Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Verzoek WOB Glas 12-10

Archief Nieuws
Gemeente Westvoorne                                                                     Tinte, 12 oktober 2009
Raadhuislaan 6
3235 AP Rockanje
Ter attentie van het College van B&W

Betreffende: WOB-verzoek inzake businesscase glas

Geacht College,

Betreffende de zogeheten ‘businesscase glas Westvoorne’, welke door Twynstra en Gudde is opgesteld en die gepresenteerd werd in de commissie VROM van 7 oktober 2009, verzoeken wij, in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur, om inzage in alle informatie en achterliggende financiële onderbouwingen van de businesscase. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat dit de door het college in een aantal recente, besloten raadsvergaderingen ter tafel gebrachte maar niet gepubliceerde data zijn. Mochten er echter daarnaast nog meer niet geopenbaarde financiële onderbouwingen bestaan ten aanzien van de businesscase, dan zouden wij ook die, in het kader van dit WOB-verzoek, willen inzien.   

Met dank en vriendelijke groet,
 
Namens de Partij Westvoorne
Drs. Emma van Blom (lijstaanvoerder)
Colinslandsedijk 4
3234 KB Tinte
Pagina terug