Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Inspreeknotitie commissie VROM

Archief Nieuws
Geachte commissieleden,
Ik ga het niet hebben over de structuurvisie. Ook ga ik het niet hebben over de second opinion die naar mijn mening duidelijk genoeg is en de structuurvisie op hoofdlijnen kraakt.
Ik wil het met u hebben over de noodzaak van het oprichten van een Gebiedsonderneming Herontwikkeling Glas Westvoorne ( de GHGW ) en meer specifiek over de noodzaak om dit te doen in een bv vorm.
Als reden om te kiezen voor deze vorm wordt aangevoerd dat het noodzakelijk is beleid van uitvoering te scheiden. Helaas ben ik in de stukken geen andere reden tegen gekomen.  Als ik het dus goed begrijp moeten de woorden die men roept in de verkiezingstijd, en waarvan men mag verwachten dat deze in daden worden omgezet door de verkozenen nadien blijkbaar anders worden geinterpreteerd. Het college zit er voor het beleid en de voor de uitvoering moet er een uitvoerings organisatie komen.
Op blz 47 van de structuurvisie wordt een vergelijking getrokken met het havenbedrijf van de gemeente Rotterdam “dit is een soortgelijke bv “. Blijkbaar is T&G niet op de hoogte van het feit dat het havenbedrijf een NV is, een omzet heeft van 500 miljoen euro per jaar en een winst van 150 miljoen per jaar.  Het doel van dit bedrijf is gericht  op continuiteit van alle havengerelateerde zaken met een zeer duidelijk winst oogmerk.
Hoe anders is het gesteld met de GHWG bv. Na een periode van 10 jaar blijft er als alles meezit een resultaat van ca 3 miljoen euro over.
Wat is nu eigenlijk het probleem? We praten over 31 te saneren lokaties met een totaal glasoppervlakte van 25 hectare. Het doel is om deze lokaties over een periode van 10 jaar te saneren, waarbij de financiering dient plaats te vinden door de ontwikkeling van woningbouw.
Door dit in een bv vorm te gieten is 1 ding duidelijk, namelijk dat er veel geld in adviezen en (externe ) bestuurders/directeuren gaat zitten ipv in de oplossing van het probleem. Het houden van grip op de situatie door de raad bij de bv vorm is een utopie. Het havenbedrijf Rotterdam is ook daar een goed voorbeeld van.
Kortom houdt de zaak helder en duidelijk,en verstopt u zich niet achter de GHGW bv.

J.P. Kraaijeveld
Lodderlandsedijk 24
3235 KK Rockanje 
Pagina terug