Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Integraal kind centrum: Goed voor onze kinderen in Westvoorne!

Nieuws

Commissie IZ dinsdag  4 februari 2019

Alle partners die betrokken zijn in de gesprekken over de huisvesting in het onderwijs geven aan dat vanuit visie één breed integraal kind centrum gunstig zou zijn.

Al in 2017 heeft de rijksoverheid in  opdracht van de minister van SZW en de staatssecretaris van OCW een advies uitgebracht genaamd: ‘tijd om door te pakken in de samenwerking tussen  onderwijs en kinderopvang’. Waarbij de brede IKC visie en adequate huisvesting  geïntegreerd worden.


Bewegen is gezond

Nieuws

Amendement: ‘Samen Bewegen is gezellig en gezond!’


tweede termijn Algemene Beschouwingen 2019

Nieuws

Tweede termijn Algemene Beschouwingen 2019

Reacties van de Partij Westvoorne op de andere fracties


Samen bereiken we meer - Kwaliteitsverbetering buitengebied

Nieuws
Op 15 maart ontving Roberto Truijers (eigenaar Truijers Vastgoedontwikkeling) het eerste exemplaar van het handboek “Kwaliteitsverbetering Buitengebied Westvoorne” uit handen van Bert van der Meij (wethouder ruimtelijke ordening). De uitreiking vond plaats in het buitengebied aan de Middelweg in Rockanje. Hier start Truijers Vastgoedontwikkeling binnenkort met de verkoop van 7 vrije kavels. “De nieuwe eigenaren kunnen met behulp van dit handboek hun nieuwe woning, erf en tuin zo ontwerpen dat het past binnen het karakteristieke landschap van Westvoorne” aldus Bert van der Meij.

Samen bereiken we meer - de verkiezingskrant

Nieuws
De verkiezingskrant van de Partij Westvoorne is uit! In deze krant kunt u lezen wie we zijn, wat de de afgelopen 4 jaar bereikt hebben en wat wij de komende raadsperiode willen gaan doen.

Samen bereiken we meer - zorg en welzijn 11 punten

Nieuws
Om op het gebied van zorg en welzijn goed op de toekomst voorbereid te zijn, heeft de Partij Westvoorne een zorg- en welzijnsvisie opgesteld. Onderstaande lijst is een samenvatting van deze visie.

Samen bereiken we meer - veiligheid

Nieuws
Veiligheid speelt op veel verschillende gebieden een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Voor een deel kunnen we zelf voor onze veiligheid zorgen. Voor die dingen waar we niet zelf voor kunnen zorgen, maar die wel heel belangrijk zijn voor ons gevoel van veiligheid willen wij als Partij Westvoorne ons inzetten. Een aantal punten willen wij hier benoemen.

Voorne-Putten in 2040 energieneutraal

Nieuws
De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben vorige week de  Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 vastgesteld. Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne leveren gezamenlijk hun bijdrage om ervoor te zorgen dat de regio in 2040 energieneutraal is. Een mijlpaal in de samenwerking van de vier gemeenten. Voorne-Putten zet zich met de vaststelling van de Routekaart op de kaart als duurzaam eiland. Het  belangrijkste speerpunt is dat alle op het eiland benodigde energie afkomstig moet zijn van duurzame energiebronnen. De Routekaart is cruciaal omdat energieneutraliteit alleen kan worden gerealiseerd door regionaal goed samen te werken.

Presentatie visie zorg en welzijn

Nieuws
Op Zaterdag 17 februari 2018 werd door Alice Vermeer en Emma van Blom, de visie op Zorg en Welzijn gepresenteerd in zorgcentrum ‘de Stuifakkers’. Deze zorgvisie van de Partij Westvoorne maakt onderdeel uit van het verkiezingsprogramma Groen, Gezond en Veilig. De Partij Westvoorne wil zich meer expliciet richten op de zorg in de komende vier jaar en met deze onderliggende visie als basis daarvoor plannen  ontwikkelen.

Samen bereiken we meer - gezond

Nieuws
In dit artikel staat het thema ‘gezond’ uit het verkiezingsprogramma van Partij Westvoorne centraal.

Actie zonnepanelen groot succes!

Nieuws
100e installatie is een feit

Ruim 100 van de 479 huurders van het Woonbedrijf Westvoorne die zich konden aanmelden voor de actie SamenZonneEnergie hebben inmiddels zonnepanelen op hun dak liggen. Op 13 februari zette wethouder Van der Meij officieel de 100e zonnepaneleninstallatie aan bij mevrouw Buytenhek in Rockanje.


Samen bereiken we meer - 15 punten

Nieuws
Graag wil de Partij Westvoorne voortbouwen op wat de afgelopen vier jaar bereikt is. Hoe wij dat willen doen, leest u in ons verkiezingsprogramma waarvan de onderstaande  lijst een samenvatting is.

Cheque voor pannaveld

Nieuws

De komst van een pannaveld bij voetbalvereniging OVV in Oostvoorne is een feit. Op 7 februari overhandigden wethouders Paméla Blok-van Werkhoven en Bert van der Meij van de gemeente Westvoorne een cheque ter waarde van maximaal € 15.000,- aan Daan van den Bor. Met deze cheque laat de gemeente zien dat zij het burgerinitiatief van de 12-jarige Daan, een pannaveld bij zijn voetbalvereniging, ondersteunt.


Nieuwe straat in Rockanje krijgt naam

Nieuws

Op 5 februari onthulde wethouder Bert van der Meij (namens gemeente Westvoorne) samen met mevrouw Trijntje Langendoen de naam van een nieuwe straat in Rockanje. Project Carte Blanche Excellent is een initiatief van Truijers Vastgoedontwikkeling en bestaat uit zes vrijstaande woningen, waarvan de eerste twee woningen zijn opgeleverd en vier woningen in aanbouw zijn. De ontsluitingsweg voor het project die aansluit op de Achterstrypseweg, krijgt de naam: Langendoenhof.


Wat hebben we samen bereikt

Nieuws

Westvoorne - Elke week schrijven we een stukje over onze Partij Westvoorne. Deze week gaat het over wat we de afgelopen vier jaar bereikt hebben.

In 2014 zijn we gestart met een eigen wethouder in de coalitie. Voor het eerst was het ons gelukt om deel uit te maken van het gemeentebestuur van Westvoorne. We hadden de jaren daarvoor al heel wat wensen verzameld en de afgelopen jaren hebben we een flink aantal van die wensen kunnen realiseren. Vaak met brede steun in de gemeenteraad.


Samen bereiken we meer

Nieuws

Elke week vanaf nu schrijven we een stukje over onze Partij Westvoorne onder de titel ‘Samen bereiken we meer’. In dit eerste stuk willen wij u vooral iets over onszelf vertellen, zodat u weet waar Partij Westvoorne voor staat. 


Naar nul op de meter

Nieuws

Pilot in Oostvoorne met sociale huurwoningen - Naar nul op de meter

Auteur: Cindy Castricum | Beeld: Frank Hanswijk

Het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Om die doelstelling te halen, moet er nog veel gebeuren. Wethouder Bert van der Meij van de gemeente Westvoorne geeft het goede voorbeeld met de renovatie van een woonwijk in het dorp Oostvoorne.  68 sociale huurwoningen hebben straks nul op de meter.


Cheque voor ruiterpad

Nieuws

Cheque voor ruiterpad Oostvoornse Meer

Op 11 december overhandigden wethouders Paméla Blok-van Werkhoven en Bert van der Meij van de gemeente Westvoorne een cheque ter waarde van € 20.000,- aan Piet Slingerland en Danny Hermsen van stichting Ruiter- en Menroutes Westvoorne. Met deze cheque laat de gemeente zien dat zij het burgerinitiatief van de stichting, een ruiterpad rondom het Oostvoornse Meer, ondersteunen. 

Motie: ‘aanrijtijden ambulance en huisartsenpost’ aangenomen

Nieuws
Ik ben verheugd dat de motie met een grote meerderheid is aangenomen. Het college kan gewapend met deze motie, gaan praten met de burgemeesters van de 15 gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling, om zodoende oplossingen te vinden voor het terug dringen van tijdsoverschrijdingen. Met als doel dat de aanrijtijden van de ambulance op het landelijk niveau komen, nl 95 % van de ritten binnen 15 minuten. In Westvoorne wordt dit al jaren niet gehaald en dat kunnen we als raad niet accepteren.

Herstart bouw woonwijk met nieuwe naam ‘Vroon apart’

NieuwsDe wijk ‘De 5 bladeren’ in Oostvoorne wordt binnenkort afgebouwd. Voor het realiseren van de laatste fase van de wijk is een projectontwikkelaar gezocht en gevonden. Dit was nodig omdat de ontwikkelaar van de eerste fase in een faillissement raakte. De gemeente, de curator en de nieuwe ontwikkelaar Whoonapart hebben de overeenkomsten ondertekend om de tweede fase –en daarmee de woonwijk- af te kunnen ronden.

Bijschrift foto: Projectontwikkelaar Jaco Poldervaart van Whoonapart (rechts op de foto) en wethouder Bert van der Meij van gemeente Westvoorne ondertekenen de overeenkomst.


Bijzonder Gezellige Algemene Ledenvergadering was zoals altijd...

Nieuws
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 juni werd vooral aandacht besteed aan de profielschets van de partij. Met het oog op de komende verkiezingen heeft ook een deel van het communicatie-team een korte presentatie gegeven.


Lex Mooiweer koninklijk onderscheiden

Nieuws

Op zaterdag 27 mei werd Lex Mooiweer, medeoprichter van de Partij Westvoorne, tijdens de Bos en Burchtfair, compleet verrast door burgemeester Peter de Jong met een bijzondere onderscheiding. De burgemeester feliciteerde hem allereerst met een wederom zeer geslaagde Bos- en Burchtfair: ‘de mooiste gratis fair van het land!’  


Snippergroen: Kosten koper wordt kosten inwoners !

Nieuws

De afgelopen week werd na heel lang wachten en diverse keren uitstellen eindelijk een besluit genomen over stukjes gemeentegrond in Rockanje in gebruik bij bewoners. Probleem opgelost, zou je denken, maar tot verrassing van de Partij Westvoorne besloot de wethouder op de valreep de desbetreffende groep financieel tegemoet te komen, door de kosten gemoeid met de overdracht van de grond voor rekening van de gemeente te laten komen. Als dat maar goed afloopt! (lees HIER verder)


Tintestein

Nieuws
...Tinte is hiermee één van de acht Duurzame Dorpen in Zuid-Holland...

Begroting 2017 Westvoorne goedgekeurd

Nieuws
...ook de zogenoemde 'code oranje' blijkt nu dus in de categorie nepieuws te vallen...