huurdersvereniging als met  wethouder Mulder, samen met zijn team WB.  

Raad 19 februari 2013 - Intrekken Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2002

Archief Nieuws
Alleen de lusten worden afgeschaft, maar niet de lasten...

Raad 19 februari 2013 - Beleidsplan 2013 participatiebudget gemeente Westvoorne

Archief Nieuws
Het aantal werklozen in Westvoorne stijgt met 16%, dus we moeten blijvend alert en actief zijn...

Raad 19 februari 2013 - Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Westvoorne

Archief Nieuws
De glasgroep, onder leiding van de opgestapte wethouder Klok, heeft ons alleen maar mislukkingen opgeleverd...

Raad 19 februari 2013 - Bestemmingsplan Dorpsgebied Rockanje Noord

Archief Nieuws
De drang tot het vereenvoudigen en tegelijkertijd verruimen van alle bouwregels in combinatie met het uitkleden van de Welstandsnota, zal volgens ons tot grote problemen leiden...

Motie Jeugdraad

Archief Nieuws
Er is, triest genoeg, eigenlijk nooit sprake geweest van een goede samenwerking tussen de Gemeenteraad en de Jeugdraad...

De raad van 19 februari 2013 in vogelvlucht

Archief Nieuws
Het acht tegen zeven monster sloeg ouderwets genadeloos toe... 

Nieuwe brug over het Haringvliet

Archief Nieuws
Zitten drie burgemeesters na de vergadering nog even na te praten over het hoe en wat van de nieuwe brug over het Haringvliet. Deze brug moet vanaf de Maasvlakte aansluiten op de N57 op Goeree Overflakkee. De bedoeling is dat het een tweebaans brug wordt.

Commissie IZ 7 februari 2013 - Intrekken Monumentenverordening

Archief Nieuws
De lusten worden geschrapt, maar de lasten blijven... een suggestie van een inwoner om dit op te lossen... maar de wethouder negeert het...

Commisie IZ 7 februari 2013 - Beleidsplan 2013 Participatiebudget

Archief Nieuws
Roosjes verwelken en scheepjes vergaan, maar nieuwe bezuinigingen blijven altijd bestaan...

Commissie GG 6 februari 2013 - Bestemmingsplan Sanering Glastuinbouw en Principeverzoek Paviljoen De Stormvogel Oostvoorne

Archief Nieuws
Over een leuk plan, servituten en een toegangsweg naar een Stormvogel...

Commissie GG 6 februari 2013 - Bestemmingsplan Dorpsgebied Rockanje Noord

Archief Nieuws
Wij vinden het een beetje kinderachtig om een zienswijze niet in behandeling te nemen als hij één dag te laat afgegeven is...

Commissie BZM 4 februari 2013 - Brandveiligheid, winkelopenstelling en herindeling

Archief Nieuws
Drie onderwerpen die nog niet van de agenda's af zijn...

Commissie BZM 4 februari 2013 - Actuele financiële ontwikkelingen

Archief Nieuws
'Samen de trap af met het rijk' komt er in feite op neer dat je als gemeente je eigen broek moet ophouden... een lange, maar zeker de moeite van het lezen waard, beschouwing over de manier waarop deze gemeente met haar financiën denkt om te moeten gaan... 

Gemeentelijke samenwerking/herindeling

Archief Nieuws
Willen we als zelfstandige gemeente voortbestaan of prefereren we een herindeling?

Motie Samen Smart

Archief Nieuws
Meten is weten en je doelstellingen concretiseren is de eerste stap op weg naar een goed resultaat... 

Raad 29 januari 2013 Gemeenschappelijke regeling Syntrophos

Archief Nieuws
Hier gaat mijn gymnasiale hart toch wel wat sneller van kloppen... Syntrophos...

Raad 29 januari 2013 Subsidie vitaliteittuin

Archief Nieuws
Het verhaal is dat er bij de stadsregio ruim drie ton euro subsidie was aangevraagd voor een waterput met daar op een speelse fitness baan. Of was men die waterberging in het project Leemerhof gewoon vergeten? Of was het geld al op?  

Raad 29 januari 2013 Bestemmingsplan verplaatsing Lodderlandsedijk

Archief Nieuws
De raad stemde in meerderheid in met het verwijderen van dit onderwerp van de agenda. 

Raadscommissie Woonbedrijf

Archief Nieuws
Eergisteravond vergaderde de commissie Van Blom voor de eerste maal...

Pierewaaien in Rockanje

Archief Nieuws
In de donkere wintermaanden is het niet slecht om soms zaken wat lichtvoetig te benaderen. Bedenk ook dat absurde ideeën best wel  gerealiseerd worden. Lex Mooiweer heeft op persoonlijke titel een beschouwing over het pierewaaien in Rockanje geschreven.

Politiek Café: Brandende Kwesties!!

Archief Nieuws
Vuurwerk... nu de rook net is opgetrokken, misschien een goed onderwerp van gesprek...

Commissie BZM & Inwonerszaken van 10 januari 2013 - Shared Service Centre

Archief Nieuws
Het lijkt er toch vooral op dat Hellevoetsluis en Spijkenisse elkaar af en toe met een scheef oog aankijken... 

Commissie Grondgebied 9 januari 2013 - Brandveiligheid zorginstellingen

Archief Nieuws
Wat de PW betreft is de brandveiligheid in de zorginstellingen in Westvoorne een zeer belangrijk onderwerp... 

Commissie Grondgebied 9 januari 2013 - Vitaliteittuin

Archief Nieuws
Jou zou in conclusie kunnen zeggen dat er anderhalve ton euro van een ontvangen subsidie onterecht geschoven wordt naar een ondergrondse en over het hoofd geziene waterberging... 

Commissie Grondgebied 9 januari 2013 - Bedrijfsverplaatsing Lodderlandsedijk

Archief Nieuws
De fractie van de Partij Westvoorne vreest dat het onderwerp 'Bedrijfsverplaatsing Lodderlandsedij'k uiteindelijk wel weer het zoveelste geval voor de Raad van State zal worden...

Raad 18 december 2012 - Samenvatting

Archief Nieuws
De fractie van de PW is en blijft echter van mening dat er openheid van zaken moet worden gegeven, waaraan het ook weer in deze 2e bestuursrapportage volledig ontbreekt.... Een frase uit de samenvatting van de belangrijkste agendapunten van de raad van 18 december jongstleden... opgedeeld in kleine stukjes en dus gemakkelijk te lezen...  

Motie instellen Raadscommissie Woonbedrijf

Archief Nieuws
Overwegende dat er geen biedingen ontvangen zijn ten behoeven van de verkoop van het gemeentelijk woonbedrijf...

Extra Raad 12 december 2012 Tender verkoop gemeentelijk woonbedrijf

Archief Nieuws
Is het verstandig, nu het verkoopproces mislukt is, gewoon op dezelfde manier door te gaan? Wij denken van niet...

Groei of Krimp

Archief Nieuws
Het is een feit: er is nu al krimp wat betreft het inwonertal en op termijn zullen onze huishoudens ook gaan krimpen!
En, de Provincie waarschuwt: de fouten, die gemaakt zijn in bepaalde regio's moeten niet weer gebeuren!! 
 

Commissie BZM van 3 december 2012

Archief Nieuws
Hieronder volgt een potpourri van de verschillende onderwerpen van deze avond, gedurende welke er zo waar veel gelachen werd. Hetgeen het gemiddelde raadslid niet gewend is in deze gemeente, maar wat zonder twijfel en buiten elke kijf een verademing genoemd mag, kan en moet worden… 

Recreatie en Toerisme in Westvoorne

Archief Nieuws
"Let wel, 1 op de 10 banen op Voorne-Putten is “toeristisch” en in Westvoorne zelfs 1op de 3, dus ruim 33% van de werkzame mensen is voor zijn dagelijks bestaan afhankelijk van het toerisme"... aldus Suze de Vries in haar inleiding van het Politiek Café van 24 november jongstleden.
 

Raad 27 november 2012 Actualisatie Sportnota

Archief Nieuws
Gelukkig is er gekozen is voor een integrale aanpak om te komen tot een duurzame sportnota. Om die aanpak nog verder te versterken diende de Partij Westvoorne twee  amendementen en een motie in. 

Raad 27 november 2012 Nieuwe Rekenkamer

Archief Nieuws
De verordening Rekenkamerfunctie gemeente Westvoorne voor 2012 werd met algemene stemmen door de raad aangenomen. De Partij Westvoorne diende daarbij een amendement in met als doel in deze als gemeente een gelijkwaardige partner te worden op Voorne Putten.

Raad 27 november 2012 Parkeerbeleidsnota Westvoorne

Archief Nieuws
De Partij Westvoorne scherpte het aan de raad gevraagde besluit aan door middel van de motie 'Parkeren, we komen er samen wel uit'. Deze motie, die aanvankelijk als een amendement werd ingediend, werd met algemene stemmen aangenomen. 

Politiek Café: Westvoorne, top-recreatie in de toeristische parel van Voorne?

Archief Nieuws
Wordt het fun-fun-fun-in-the-sun, of gaan we voor rustige, groene recreatie? 

Partij Westvoorne start WOB procedure inzake verkoop Woonbedrijf

Archief Nieuws

De Partij Westvoorne heeft afgelopen maandag 12 november een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur om alsnog informatie te verkrijgen over de huidige gang van zaken rond de verkoop van het gemeentelijk woonbedrijf.


Fractie Partij Westvoorne - Nabeschouwing Algemene beschouwingen 2012

Archief Nieuws
De fractie van de Partij Westvoorne ziet de toekomst van onze gemeente somber in. Het licht aan het eind van de tunnel lijkt een aanstormende trein te zijn. 

Algemene beschouwingen van de Partij Westvoorne - Moties en Amendementen

Archief Nieuws
In een poging verschillende bezuinigingen die slecht zijn voor Westvoorne en haar inwoners terug te draaien, diende de Partij Westvoorne in de raadsvergadering van 1 november vier moties en drie amendementen in. 

Algemene beschouwingen van de Partij Westvoorne bij de Begroting 2013: 'Armoe Troef'

Archief Nieuws
De titel van ons betoog is dit jaar ‘Armoe troef’.
Dat is geen prettige titel, maar wel een titel die duidelijk maakt, dat wij verre van gelukkig zijn met de huidige stand van zaken in de gemeente Westvoorne. 

Motie van wantrouwen 19 oktober 2012

Archief Nieuws
In totaal waren er 19 vragen nodig om de duistere situatie rond het ontslag van Klok enigzins op te helderen. Helemaal licht is het nooit geworden en halverwege die vergadering van 19 oktober was de helft van die vragen nog steeds niet beantwoord en het koste veel moeite om de voorzitter zo ver te krijgen ze opnieuw aan de orde te stellen. En weer waren de antwoorden niet afdoende, zeker niet waar het ging om het financiële risico dat de gemeente loopt met het in de tender houden van de projecten Rots en Kerkplein. Het college gaf toe geen risico analyse uitgevoerd te hebben en dus is het risico op een financieel drama aanzienlijk.  
De Partij Westvoorne besloot daarom de volgende motie van wantrouwen in te dienen.

Chronologisch overzicht gebeurtenissen rond ontslag Klok

Archief Nieuws
Vóór de extra raadsvergadering van 19 oktober hadden we geprobeerd de feiten boven tafel te krijgen.Maar, waar de coalitie kennelijk volledig op de hoogte was, werd getracht de oppositie zo veel mogelijk in het duister te houden. Zoals te doen gebruikelijk in deze gemeente. Dus maakten we ons eigen chronologische overzicht. Niet dat het iets hielp, want er werd alsnog een schaduwspel opgevoerd door het college, de voorzitter van de raad voorop... Het doel daarvan was duidelijk: met zo weinig mogelijk informatie de zaak rond het opstappen van wethouder Klok schemerig houden. Begrijpt u het? Wij niet. Het is te droevig voor woorden.

Extra Raadsvergadering 19 oktober 2012 Ontslag wethouder Klok

Archief Nieuws
Het kostte veel moeite om deze vergadering überhaupt geagendeerd te krijgen. De coalitie partijen vonden het beslist niet nodig, maar uiteindelijk lukt het ons 16 oktober op de agenda te krijgen. Tot overmaat van ramp besloot de coalitie vervolgens zonder de oppositie te raadplegen de boel te verdagen en te vertragen naar 19 oktober. En toen begon de ellende... 

Motie Repareren is beter dan afschrijven

Archief Nieuws
Hierbij de zeer neutrale motie van de Partij Westvoorne, die nog te ver ging voor de helden van GBW.

Raad 25 september 2012 Klankbordgroep Voorne-Putten

Archief Nieuws
Een voorstel dat tekenend is voor de wijze waarop de burgemeesters en wethouders  zaken graag zelf regelen.

Raad 25 september 2012 Visiedocument Brede School 2012

Archief Nieuws
In Westvoorne zien we een grote uitdaging om de Brede School gestalte te geven, maar worden we tegelijkertijd geconfronteerd met grote problemen. Aldus Alice Vermeer in de raad van 25 september. Zij besloot, gezien de discussie, in de raad uiteindelijk alleen de laatste motie in te dienen. Deze motie werd helaas niet aangenomen, hoewel verschillende fracties in de eerdere commissievergadering zich wel degelijk voor een tijdspad hadden uitgesproken, maar nu aan notoir geheugenverlies bleken te lijden. Wethouder Groenewegen ontraaddde de motie om vage redenen.
Weer een gemiste kans voor Westvoorne. Gelukkig werd het raadsvoorstel wel aangenomen. Unaniem zelfs, wat laat zien hoe de Partij Westvoorne in dit soort zaken staat. Wellicht dat die Brede School er dus ooit toch nog gaat komen
 

Raad 25 september 2012 Krediet project Dorpscentrum Rockanje

Archief Nieuws
Een bespottelijk voorstel, een wethouder die aan de raad vraagt om 2 ton euro veilig te stellen omdat hij bang is dat het anders, net als de rest van een hele grote reserve, voor andere dingen wordt gebruikt, door een andere wethouder, met goedkeuring van diezelfde raad. Zoals dus voorheen het grootste deel van deze pot is leeggerukt. Een wonderschone illustratie van de bestuurlijke wanprestaties van dit college. 

Raad 25 september 2012 Gebiedsvisie Voorne-Putten

Archief Nieuws
De bijdrage van de Partij Westvoorne hieraan is bepaald niet juichend. De coalitie was het daar wel mee eens, maar toch ook weer niet, want het staat toch zo lullig om een eigen mening te hebben, vooral wanneer die afwijkt van de gemeenten om ons heen...hoe het afliep leest u onder het betoog van onze fractievoorzitter

Raad 25 september 2012 Krediet uitwerking bouwplan De Rots

Archief Nieuws
In de loop van de laatste twee en een half jaar, gedurende welke periode dit project zich tot een absoluut gedrocht heeft ontwikkeld, heeft de Partij Westvoorne, zelfs al voor zij deel van de raad uitmaakte, krachtig geprotesteerd tegen de door wethouder Klok gevoerde en door de coalitie en ook meestentijds de Partij van de Arbeid ondersteunde gang van zaken.

Raad 25 september 2012 Motie uitvoering sanering en woningbouw

Archief Nieuws
Deze motie werd reeds in de raad van 11 oktober 2011 door de PW ingediend en toen, omdat Ies Klok tegen beter weten in de motie ontraadde, door ons aangehouden. De situatie is nu nog duidelijker geworden dan hij toen was en dus achtte de PW fractie de tijd rijp om deze motie, in licht gewijzigde vorm, wederom in te dienen.
 
De uitkomst van de stemming kunt u wel raden. De coalitie gaapte afwachtend naar de wethouder en verklaarde de motie vervolgens overbodig. Met acht tegen zeven werd voor de zoveelste maal een verstandige en voor Westvoorne absoluut voordelige motie naar de eeuwige jachtvelden verwezen... 

Fact check

Archief Nieuws
Koos de Gast schreef het al eerder deze maand in zijn nota ‘Twee jaar dorpspolitiek in Westvoorne’: college en coalitie in onze gemeente doen al hun bestuurlijke debacles af met de opmerking ‘ja, ‘t had beter gekund’.
Zo ook Van Montfoort deze keer over zijn raadsvoorstel om een reserve van 3,8 miljoen te vormen ten laste van de toekomstige winst van het project de Drenkeling voor de verplaatsing van de voetbalvelden naar de Nieuwe Achterweg.
In deze moderne tijden is 'factchecking' een vast onderdeel geworden van de politieke ontwikkelingen in onze maatschappij. Wij doen daar graag aan mee door een aantal recente uitspraken van de Westvoornse wethouder van financiën tegen het licht te houden. Waar of niet waar?

Raad 25 september 2012 Motie van wantrouwen Van Montfoort

Archief Nieuws
Zoals onder het agendapunt 'Businesscase Glas 2012' is beschreven heeft de PW een motie van wantrouwen ingediend tegen de wethouder Van Montfoort vanwege het voor de tweede maal verkeerd hanteren van de regelgeving en het negeren van de aanwijzing van de Provincie.
Dit geeft wat ons betreft blijk van een inconsistent en onbetrouwbaar financieel beleid.  
 
Deze schermutseling, die door de coalitie en de PvdA van de hand werd gewezen onder het motto 'iedereen maakt wel eens een foutje' leidde tot een zielig artikel in het AD diezelfde week, hetgeen door ons vervolgens met een heuse factcheck' is beantwoord. Zie daarvoor verder onder Nieuws op deze website.  

Raad 25 september 2012 Businesscase Glas 2012

Archief Nieuws
Meer dan 10 miljoen euro heeft het college nu al uitgegeven aan het Glas en het einde is nog bepaald niet in zicht. Er is tot nu toe nog niets voor teruggekomen, het ziet er ook niet naar uit dat dit gaat gebeuren en toch blijft de coalitie wethouder Klok verliefd aankijken. En de wethouder financiën houdt de knip niet alleen wagenwijd open voor dit wanbeleid, maar probeert op onwettige wijze ook nog eens even een nieuwe reserve van 3,8 miljoen euro in het leven te roepen!   

Raad 25 september 2012 Bestemmingsplan'Kerkplein Oostvoorne'

Archief Nieuws
Eigenlijk een onwerkelijk verhaal over een miniem stukje grond, een argeloze burger en een tierende en onwillige overheid. Iets voor een slechte novelle, maar toch een gemeentebestuur onwaardig zou je zo zeggen. Lees hier verder voor een korte beschouwing over dit agendapunt, maar kijk ook onder Weblog op deze website voor een concrete samenvatting over wat hier nu echt aan de hand is.

Raad 25 september 2012 Openbaarheid proces verkoop woonbedrijf

Archief Nieuws
Bij het vaststellen van de notulen (besluitenlijst) van de vorige raadsvergadering zet onze fractievoorzitter een vraagteken bij de weigering van wethouder Klok om de raad enige informatie te verschaffen over het proces van verkoop. 

Twee jaar dorpspolitiek Westvoorne

Archief Nieuws
De observatie van Koos de Gast van twee jaar bakkeleien tussen coalitie en oppositie in de gemeenteraad van Westvoorne spreekt voor zich.

Brede School

Archief Nieuws
In de vergadering van de commissie Inwonerszaken op dinsdag 4 september jongstleden, presenteerde Alice Vermeer de mening van de Partij Westvoorne aangaande het op tafel liggende 'Visiedocument Brede School 2012'.

Status Quo september 202

Archief Nieuws
Het politieke seizoen is weer van start gegaan. De vergadermachine heeft op volle toeren gedraaid de afgelopen twee weken en vele onderwerpen zijn de revue al weer gepasseerd. Als u nieuwsgierig bent naar de stand van zaken in het algemeen en een aantal specifieke projecten in het bijzonder skim dan door de hiernavolgende korte beschouwingen. 

Bezuinigen of besturen?

Archief Nieuws
Vorige week zaterdag opende de Partij Westvoorne voor de laatste maal voor het zomer reces het Politiek Café in Olaertsduyn. Het thema was ditmaal ‘de bezuinigingen’ waar het huidige bestuur de mond vol van heeft...

Raad 26 juni 2012 Staatssteun in zake verkoop Woonbedrijf

Archief Nieuws
Bij het laatste agendapunt van deze raadsvergadering, de rondvraag, stelde Emma van Blom nogmaals 'de mogelijke staatssteun in zake de verkoop van het gemeentelijk Woonbedrijf' aan de orde. De voorzitter stond een debat niet toe en dus bleef het jammer genoeg bij een feitelijk betoog en een vraag van de PW. De vraag werd uiteraard door Ies Klok niet beantwoord. Hij stamelde en haperde, maar kwam er vooralsnog niet uit. Wordt ongetwijfeld vervolgd....  

Raad 26 juni 2012 1e bestuursrapportage 2012

Archief Nieuws
Ook dit raadsvoorstel werd met 10 tegen 5 aangenomen. Wat de Partij Westvoorne betreft een verkeerd besluit, zoals er in deze raad zo vele worden genomen. Een amateuristische rapportage, die geen enkel inzicht verschaft en die er bovendien een groot scala aan verborgen besluitjes door heen jaagt.    

Raad 26 juni 2012 Kadernota 2013

Archief Nieuws
De kadernota is een instrument van de raad om invulling te geven aan haar kaderstellende taak met betrekking tot de aankomende begroting, waarbij de raad verondersteld wordt van te voren de kaders aan te geven op hoofdlijnen. Maar niets is minder waar in deze gemeente! Hier formuleert het college de uitgangspunten, hobbelt de coalitie als een horde lemmingen achter dat college aan en worden de per definitie briljante ideeën van de Partij Westvoorne categorisch genegeerd en, nog erger, met grote regelmaat op onbeschaamde wijze besmeurd. 
Overigens, werd deze nota voor kennis geving aangenomen en dus geparkeerd tot september. Eenvoudigweg omdat de door het college voorgestelde bezuiningsmaatregelen niet in een kwartiertje konden worden besproken of besloten en de reden daarvoor was dat er vooraf niet over was nagedacht hoe dit systematisch wel had kunnen gebeuren. Besturen is vooruitdenken, maar blijft voor dit bestuur een moeielijke kunst, beste mensen...  
Emma van Blom verwoordde het als volgt...

Raad 26 juni 2012 Jaarstukken 2011

Archief Nieuws
Over het burgerjaarverslag zouden we willen zeggen, dat het een slordig geïllustreerde ‘goed-nieuws-show’ is. De wettelijk verplichte onderwerpen ‘de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening’ en communicatie en participatie’ schampen aan de werkelijkheid en geven zeker geen helder beeld van wat er in 2011 gepasseerd is. Alleen successen worden gemeld en mislukkingen worden vergeten. Het ontbreekt het college aan elke vorm van zelfreflectie en wat er werkelijk heeft plaatsgevonden in 2011 blijft voor de burgerij in nevelen gehuld. 
 
Zo begon raadslid Huisman zijn betoog over de jaarstukken 2011. Ook over het jaarverslag en de jaarrekening sec had hij eigenlijk niet veel goeds te melden. De coalitie vond en vindt het allemaal wel prima en met 8 tegen 7 werd helaas ook dit raadsvoorstel weer aangenomen.  

Amendement Actief Saneringsbeleid

Archief Nieuws
De Partij Westvoorne is van mening dat het saneringsbeleid Glas zeker niet getemporiseerd moet worden en diende daartoe in de raadsvergadering van 26 juni een amendement in. Het behoeft geen toelichting dat dit amendement verworpen werd, zelfs met 10 tegen 5 deze keer omdat ook de PvdA kennelijk niet begrijpt wat de verantwoordelijke wethouder en de coalitie deze gemeente aan het flikken zijn.

Raad 26 juni 2012 Bijstellen saneringsbeleid Glas

Archief Nieuws
Het betoog dat fractievoorzitter Emma van Blom hield bij dit agendapunt 13 van de raadsvergadering begon als volgt:
Dat de financiële onderbouwing van het glasplan niet deugde hebben wij van het begin af aan gezegd. De Provincie heeft het nu ook gezegd en zowaar de ondeugdelijkheid is nu doorgedrongen tot het college. En wat doet het college om dit financiële debacle op te lossen? Ze haalt een paar reserve potten leeg, die niets met glas te maken hebben. En verder zegt ze dood leuk ‘we stoppen er verder mee, er is geen geld meer’. ‘Temporiseren’ wordt dat netjes genoemd.
Wat zij daarna zei, leest u hieronder en het moge duidelijk zijn dat er door de coalitie zo goed als niet op werd gereageerd, zoals te doen gebruikelijk, en dat de vragen die zij tenslotte stelde door de wethouder niet of bewust incorrect werden beantwoord. Luister nog maar eens na onder 'raad in beeld' van de gemeentelijke website hoe onsamenhangend maar tegelijkertijd gladjes deze bestuurder zaken  niet benoemt.

Raad 29 mei 2012 Convenant Windenergie

Archief Nieuws
Een kort betoog van de Partij Westvoorne over de windturbines in wording.

Bezint eer u begint!

Archief Nieuws
In een verkort artikel in de lokale kranten vroeg een verontruste inwoonster van Rockanje de raad twee weken geleden om zich te bezinnen alvorens te kiezen uit de twee voorliggende opties van woningbouw voor de locatie De Rots. Tien van de vijftien raadsleden hebben daar inmiddels géén gehoor aan gegeven. Ze geven daarmee te kennen dat zij geen respect hebben voor de wensen van Rockanje.
Het volledige artikel vindt u hieronder.   

Raad 29 mei 2012 Eerste bestuursrapportage 2012

Archief Nieuws
De eerste bestuursrapportage dit jaar. De coalitiepartijen meldden dat ze dit altijd 'een lastige' vinden, zo vroeg in het jaar... Wij niet, en we stelden een aantal vragen die niet beantwoord konden worden en dus  doorgeschoven werden naar een volgende bijeenkomst... 

Raad 29 mei 2012 Afwaardering niet in exploitatie genomen gemeentelijke gronden 2011

Archief Nieuws
U herinnert zich nog het debat over dit onderwerp in de vorige raadsvergadering. Lees het nog maar eens na: een bestuur zonder visie, zonder creatief vermogen. Afschrijven om men niet in staat is plannen te maken. Zo simpel is het. Maar nu, twee weken later, is het voor de zoveelste keer overduidelijk dat coalitie en college zich niets van het commentaar van de PW wensen aan te trekken.  

Raad 29 mei 2012 Woningbouwlocatie De Rots

Archief Nieuws
Het hoge plan van 2010 is na ruim twee jaar weer teruggekomen en goedbevonden door de coalitie en de PvdA. Het is onvoorstelbaar... dat kan toch niet waar zijn... daar sta je toch gek van te kijken... het is werkelijk verbijsterend...

Raad 15 mei 2012 Betoog Afwaardering niet in exploitatie genomen gronden

Archief Nieuws
Ook hier geen visie, geen creatief vermogen, geen daadkracht of bestuurskracht van het zittende college, braaf gesteund door de huidige coalitie. Een saillant detail was het feit dat De Rots, een absoluut in exploitatie genomen locatie, in dit rijtje geplaatst was. En dat er bij dit onderdeel even snel om een extra voorziening van 6 ton euro werd gevraagd. De PW protesteerde, maar het mocht geen baat hebben. Luister het antwoord van Van Lith nog maar eens terug. Ook de wethouder van Financiën vond het niet nodig te reageren en zonder onderbouwing bleef het dan ook gewoon staan en let op, dat het aanstaande dinsdag ongewijzigd wordt vastgesteld, waarschijnlijk weer met 8 tegen 7! 

Raad 15 mei 2012 Motie van Wantrouwen

Archief Nieuws
'Het college kan rekenen' sprak Ies Klok in de raad van 21 juni 2011, 'en het financiuele tekort zal niet groter worden dan 1 miljoen euro. Anders is er een probleem en heb ik een probleem en daar mag u mij aan houden.' En dat deden we dus, want het verlies werd nu al gemeld 1,3 miljoen te bedragen en er wordt doodleuk om nog eens een voorziening van 6 ton gevraagd boven op de aanvankelijk (2011) gevormde voorziening van 7 ton euro! Klok deed er nog al laconiek over afghelopen dinsdagavond en dus hing de PW hem een motie van wantrouwen aan de broek en bevroeg hem koopig en vasthoudend om een passende reactie.
Er kwam een spijtbetuiging, maar de brokkenpiloot die deze gemeetne vele mijoenen gekost heeft en nog gaat kosten... schreef ik toch bijna kotsen... bleef gewoon zitten. En de coalitie, zij steunde voort... 

Raad 15 mei 2012 Moties Bestemmingsplan Actualisatie Landelijk Gebied

Archief Nieuws
Hierbij de moties 'Waar een Wil is, is een Weg' en 'Ruimte voor Recreatie'. Onnodig om te zeggen dat ze werden verworpen. Met name wat betreft de N496 is dat een behoorlijk gemiste kans, wat nog weer eens onderstreept dat er totaal geen 'drive' zit in dit college om deze levensgevaarlijk weg veilig te maken. Om het over het woongenot van de aanwonenden maar niet te hebben. Wethouder Van Lith sprak de hoop en het vertrouwen uit dat de nog bij de Raad van State lopende beroepsprocedure positief positief zou uitpakken. Waarmee hij bedoelde dat hij hoopt dat er besloten gaat worden om de rotonde bij de Lodderlandsedijk gewoon door de voortuin van Sjanie en Jaap Verhulp gaat lopen! Lust je nog peultjes? Elke emotie is hem kennelijk vreemd.  

Raad 15 mei 2012 Betoog Bestemmingsplan Actualisatie Landelijk Gebied

Archief Nieuws
Geen visie. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Onder andere het gemodder rond de N496 is een drama. Een rotonde bouwen in de voortuin van een burger? Hoe kom je er bij!? 

Raad 15 mei 2012 Toelichting Moties Glasbeleid

Archief Nieuws
De Partij Westvoorne diende in de raad van 15 mei twee moties in. De motie termijnen draait om tijdwinst en het goed besteden van de tijd die gewonnen kan worden. De motie extra woningen gaat in de eerst plaats om het voorkomen van bijbetalingen door de gemeente, maar het gaat ook over de mogelijkheid om tijdwinst, door het laten vervallen van het voorontwerp, te benutten voor het vinden van locatie voor extra bouwrechten.

Raad 15 mei 2012 Moties Glasbeleid

Archief Nieuws
Hieronder vindt u de tekst van de door de PW ingediende moties 'Termijnen' en 'Extra woningen'. 

Raad 15 mei 2012 Bijstellen uitvoeren Glasbeleid door fasering

Archief Nieuws
Bij dit agendapunt 11 van de raadsagenda van 15 mei diende de Partij Westvoorne twee moties in: motie extra woningen en motie termijnen. De coalitiepartijen verwaardigden zich niet hier over in discussie te gaan. Hun oordeel was waarschijnlijk al weer bepaald in hun coalitieoverleg vóór de raadsvergadering en uiteraard werden beide moties door Ies Klok zonder een goede onderbouwing ontraden. Zoals het behoort stemde de raad vervolgens over het op tafel liggende voorstel. Emma van Blom deed de navolgende stemverklaring. De uitslag 7 tegen 7 maakte dat het voorstel werd verworpen. 
De moties en de toelichting daarop vindt u onder 'Nieuws' op deze website. 

Raad 15 mei 2012 Toelichting amendement verkoop gemeentelijk Woonbedrijf

Archief Nieuws
Deze toelichting, door Emma van Blom uitgesproken in de raad van 15 mei 2012, vertelt het hele verhaal. Uiteindelijk draait het gehele gebeuren om de vraag of hier nou sprake is van ongeoorloofde staatssteun of niet. In ieder geval is het wel duidelijk dat het college hier over advies had moeten inwinnen bij het desbetreffende coördinatiepunt van Binnenlandse Zaken in Den Haag. Wethouder Klok gaf staande vergadering toe dat niet gedaan te hebben. Vervolgens, op de hem zo vertrouwde en ons inmiddels bekende wijze, oreerde hij dat hij het ook geenszins nodig vindt dat alsnog te doen...   

Raad 15 mei 2012 Amendement verkoop gemeentelijk Woonbedrijf

Archief Nieuws
Het moge duidelijk zijn dat de PW het Woonbedrijf niet wil verkopen. Maar mocht dan toch met de gebruikelijke 8 tegen 7 stemverhouding door de coalitie besloten worden om het van de hand te doen, laat het dan in ieder geval een eerlijke prijs opleveren. Met andere woorden, geef de bijbehorende gronden dan niet voor nop weg aan de nieuwe eigenaar. Met nog andere woorden, houd die gronden dan in bezit en geef ze uit in erfpacht. Het amendement spreekt voor zich, maar er is ietsje verder op deze website ook nog een gedetailleerde toelichting.
U begrijpt overigens dat dit amendement niet werd aangenomen. Zelfs de PvdA stemde tegen, zodat ons voorstel met 10 tegen 5 naar het land der onnozelen werd verwezen... 

Raad 15 mei 2012 Verkoop Woonbedrijf

Archief Nieuws
Het gemeentelijk Woonbedrijf moet verkocht worden. Dat vinden tenminste zowel college als coalitie! De oppositie is mordicus tegen. Je tafelzilver verkwansel je immers niet. Maar los daarvan zijn er andere en ook nog hele grote vraagtekens te plaatsen bij deze onbegrijpelijke drang om een goed lopend bedrijf voor een appel en een ei van de hand te doen.

Politiek Café in Westvoorne: 2014 - Berooide deelgemeente of zelfstandig met een toekomst?

Archief Nieuws
Het uur U lijkt voor Westvoorne te naderen. In slechts enkele jaren is een eigenlijk veel te grote reserve al bijna opgesoupeerd. Op deze manier stevenen we regelrecht af op een samenvoeging met Hellevoetsluis. De nood aan de man of werk aan de winkel? Kom meepraten over de toekomst van onze gemeente! 

De 'zichtbare stappen' in Rockanje: papier, papier, papier...

Archief Nieuws
Nieuws van de hand van Koos de Gast. De niet zo rooskleurige situatie in Rockanje in 2012 en hoe het verder zou moeten. Zoals gewoonlijk een sterke analyse.  

Raad 17 april 2012 Betoog Van Blom Verkoop Gemeentelijk Woonbedrijf

Archief Nieuws
Hier was sprake van een extra openbare vergadering van de raad ten behoeve van de door college en coalitie zo gewenste verkoop van ons gemeentelijk woonbedrijf. Het was weer eens een tenenkrommende sessie waarin zowel college als coalitie weigerden om een echte discussie aan te gaan. Alle argumenten die door de Partij Westvoorne naar voren gebracht werden, bleven zoals te doen gebruikelijk onbeantwoord of werden categorisch genegeerd.
Er waren twee insprekers, namens de vereniging Onderdak Westvoorne en de Huurdersvereniging Westvoorne, die eerder als deelnemers aan de betreffende werkgroep de voorgenomen verkoop hadden gesteund, maar die nu beiden hun positieve advies introkken... U kunt een en ander terugluisteren op de gemeentelijke website.
Onze fractievoorzitter hield een vlammend betoog.

Informatieronde van 16 april 2012 - Bijdrage Partij Westvoorne

Archief Nieuws
Er stonden afgelopen maandagavond drie punten op de agenda. Zonder afbreuk te willen doen aan de importantie van de eerste twee, de nieuwe nota Welstand en de herinrichting van het gemeentelijk duinterrein, focussen we hier even op het derde, de toelichting op de financiële ontwikkelingen 2012 en verder van de gemeente Westvoorne.
 
Als u vragen heeft over de eerste twee, bel dan gerust even met Jeroen, Rico of met Emma. Die kunnen u daar alles over vertellen. 

Raad 10 april 2012, Betoog Van Blom 'De negatieve voorziening'

Archief Nieuws
Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) staat geen negatieve reserves of voorzieningen toe. Dat is geen gevolg is van (veranderd) beleid van de Provincie, maar het is gewoon een wettelijke regel uit het BBV, die reeds in december 2009, bij vaststelling van de ‘Uitvoering glasbeleid Westvoorne’ bekend was.

Raad 10 april 2012, Motie van de Partij Westvoorne 'Functioneren en maatschappelijk welbevinden'

Archief Nieuws
De door de Partij Westvoorne ingediende motie die met 9 tegen 6 stemmen werd aangenomen. Zowel CDA, als D66 en VVD kwamen met een paar bijna kinderachtige opmerkingen. Gelukkig waren Gemeentebelangen, PvdA en PW het met elkaar eens dat deze motie zou kunnen bijdragen aan het maatschappelijk welbevinden en het functioneren van de mensen van De Welplaat en eventuele aangebrachte schade zou kunnen repareren voor een bedrag zo luttel dat het bij de miljoenen van bijvoorbeeld het Glas in het niet valt.  

Raad 10 april 2012, Betoog Vermeer 'Herstructureringsplan De Welplaat'

Archief Nieuws
Per 1 januari 2013 wordt door het kabinet een dubbele bezuiniging doorgevoerd op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Uiterlijk op 30 april moet een herstructureringsplan ingediend worden bij het ministerie SZW, de volgende raadsvergadering is 8 mei. Wat kunnen de afzonderlijke raden nog? 

PW betogen in raadsvergadering d.d. 20 maart 2012

Archief Nieuws
Een aantal van onze motivaties bij de verschillende moties en amendementen op een rijtje.

PW moties en amendementen in raadsvergadering d.d. 20 maart 2012

Archief Nieuws
Hierbij de door de fractie van de Partij Westvoorne ingediende moties en amendementen tijdens de raadsvergadering van 20 maart 2012.

Bijdrage fractie PW in raadsvergadering 20 maart 2012 2012

Archief Nieuws
De agendapunten voor deze vergadering en de meeste documenten die aan de orde kwamen kunt u vinden op www.westvoorne.nl de website van de gemeente Westvoorne. Natuurlijk werd de vergadering tegen half twaalf weer geschorst, na agendapunt 18, met nog vier debatonderwerpen en een rondvraag voor de boeg. Inmiddels is er aangekondigd dat er weer een extra bijeenkomst gepland staat voor 5 april om de zaak af te ronden, maar de fractie van de Partij Westvoorne begint hier zo langzamerhand genoeg van te krijgen. Beter plannen en zorgen dat de kwaliteit van de raadstukken heel veel beter wordt, zodat er minder tijd aan elk onderwerp besteed hoeft te worden, is hoe wij hier naar kijken. De vroegere commissievergaderingen droegen daar aan bij en zouden wat ons betreft terstond weer ingesteld moeten worden.   

Politiek Café in Westvoorne: Een sterk bestuur begint bij de burgers!

Archief Nieuws
Het Politiek Café van de Partij Westvoorne in Conferentiehotel Olaertsduyn is zaterdag 31 maart 2012 wederom geopend. Westvoornaars zijn van harte uitgenodigd om in een prachtige omgeving en in een ontspannen sfeer het gesprek aan te gaan over politieke thema’s.Het thema is deze keer de gemeentepolitiek zelf.

Pak de pen!

Archief Nieuws
Omdat de Westvoornse Courant (toen die nog bestond) en het Weekblad Westvoorne het laatste anderhalf jaar stelselmatig geweigerd hebben alle min of meer kritische artikelen en ingezonden stukken te plaatsen, heeft de Partij Westvoorne enige tijd geleden contact opgenomen met de redactie van de Brielsche Courant. Wij hebben hen toen gevraagd  of het mogelijk zou zijn om een Westvoorne pagina op te nemen in hun weekblad en tot onze vreugde werd dat verzoek ingewilligd! Nu is er dan eindelijk weer ruimte voor kritiek in Westvoorne. En zo hoort het ook! Als elke kritische noot wordt geweigerd, gaat de geloofwaardigheid verloren. Iedereen die iets over Westvoorne wil schrijven kan dat weer doen, iedere week. Dus, bent u tevreden of ontevreden? Pak dan de pen.

Bijdrage fractie PW in raadsvergadering 21 februari/7 maart 2012

Archief Nieuws
De agenda van deze raadsvergadering was zoals te doen gebruikelijk te lang, zodat het onmogelijk was alle agendapunten op de avond van 21 februari af te werken. Zeven debatonderwerpen en de rondvraag moesten daarom noodzakelijkerwijs doorschuiven naar een extra bijeenkomst op 7 maart 2012. Even was er nog sprake van dat dit op 28 februari al zou gaan gebeuren, maar toen te elfder ure bleek dat de wethouders Klok en Van Lith die datum niet beschikbaar waren, besloten de PW en de PvdA die avond te boycotten. Zoals dat met alles gaat in deze raad werd dit weer tot een vervelende issue gemaakt. De debatten op 7 maart maakten echter zonder meer duidelijk dat zonder deze twee wethouders de discussies onvolledig zouden zijn geweest.

Nieuwsbrief Partij Westvoorne van februari 2012

Archief Nieuws
Het bestuur van de Partij Westvoorne kijkt niet alleen terug, maar ook vooruit.

Politiek Café in Westvoorne: Groen, Groen en nog eens Groen!

Archief Nieuws
Op 25 februari houden we het tweede Politiek Café van dit jaar en dit maal gaan we eerst op excursie in de duinen voor we weer met elkaar in discussie gaan in Olaertsduyn.

Anti-pest beleid

Archief Nieuws
De Partij Westvoorne zou graag zien dat alle verenigingen in Westvoorne een anti-pest protocol in hun beleid zetten. Tegelijkertijd heeft de PW het college verzocht dit op te nemen in de subsidieregels. Er is inmiddels een brief aan de verenigingen gestuurd.   

Politiek Café op zaterdag 28 januari 2012

Archief Nieuws
We gaan gewoon door met ons cafeetje. Dit maal zouden we wel eens willen praten over wie er nou eigenlijk de dienst uitmaakt in Westvoorne, op Voorne-Putten, in de stadsregio en straks in de Metropoolregio.

Nabeschouwing 'afronding' strandhuisjes dossier door de fractie van de PW

Archief Nieuws
Hierbij de nabeschouwing van de fractie van de Partij Westvoorne over de 'afronding' van het strandhuisjes dossier door de gemeente Westvoorne.

De servituten bestaan

Archief Nieuws
Door het college is steeds gesteld dat er niet eerder dan op 9 juni 2011, tijdens de informatieavond, gesproken is over het mogelijk bestaan van de servituten op de ontwikkelingslocatie van de strandhuisjes. Ook tegenover de onderzoekscommissie van BING heeft het college verklaart dat de servituten niet eerder ter sprake gekomen zijn.
Uit de beantwoording van een van de zienswijze op het Bestemmingsplan Zeegebied blijkt echter, dat daar al in februari 2011 uitvoerig over gesproken is. Dit heeft dus niets maar dan ook niets te maken met 'interpretatie' zoals de burgemeester zei, maar met bikkelharde feiten. Zelfs de BING onderzoekscommissie bevestigt, in haar beantwoording van de door de PW gestelde vragen over het onderzoeksrapport, dat het onderwerp eerder ter sprake is gekomen.  

Motie van Wantrouwen

Archief Nieuws
De discussie over het dossier strandhuisjes duurde uiteindelijk tot in de morgen van 11 januari. De oppositie partijen PvdA en Partij Westvoorne gaven college en verantwoordelijke wethouder Klok volledig de ruimte om ten eerste het project definitief beëindigd te verklaren en en ten tweede toe te geven dat zij al dan niet bewust onvolledige en onjuiste informatie aan zowel de raad als aan de onderzoekscommissie van BING verstrekt hadden.

Motie toekomst wijzigingsbevoegdheid

Archief Nieuws
Omdat het college besloten had en dienovereenkomstig op 3 januari 2012 publiekelijk aankondigde, dat zij zou stoppen met het project strandhuisjes, leek het niet meer dan logisch dat zij ook de in het Bestemmingsplan Zeegebied opgenomen wijzigingsbevoegdheid zou schrappen. Die is dan niet meer nodig en dus, weg ermee, als een mooie onderstreping van wat zou deftig werd aangekondigd in het persbericht, zo redeneerde althans de oppositie.

Afronding dossier strandhuisjes - betoog Partij Westvoorne 10 januari 2012

Archief Nieuws
Hierbij het betoog van Emma van Blom over de geveinsde afronding van het dossier strandhuisjes. Geveinsd, omdat college en coalitie, na een eenduidig persbericht d.d. 3 januari 2012 waarin zij stelden besloten te hebben te stoppen met de ontwikkeling voor de bouw van strandhuisjes op het badstrand van Rockanje, in de raadsvergadering van 10 januari de deur weer op een kier zetten. Kijk ook even verder op deze website naar de twee moties die de PW indienden en je begrijpt nog beter wat een draaikonten dit zijn. 

Bijna Fifty Fifty

Archief Nieuws
Het laatste onderwerp op de raadsagenda van gisteravond werd met wat pijn en moeite de afronding van het dossier strandhuizen Rockanje. Maar er kwam geen afronding en zoals te doen gebruikelijk omhelsd door de coalitie weigerde de verantwoordelijke wethouder zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Acht tegen zeven: modderen we zo door tot 2014?

Archief Nieuws
Een vlijmscherpe beschouwing door Koos de Gast uit Rockanje over de eerste helft van de raadsperiode 2010-2014. Hij excuseert zich bij voorbaat voor de lengte, maar hij stelt: wie wat beweert moet dat ook kunnen motiveren en dan valt zo'n stuk al gauw te lang uit. 
Mét hem denken wij dat zo'n uitgebreide analyse zelfs noodzakelijk is, immers veel te vaak wordt er al te lichtvaardig over dit soort belangrijke zaken heengestapt.

Enquête winkeltijdenverordening Westvoorne

Archief Nieuws
Hierfbij een uitleg over de door de Partij Westvoorne in week 48 gehouden enquête onder de winkeliers in Rockanje en Oostvoorne naar de behoefte aan koopzondagen.

Zondag stoppen of toch maar even shoppen?

Archief Nieuws
We houden weer een Politiek Café in Olaertsduyn op zaterdag 26 november 2011. 

Reactie Partij Westvoorne op CDA motie van bedenkelijkheid

Archief Nieuws
Ten laatste in deze serie van Algemene Beschouwingen berichten in week 44 van het jaar 2011, de reactie van de PW fractie op de door de lokale Christen Democraten ingediende onchristelijke motie van bedenkelijkheid. 
Inderdaad een motie die te zot voor woorden is en die onze fractievoorzitter, de gehele PW fractie en alle inwoners van Westvoorne die op de PW gestemd hebben bij het grof vuil zet.  

De vijf moties van de Partij Westvoorne bij de Algemene Beschouwingen 2011

Archief Nieuws
Vijf moties besloten we in te dienen.

Algemene Beschouwingen 1e termijn van de PW over de Begroting 2012

Archief Nieuws
Op donderdag 27 oktober vond de 1e termijn plaats van de Algemene Beschouwingen over de Begroting 2012 plaats. Een heftige avond, voornamelijk omdat de coalitie het wederom nodig vond om hun gifpijlen op de fractie van de Partij Westvoorne te richten. In plaats van de noodzakelijke aandacht te besteden aan het wel en wee van Westvoorne middels de op tafel liggende begroting.

Betoog Partij Westvoorne over het BING Rapport

Archief Nieuws
Hierbij het betoog van de Partij Westvoorne als reactie op het BING rapport over de mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling van wethouder Klok bij de ontwikkelingen van de strandhuizen op het badstrand van Rockanje. Het rapport werd op 26 oktober 2011 in de raad besproken.

Pamflet - Met acht tegen zeven wordt uw woning weggegeven!

Archief Nieuws
De inhoud van het bijgevoegde pamflet spreekt voor zich. Wij hopen u aanstaande zaterdag in Olaertsduyn verder te spreken over deze affaire. 

Betoog PW over 'Verkoop Woonbedrijf' d.d. 30 augustus 2011

Archief Nieuws
Hieronder vindt u het betoog dat de fractievoorzitter van de Partij Westvoorne, Emma van Blom, hield in de raadsvergadering van 30 augustus 2011 tegen de voorgenomen verkoop van het gemeentelijke woonbedrijf. Ze werd een aantal malen hinderlijk onderbroken door de raadsleden Krajenbrink van de VVD en Heijndijk van Gemeentebelangen met kreten als 'misleidend' en 'onbetrouwbaar' zonder enige verdere onderbouwing. Het stopwoord 'tendentieus' van eerstgenoemde ontbrak er nog maar aan...

Met acht tegen zeven het woonbedrijf weggeven!?

Archief Nieuws
We hopen dat dit stukje de lokale weekbladen haalt deze week. We hebben het keurig op tijd ingezonden en het telt minder dan vijfhonderd woorden. En de boodschap is belangrijk genoeg, vinden wij. Lees en huiver, maar vooral: reageer alsjeblieft.

PW amendementen uit de raadsvergadering van 10 mei 2011

Archief Nieuws
PW amendementen

PW moties/amendementen uit de raadsvergadering van 5 april 2011

Archief Nieuws
Hierbij de moties en amendementen die de Partij Westvoorne indiende gedurende de raadsvergadering van 5 april 2011.

Regeren is een kwestie van rekenen: acht - zeven

Archief Nieuws
Een stuk van de hand van Koos de Gast over de bestuurlijke verhoudingen in politiek Westvoorne. Gezien het feit dat het voor burgers in Westvoorne bijna onmogelijk is geworden om te publiceren is in de lokale tabloids, brengen we deze nauwkeurige analyse van de wijze waarop men in onze gemeente denkt te moeten besturen onder andere op deze website onder de aandacht. Het behoeft geen verdere uitleg, gewoon lezen, het spreekt voor zich...   

Antwoord 15 februari 2011 Emma van Blom op beslissing B&W ten aanzien van de PW motie

Archief Nieuws
Lees het vlammende betoog dat Emma van Blom hield als antwoord op de beslissing van B&W ten aanzien van de PW motie. De motie die het college verzocht om hun wijzigingsbevoegdheid uit het ontwerpbestemmingsplan Zeegebied te schrappen. Het was een feitelijk en goed onderbouwd betoog dat Emma hield, maar CDA, VVD en GBW bij monde van Arjen Littooij, Ruud Dukker en Bert Heijndijk kwamen niet met een weerwoord van hetzelfde kaliber.

Antwoord 7 februari 2011 van het college op motie PW en PvdA

Archief Nieuws
Hierbij het antwoord van het college op de door de PW en de PvdA ingediende motie. Een lang verhaal met de voorspelbare conclusie, dat ze er niet over piekeren om de wijzigingsbevoegdheid te schrappen. En omdat het formele door het college ingediende document in het onvriendelijk pdf format stond, kunnen we hier slechts een samenvatting geven... 

Motie wijzigingsbevoegdheid strandhuisjes 3 februari 2011

Archief Nieuws
Op 3 februari 2011 diende de PW een motie in met het verzoek aan het college om de wijzigingsbevoegdheid uit het ontwerpbestemmingsplan Zeegebied te schrappen. Deze bevoegdheid zou immers de gemeenteraad volledig buitenspel zetten wat betreft de beslissing om al dan niet strandhuisjes neer te zetten op het badstrand van Rockanje...  

Strandhuisjes: enkele relevante passages in raadsvergadering van 3 februari 2011

Archief Nieuws
Hier een aantal relevante passages uit eerdere besluiten en documenten met betrekking tot de ontwikkeling van de strandhuisjes. Dit document werd door de PW aan alle fracties toegezonden ter voorbereiding van de extra raadsvergadering van 3 februari 2011. Het verschaft duidelijkheid over in welk document wel en in welk document niet specifiek over de huisjes werd gesproken in het verelden, hoewel door college en coalitie anders wordt beweerd...

Betoog over 'Strandhuisjes' in de extra raadsvergadering van 3 februari 2011

Archief Nieuws
Het behoeft niet veel inleiding meer, dit betoog in deze extra door de PW afgedwongen raadsvergadering. En het spreekt ook verder wel voor zich. Desalniettemin is het goed om het een keer door te lezen, want het geeft een uitstekend inzicht in het hele gebeuren rond de ontwikkeling van de strandhuisjes. Ook het hierna op deze website geplaatste document met 'relevante passages  uit eerder besluiten en documenten' geeft verhelderende informatie. 

Strandhuisjes op het badstrand van Rockanje

Archief Nieuws
Ze waren behoorlijk in het nieuws de afgelopen weken, de strandhuisjes. De kranten, Radio en TV Rijnmond, en de verschillende websites in de regio besteedden er allemaal de nodige aandacht aan. Een 'hot topic' dus, waarover men nog lang niet uitgepraat zal zijn...

Tintolito

Archief Nieuws
Tintolito aan het water. Dit is geen partijstandpunt, maar een creatief idee van Hans Kraaijeveld voor de eventuele uitbreiding van Tinte-dorp. Laten we hopen dat er binnen het kader van de voor Westvoorne zo noodzakelijke burgerparticipatie door de inwoners meer van dergelijke ideeën opgebracht zullen en kunnen worden. Daarover later meer...  

De vergadermaand december 2010

Archief Nieuws
Van de hand van Hans Kraaijeveld, die ons helaas eind januari gaat verlaten. We verliezen daarmee een bijzonder gewaardeeerd partijlid, fractielid, VROM voorzitter en vriend, om zomaar eens een paar blommige te noemen. In dit verslag vat hij nog eens even fijntjes een aantal zaken, die in december de politieke revue passeerden, samen ....  

WOW commissievergadering van 2 december 2010

Archief Nieuws
Over hoe de twee WOW fractieleden van de Partij Westvoorne worstelen, niet alleen om onderwerpen op de vergaderingsagenda te krijgen , maar ook om er een zinvol debat over op gang te brengen. Sleuren aan een paard....???

Raadsvergadering van 23 november 2010

Archief Nieuws
Toch weer een intensieve vergadering die laatste week van november. Het ging over burgerparticipatie en de nieuwe vergaderstructuur en het ging er best weer stevig aan toe.... 

Wilt u strandhuisjes op het badstrand van Rockanje?

Archief Nieuws
Een gezamenlijk initiatief van de Partij Westvoorne en de Partij van de Arbeid. Merkwaardig genoeg vindt de coalitie dit onderwerp niet geschikt voor een referendum. De twee oppositiepartijen vinden dit wel degelijk, maar hebben om te beginnen besloten via de lokale kranten deze vraag te stellen om te peilen wat de inwoners van Westvoorne vinden van deze ontwikkeling.    

Van onze vaste verslaggever ter plaatse?

Archief Nieuws
Het is merkwaardig dat onze locale tabloids eigenhandig geschreven stukjes als redactionele artikels laten verschijnen. Dat wil zeggen, zonder de naam van de schrijver er onder, maar wel met de schrijver als onderwerp. En dat nadat we enige tijd geleden strenge regels opgelegd kregen over de toon, de lengte en de ondertekening van onze ingezonden stukjes...

Heden ten dage in Westvoorne d.d. 8 september 2010

Archief Nieuws
Hoort zegt het voort! Een feitelijke beschouwing van onze fractievoorzitter over de inzet van de PW fractie en het uiteindelijke resultaat gedurende de algemene beschouwingen. Het resultaat, wel te verstaan, vóór Westvoorne. Niet om te scoren, belangrijk te zijn of deftig te doen, maar om de kwaliteit van het welzijn van onze gemeente te bevorderen.

Niet zo fraai meneer Laaij!

Archief Nieuws
Leo Laaij, gewezen fractievoorzitter van de lokale VVD, prominent lid van diezelfde VVD en persoonlijk adviseur van fractievoorzitter Krajenbrink wordt zelden meer gezien in de raadszaal, maar op 22 juni zagen we hem er toch weer rondschuiven en delibereren met de VVD fractie. Vervolgens verscheen op 30 juni een akelig stukje van zijn hand in het Weekblad Westvoorne.

WOW Commissievergadering van 1 juli 2010

Archief Nieuws
Over een rekenkameronderzoek, waarvan de uitkomst in feite door de coalitiepartijen genegeerd wordt en een beetje over kunst. Het viel op dat er heel veel vragen waren die niet beantwoord konden worden. Zelfs met de assistentie van een ambtenaar kwam de wethouder er niet uit. Een en ander zal nu schriftelijk geadresseerd moeten worden...  

VROM Commissievergadering van 30 juni 2010

Archief Nieuws
Hierbij de PW impressie van de VROM commissievergadering van 30 juni 2010. Een lange vergadering met veel gesteggel over het Glas plan dat maar geen plan wil worden. Het lijkt er op dat het weer in duigen gaat vallen. De vorige wethouder moest verdwijnen omdat het niet lukte, zou er nu weer eentje volgen? Ondertussen zijn er meerdere miljoenen gespendeerd aan consultanten die beslist met blijde gezichten naar weer een presentatie komen...

ABZM Commissievergadering van 28 juni 2010

Archief Nieuws
De ABZM commissievergadering van juli 2010 had niet veel bijzondere punten op de agenda staan. Over de wachtgeldregeling voor de wethouders mocht niet gesproken worden door de coalitie, de discussie over de begroting van de stadsregio werd er doorheen geperst en de situatie rond het asbest verwijderen in De Rots is nog steeds onduidelijk...

Motie van Treurnis Partij Westvoorne van 22 juni 2010

Archief Nieuws
De Motie van Treurnis spreekt voor zich. Het is droevig hoe er door dit gemeentebestuur gecommuniceerd wordt...

Amendementen Takendiscussie

Archief Nieuws
Hier zijn ze dan, de tien door de Partij Westvoorne ingediende amendementen.

Raadsvergadering van 22 juni 2010

Archief Nieuws
En dan was er, de dag na het informele overleg op maandagavond, de raadsvergadering op 22 juni. Een heel andere sfeer.

Openbare bijeenkomst 'Takendiscussie 2011' van 21 juni 2010

Archief Nieuws
Na de gecombineerde commissievergadering van 14 juni bleef er bij de Partij Westvoorne een slecht gevoel hangen.

Gecombineerde Commissievergadering van 14 juni 2010

Archief Nieuws
Drie vergaderingen werden er gewijd aan de kadernota en de onderliggende zogeheten takendiscussie. De gecombineerde commissievergadering van 14 juni was de eerste.

Heden ten dage in Westvoorne d.d. 16 juni 2010

Archief Nieuws
In deze aflevering de visie van de Partij Westvoorne over "vier wethouders voor de prijs van drie". Verder een korte mededeling over de voorgestelde bezuinigingen en een zeer eenvoudige oplossing voor het op de Westvoornse markt brengen van betaalbare starterswoningen.

Vragen Commissie ABZM d.d. 31 mei 2010

Archief Nieuws
Hieronder vindt u de vragen die in de ABZM Commissievergadering van 31 mei door de Partij Westvoorne op tafel zijn gelegd.   

Bestuursrapportage 2010 d.d. commissievergaderingen week 22, 2010

Archief Nieuws
De "Bestuursrapportage 2010" werd verdeeld over de ABZM, VROM en WOW commissievergaderingen in week 22 besproken.

WOW Commissievergadering van 3 juni 2010

Archief Nieuws
De laatste in de rij van commissievergaderingen in deze week. Een prachtige presentatie op initiatief van Alice Vermeer door de organisatie "Versterking Cliënten Participatie".

VROM Commissievergadering van 2 juni 2010

Archief Nieuws
De VROM commissievergadering werd strak en kundig voorgezeten door PW's Hans Kraaijeveld. Een vergadering die tot ieders tevredenheid om 10 uur werd afgerond...

ABZM Commissievergadering van 31 mei 2010

Archief Nieuws
Week 22 was weer een drukke en bewogen week. Drie comissievergaderingen en zoals gewoonlijk een aantal verhitte discussies.

Onderbouwing kosten/financiering d.d. 9 juni 2010

Archief Nieuws
Zoals aangekondigd in de "Heden ten dage in Westvoorne" van 9 juni 2010 volgt hier de onderbouwing van de kosten en de financiering van de plannen van de Partij Westvoorne om niet te bezuinigen en Westvoorne pijn te doen, maar om te investeren.

Heden ten dage in Westvoorne d.d. 9 juni 2010

Archief Nieuws
Dit is de tweede aflevering van onze berichtgeving "Heden ten dage in Westvoorne".

Heden ten dage in Westvoorne d.d. 26 mei 2010

Archief Nieuws
Toen er nog geen kranten en computers bestonden, was dit de openingszin van de stadsomroeper, die het nieuws in de stad verkondigde.

WOW Commissievergadering van 20 mei 2010

Archief Nieuws
Heisa rond de herinrichting van de Heveringseweg/Voorneweg in OOstvoorne.

VROM Commissievergadering van 19 mei 2010

Archief Nieuws
Twee belangrijke onderwerpen kleurden de agenda in deze lange vergadering. Over de verplaatsing van het bedrijf Noordermeer werd het nodige opgemerkt.

ABZM Commissievergadering van 17 mei 2010

Archief Nieuws
Het belangrijkste onderwerp van gesprek in deze commissievergadering was de voorgenomen aankoop en verkoop door het gemeentelijk woonbedrijf van 29 zogenoemde starterswoningen uit het Voorweg/Formido project.

Gecombineerde Commissievergadering van 17 mei 2010

Archief Nieuws
Deze vergadering werd op dezelfde avond gevolgd door de ABZM commissievergadering.

Gecombineerde Commissievergadering van 12 april 2010

Archief Nieuws
In deze commissievergadering kwamen onder andere het Hondenbeleid en Kunst in openbare ruimten aan de orde.

Gecombineerde Commissievergadering van 8 april 2010

Archief Nieuws
Deze gecombineerde commissievergadering had als doel de vier nieuwe wethouders te benoemen. Om een aantal reden heeft de Partij Westvoorne deze benoemingen niet gesteund.

Rockanje Classic Motorraces

Archief Nieuws
Afgelopen zaterdag bezocht ik kort de Rockanje classic motorraces. Onder een lekker zonnetje en in de luwte van de duinen was het goed toeven op het straatcircuit.

Verantwoording Coalitievorming

Archief Nieuws
De totstandkoming van het huidige college in Westvoorne heeft onder burgers veel vragen opgeroepen.
De Partij Westvoorne heeft ervoor gekozen de coalitiebesprekingen niet onnodig te bemoeilijken door stelling te nemen in de lokale media. Nadat het huidige college was gevormd heeft de Partij Westvoorne in de Westvoornse Courant verantwoording afgelegd aan de inwoners.
Hieronder de tekst van deze verantwoording.

Motie hondenbeleid

Archief Nieuws

Tijdens de raadsvergadering van 27 april hebben Partij vd Arbeid en Partij Westvoorne gezamenlijk een motie ingediend, waarin het college wordt gevraagd op zo kort mogelijke termijn losloopgebieden aan te wijzen voor honden.

De motie is aangenomen en we zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Pak naar de stomerij? Wethouder Klok schudt uw zakken leeg!

Archief Nieuws
Artikel geplaatst in de Westvoornse Courant over de aankoop door de gemeente van locatie De Rots in Rockanje. Naar ons idee overhaast en slecht onderbouwd en een typisch voorbeeld van een bestuurswijze die wij snel willen afschudden.

Waarom nu aankoop De Rots ?

Archief Nieuws
Artikel in de Westvoornse Courant van Emma van Blom over de voorgenomen aankoop door de gemeente van de lokatie De Rots. 

Politiek recept van de Week, een Positief Sausje

Archief Nieuws
In reactie op gemopper van diverse raadsleden werd een stukje geplaatst in de Westvoornse Courant, waarin we de achtergrond van onze kritiek uitleggen en enkele van onze plannen voor de nabije toekomst uiteenzetten.

Interview met Emma van Blom

Archief Nieuws
Elke Naudts-Wiersum heeft een interview gehad met onze lijstaanvoerder en gevraagd waar de Partij Westvoorne voor staat. Dit interview werd in de Westvoornse Courant van 27 januari jl. geplaatst. U kunt het ook hier lezen.

Het Glas-ontwerp-bestemmingsplan versus het Partij Westvoorne Glasplan

Archief Nieuws
Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen rondom het glasbeleid heeft Emma van Blom een artikel geschreven waarin zij de plannen van de Partij Westvoorne helder uiteenzet.

Inspraak ‘Ontwikkelingen bouwplan de Rots’

Archief Nieuws
Emma van Blom heeft op 13 januari in de VROM-commissievergadering ingesproken over het agendapunt 'Ontwikkelingen bouwplan de Rots'. Klik door voor de volledige tekst.

Flyer Partij Westvoorne Politiek Café Zorg en Welzijn

Archief Nieuws
Voor het politiek café in de Leemgaarde hebben we een aantal speerpunten van de Partij Westvoorne met betrekking tot zorg en welzijn nog eens op een rijtje gezet.

Interview Nathaly Boelhouwer en Monica Koekendorp

Archief Nieuws
Interview door Daniëlle Feddes-Vis met Nathaly en Monica, over traag en slecht luisterend bestuur en hoe dat beter kan.

Westvoorne op Regio TV

Archief Nieuws
Ja en Nee. Vorige week waren er diverse filmpjes te zien op Regio TV Rotterdam, waarin Roel Pot in gesprek ging met inwoners van onze gemeente, van wie een aantal Partij Westvoorne lid. De Regio Special werd helaas niet uitgezonden vanwege technische problemen met de opnamen gemaakt in De Man. Hier dan tenminste nog het verhaal.

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Glastuinbouw intensiveringsgebied

Archief Nieuws
De Partij Westvoorne heeft besloten een zienswijze in te dienen inzake het ontwerpbestemmingsplan Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte.
De zienswijze bestaat uit twee delen, omdat het ene gedeelte aan de gemeenteraad gericht moet zijn en het andere aan het college van B&W.

Een kwestie van Fatsoen

Archief Nieuws
De motie van wantrouwen tegen wethouder Geers heeft de Partij Westvoorne op zich niet verbaasd. Wij waren het niet eens met haar beleid. Echter, de manier waarop haar politieke val gezet werd, geeft ons een slecht gevoel over de gehanteerde fatsoensnormen.

Inspraak vrom 7-12

Archief Nieuws
Uitvoering Glasbeleid Westvoorne
Het nu optafel liggende voorstel suggereert een verandering ten opzichte van hetvoorstel van 16 november. Inhoudelijk is er echter niets veranderd, terwijl hethuidige voorstel vaag is en misleidend met betrekking tot het beschikbaarstellen van een krediet en het opzetten van een uitvoerende organisatie.

Westvoorne word wakker

Archief Nieuws
Graag brengt de Partij Westvoorne het politieke nieuws van de afgelopen maand en onze reactie daarop weer onder uw aandacht.

Persbericht Lijst 6

Archief Nieuws
Persbericht 

Beroep WOB Glas 10-11

Archief Nieuws
WOB Verzoek Glas

Antwoord WOB 28-10

Archief Nieuws
Antwoord Wob verzoek

Verzoek WOB Glas 12-10

Archief Nieuws
Betreffende: WOB-verzoek inzake businesscase glas

Inspreeknotitie commissie VROM

Archief Nieuws
Ik ga het niet hebben over de structuurvisie. Ook ga ik het niet hebben over de second opinion die naar mijn mening duidelijk genoeg is en de structuurvisie op hoofdlijnen kraakt.

Theater van de Lach

Archief Nieuws
CDA wil ‘theater De Man’ in Oostvoorne, las ik in de Westvoornse Courant.

Westvoorne, word wakker

Archief Nieuws
“Donkere wolken pakken zich samen boven de financiële situatie van Westvoorne”.

Westvoorne, word wakker 4

Archief Nieuws
In de afgelopen weken stond de Westvoornse politiek voor de zoveelste maal in het teken van het glas in het intensiveringsgebied Tinte. Ook de ontwikkeling van de locatie De Rots stond weer op het programma. Wij zullen, gezien de gevoeligheid en de importantie van beide onderwerpen, in dit artikel alleen aandacht besteden aan de politieke besluitvorming rond deze twee zaken.

Westvoorne, word wakker 3

Archief Nieuws
Wat gebeurde er in de Westvoornse politiek in april?

Westvoorne, word wakker 2

Archief Nieuws
Maart roerde zijn staart. Ditmaal ook in de Westvoornse politiek.

Westvoorne, word wakker 1

Archief Nieuws
De afgelopen maand is er door de gemeenteraad 2,2 miljoen euro krediet goedgekeurd.

Open brief aan de raad van Westvoorne

Archief Nieuws
betreffende de ‘Uitvoering glasbeleid Westvoorne’

Inspraak Rots VROM-commissie

Archief Nieuws
VROM 8 juli 2009
Inspraak bij agendapunt 8, Stedenbouwkundige randvoorwaarden de Rots

Inspraak Glas VROM-commissie

Archief Nieuws
VROM 8 juli 2009
Inspraak bij agendapunt 6 ‘Uitvoeringsstrategie deel B glasvisie’

Inspraak VROM 9 april 2009

Archief Nieuws
“Waarom de moeite genomen om weer in te spreken?”, heb ik mijzelf afgevraagd.

Raadsvoorstel Glasbeleid

Archief Nieuws
Op 17 februari 2009 heeft uw raad ten behoeve van de uitvoering van de gebiedsvisie Tinte een voorbereidingskrediet van €400.000 goedgekeurd. Dit bedrag werd voldoende geacht om in de raad van 24 november 2009 een operationeel bedrijfsplan vast te stellen.

Nieuwsbrief nr.2

Archief Nieuws
NIEUWSBRIEF NR. 2 van 17 JULI 2009

Nieuwsbrief nr.1

Archief Nieuws
NIEUWSBRIEF NR.1 van 11 MEI 2009

Coalitiebreuk Westvoorne - in gesprek met Emma van Blom

Archief Weblog
...VVD fractie en wethouder hielden zich niet aan de Samenwerkingsovereenkomst en niet aan het coalitieakkoord...

Politiek Café Westvoorne

Archief Weblog
...een drieluik van ingezonden stukjes over het Politiek Café Westvoorne...

Presentatie Alice Vermeer bij debat Tante Agaath op 6 maart 2014

Archief Weblog
...ik verdwaal wel eens of ik stap bij de verkeerde halte uit...

Opkomst 45%? U bent aan zet!

Archief Weblog
...u kunt laten zien dat Westvoorne een gemeente is om rekening mee te houden...

Overlast Maasvlakte komt weer dichterbij

Archief Weblog
...met de extra overlast van die bedrijven gaat u dag en nacht te maken krijgen...

Kunt u tegen kritiek?

Archief Weblog
...als PW-raadsleden krijgen wij ook kritiek te verduren en soms terecht...

Interview met twee dames in de Jeugdzorg

Archief Weblog
...zij denken dat preventie en op tijd signaleren van problemen goed mogelijk is...

Tintolito Revisited

Archief Weblog
...dus mensen, als u ideeën heeft, aarzel dan niet maar kom er mee naar voren... zo schreef Hans Kraaijeveld al op 20 december 2010 over 'het wonen op water' in Tinte...

Da Capo 2014 - de 50 kandidaten van de Partij Westvoorne

Archief Weblog
...je moet je realiseren dat, als je dit leest of voorleest, het slechts een gek woordenspel is dat knoeit met woorden en in geen enkel opzicht persoonlijk bedoeld is...

Weer of geen weer... een interview met Bastiaan Meijer

Archief Weblog
...burgers moeten niet bedot worden en niet gebruik maken van de goede ideeën van anderen is niet zo slim...

Zoek je ruzie?

Archief Weblog
...gewoon, omdat het anders moet in Westvoorne, geen hand- en spandiensten, geen vriendjespolitiek en vooral geen valse beloften...

Nieuwe woningen in Rockanje?!

Archief Weblog
...is dit dan een verkiezingsstunt van de initiatiefnemer of is hier in meer of mindere mate toch sprake van misleiding van de kiezers...

Hoezo, Nu of Nooit?

Archief Weblog
...de vorige keer werd u als kiezer aan de kant gezet, dat mag niet nog eens gebeuren...

Wist u dat... er twéé lokale partijen zijn?

Archief Weblog
...alles wat mis dreigde te gaan, werd door de PW aan de orde gesteld....

Interview met Emma van Blom

Archief Weblog
...wij hebben een kandidaten lijst van 50 man en vrouw met een ongelofelijk potentieel. Ik geloof in deze kandidaten en onze kandidaten geloven in Westvoorne. Voor de rest is het op 19 maart aan de kiezer om te spreken...

Bastiaan Meijer naar Nationaal Jeugddebat in Tweede Kamer

Archief Weblog
Het gaat hier over ‘onze Bastiaan’, het jongste lid van onze Partij Westvoorne, die zelfs een plaats gaat krijgen op onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, zodat hij halverwege de volgende raadsperiode een plek kan gaan innemen in de gemeenteraad.

Samenwerking?

Archief Weblog
De reactie van een inwoonster van Westvoorne op het artikel 'Samenwerking lijdt onder ruziënde raad' in het AD Voorne-Putten van 8 oktober over het onderzoek naar de bestuurskracht van onze gemeente uit de vergadering van de commissie BZM de dag daarvoor.

De kut van jop

Archief Weblog
Een anekdote op de Burchtfeesten...

De Kantnochwalrus

Archief Weblog
Zowel de glassanering in het buitengebied als de intensivering van glas bij Tinte heeft op de schaal van Richter nog geen rillinkje teweeggebracht en nog geen onsje winst gebracht...

Onze notabelen in actie

Archief Weblog
... met uitzondering van de PW stemden de overige partijen in met bouwen in Oostvoorne...

Ik zal handhaven!

Archief Weblog
Geen enkele aanvechting om eens in de spiegel te kijken en de eer aan zichzelf te houden. We kunnen er niks van, maar we blijven gewoon zitten...

Kaalslag!

Archief Weblog
Met de arm op de rug gedraaid, ja, dan komt zelfs een draaikont als Van Lith zo af en toe tot een aardig resultaatje...

Windenergie, vluchtige gedachten

Archief Weblog
Het is een feit dat “groen” draait op subsidie van een overigens uiterst opportuun acterende overheid...

Een geruststellende gedachte

Archief Weblog
Ik heb er met stijgende verbazing en ogen als schoteltjes naar zitten kijken...

Over Joppen en Windmolens

Archief Weblog
Was het eerder het woord respectloos, nu komt het woord incompetent bij mij naar boven. Ik kan het echt niet helpen... 

Een fijn stelletje...

Archief Weblog
Persoonlijk vind ik het regelrecht een motie van wantrouwen waard aan het adres van het voltallige college... 

Waar laten we de jeugd?

Archief Weblog
Welnee, er is gewoon helemaal niets terechtgekomen van de plannen die het college had... 

In Westvoorne kan het geld niet op

Archief Weblog
Volgens het college kan het toezicht door de raad allemaal wel wat minder. En begrotingswijzigingen, daar heeft het college de raad ook niet voor nodig...

Handhaving in Westvoorne

Archief Weblog
Burgers worden door het college van Westvoorne gesommeerd om de bewoning op hun terrein te beëindigen...

Uitleg college geluidscontour versus woningbouw

Archief Weblog
"Kan onderzocht worden welke invloed de geluidscontour van de Maasvlakte heeft op de mogelijkheden van woningbouw in Oostvoorne", was de vraag die de PW een jaar geleden aan het college stelde. Voor het antwoord van het college...

Het Hogere Waarden Beleid

Archief Weblog
Het zogenoemde ‘Hogere Waarden Beleid’ wast al het water van de zee niet af, dat nagenoeg de gehele stedelijke bebouwing van Oostvoorne zich bevindt in het gebied tussen de 50 dB(A) en de 55 dB(A) contouren...

Hand in hand kameraden: Geen beelden maar feiten!

Archief Weblog
Er moet wat gebeuren om goed te kunnen gaan besturen en om de taken die op ons afkomen goed op te pakken. 

De ASA Enquête

Archief Weblog
Er werd aan diverse kanten heel hard ja-geknikt. U kent dat wel...

Winkelen op zondag, wordt het nog wat? kan het even opgeschreven worden?

Archief Weblog
Dukker wil de kadernota afschaffen en blijft wellicht nog even boodschappen doen bij de Jumbo in Brielle... Een tweeluik van de hand van Leo Gelderland naar aanleiding van de commissievergadering Bestuurlijke Zaken en Middelen van afgelopen maandagavond 4 januari.

Loop naar de pomp

Archief Weblog
Als een soort mededeling komt zoiets dan uit het college rollen, als een drol uit het achterend van een koe… flats, daar is het dan, totaal voorgekookt, onwelriekend en wel...

Sfeertje?

Archief Weblog
Dan moet je als college of coalitie ook niet tegensputteren of verstoppertje spelen, dan moet je ‘samen werken’ aan oplossingen en verbeteringen...

Da Capo 2012

Archief Weblog
2012 zit er op en ik trok de afgelopen week mijn 'da capo' register voor de vierde achtereenvolgende keer open om het afgelopen politieke jaar in kaart te brengen. Evenals de vorige keren moet je je realiseren dat, als je dit leest of voorleest, het slechts een gek woordenspel is dat knoeit met woorden en in geen enkel opzicht persoonlijk bedoeld is. Je moet er wel even de tijd voor nemen, want er zit zoals te doen gebruikelijk veel verpakt en weggestopt in de zo hier en daar behoorlijk kromme zinnen. Wederom eindigend met het begin, hetgeen slechts aangeeft dat, of men het leuk vindt of niet, de bestuurlijke bende omsingeld ís en blijft door de fractie van de Partij Westvoorne... 

Nota bene

Archief Weblog
Ben Nieweg vraagt zich af wat het gemekker van sommige coalitiepartijen over de onlangs ingestelde raadscommissie nou eigenlijk te betekenen heeft...  

Het geld voor de volgende college blunders ligt nu al klaar

Archief Weblog
Nog meer bezuinigingen die Westvoorne geen goeds gaan brengen en in de toekomst wellicht hogere kosten gaan opleveren.

Goedkoop op de camping met poep aan je schoen

Archief Weblog
Natuurlijk werd op 1 november 2012 een hele lijst bezuinigingen, zoals de coalitie die had afgesproken, aangenomen in de Raad van Westvoorne.

Bezuinigingen in Westvoorne: Dweilen met de kraan open!

Archief Weblog
Eind vorig jaar werd vanuit de ambtelijke organisatie al geadviseerd alleen nog uitgaven te doen als deze zouden voldoen aan een aantal strenge criteria. Het eerste genoemde criterium was, dat extra uitgaven zouden moeten voldoen aan de 3 O’s. 

Om de politieke brij op de Westvoornse klei

Archief Weblog
“Vrijdagavond, niets op tv. Is er ergens nog een geinig soapie te vinden, niet te hoogdravend met een hoog list- en bedroggehalte?"

Het zal je buurman maar zijn!

Archief Weblog
De zoveelste vreselijke blunder van dit college, niet alleen financieel, maar in de eerste plaats ten koste van een inwoner van de gemeente Westvoorne.

Over ijsberen en olifanten

Archief Weblog
Zo kijkt een reislustige buitenstaander tegen een vergadering van onze gemeenteraad aan.

Slecht en duur

Archief Weblog
Na alle ingezonden stukken nog even een beschouwinkje van eigen hand, over een 'kwikkie', windmolens en paraplu's.

Een beurt

Archief Weblog
De weledelgestrenge Ben A.H. Nieweg vond kennelijk op dit regenachtige weekend de tijd om een vervolg te geven aan zijn eerder ingestuurde stukje over de raadsvergadering van 29 mei. 

Mededeling?

Archief Weblog
Het werd uiteindelijk een korte vergadering afgelopen dinsdag 29 mei. Niet uitgezonden, door een technische kromme volt, maar kennelijk toch voor onze columnist Nieweg wel met een opvallend verloop.

Informatieronde en raadsvergadering van resp. 8 en 15 mei 2012

Archief Weblog
Op de achtste dag van deze meimaand was er een informatieronde met een drietal onderwerpen op de agenda. De raadsvergadering werd met het oog op de paasvakantie verschoven naar de vijftiende en die agenda voorspelde weer een lange avond. Dat het uiteindelijk één uur van de volgende morgen zou worden, had natuurlijk niemand kunnen voorzien. Het was dan ook weer eens een waar pandemonium.

Westvoorne Verraden

Archief Weblog
De tweede bijdrage van Ben Nieweg gaat over de dreigende herindeling op Voorne-Putten. Of zullen Voorne en Putten gescheiden onder de hamer gaan? 

Westvoorne Failliet

Archief Weblog
De eerste van twee weekend bijdragen van Ben Nieweg. Deze korte beschouwing focust vooral op de miserabele financiële situatie waarin Westvoorne verkeert.    

Raadsvergadering van 10 april 2012

Archief Weblog
Aan het eind van de vergadering hadden we echt een miserabel gevoel. Het was een gedenkwaardige flop avond geworden waar je eigenlijk heel depressief van wordt. Lees daar verder over in het langere verhaal. 
 
Geheel los daarvan stond uiteraard het feit dat Alice Vermeer de voorgenomen herstructurering van De Welplaat met haar motie een bijzonder positieve wending wist te geven. De motie werd in meerderheid aangenomen, omdat zowel de PvdA als Gemeentebelangen samen met de PW instemden. Een apart artikel onder Nieuws zal hier meer details over verschaffen. 

Gedonder in de glazen

Archief Weblog
Woensdagavond, 28 maart 2012. Een extra informatieavond in de raadszaal over het Glas in Westvoorne.  

Sla die raadsvergadering maar over!

Archief Weblog
Waarom gebeurt alles in de Westvoornse politiek zoals het gebeurt, vraag ik me telkens weer af. 

Waarom eigenlijk?

Archief Weblog
Waarom eigenlijk al dat gedoe met burgerparticipatie wanneer het gemeentebestuur toch het laatste woord heeft? 

Dualisme

Archief Weblog
Een moeilijk woord dat 'dualisering'. En hoe gaan college en raad in Westvoorne daar nou mee om?

Vraag en aanbod

Archief Weblog
Je zou denken dat een college met een VVD wethouder wel iets meer kijk had op vraag en aanbod.

Op de vingers getikt door de Provincie

Archief Weblog
Het glasbeleid van dit college heeft ons miljoenen gekost en gaat ons nog vele miljoenen meer kosten. 

Windmolens

Archief Weblog
Na strandhuisjes staan er nu windmolens op het menu. Dit is het gevolg van een discussie binnen de stadsregio over minder CO2 uitstoot en de daarbij behorende 'inspanningsverplichting windenergie'.

Raad in beeld

Archief Weblog
Lui als ik ben, heb ik gisteravond, 7 maart 2012, de raadsvergadering weer on line gevolgd. Beter dan in die slecht geklimatiseerde raadszaal te zitten, hoewel je tegenwoordig wel een koppie thee of koffie krijgt aangeboden.

De muis die brulde

Archief Weblog
Het volledige artikel over de werkzaamheden van Natuurmonumenten in de duinen van Voorne van de hand van Emma van Blom. Een verkorte versie van dit artikel verscheen op 7 maart op de Westvoorne pagina van de Brielsche Courant. 

Da Capo 2011

Archief Weblog

Het is begin 2012 en ik heb mijn 'da capo' doos voor de derde keer open getrokken, ditmaal ten aanzien van het afgelopen politieke jaar 2011 in onze gemeente Westvoorne. En daar kwam het onderstaande uit te voorschijn. Net als het vorige jaar moet je je realiseren dat, als je dit leest of voorleest, het slechts een gek woordenspel is dat knoeit met woorden en in geen enkel opzicht persoonlijk bedoeld is. Je moet het wel góéd lezen en er goed over nadenken, want er zit weer veel verpakt en weggestopt in de kromme zinnen. Wederom eindigend met het begin, hetgeen slechts aangeeft dat, of men het leukt vindt of niet, de bestuurlijke stoet omsingeld ís en blijft door de fractie van de Partij Westvoorne....

Draaideurpolitiek CDA levert Westvoorne 26 koopzondagen op

Archief Weblog
Er was weer eens een heftige discussie in de raadsvergadering van 6 december. Ditmaal over de openstelling van de winkels in Rockanje en Oostvoorne op zondag. 
Als u wilt weten wat de door de Partij Westvoorne gehouden enquête inhield, kijk dan onder Nieuws op deze website. We hebben dit stukje ook naar de lokale media gestuurd.  

Strandhuizen of luchtkastelen

Archief Weblog
Als u precies wilt weten hoe de hele situatie rond de ontwikkeling van de strandhuizen, de servituten en de mogelijke belangenverstrengeling van wethouder Klok nou eigenlijk in elkaar steekt, moet u deze haarscherpe analyse van Koos de Gast maar eens lezen.

Raakt u ook wel eens een half miljoen kwijt?

Archief Weblog
Een korte impressie van de hand van Leo Gelderland over een paar saillante onderwerpen uit de Algemene Beschouwingen.

Partij Westvoorne morele winnaar

Archief Weblog
In spannende films over opwindende rechtszaken zie je dat vaak: de emoties lopen zo hoog op dat de rechter de kemphanen op zijn kamer bijeen roept om in beslotenheid een verlossend woord te spreken om uit een voortwoekerende impasse te komen.

Als je niet luistert, kan je ook niet begrijpen

Archief Weblog
Helaas bleek dat dinsdagavond 22 juni maar weer in de raadsvergadering van onze mooie gemeente.

We schrijven vandaag 21 juni 2010:

Archief Weblog
Als webmaster van de website van de Partij Westvoorne neem ik de vrijheid als eerste een krabbel te zetten op de nieuw geopende weblog.