Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Waarom nu aankoop De Rots ?

Archief Nieuws

Waarom aankoopRots?

Tot verbazing van de Partij Westvoorne ligt er een voorstel op tafel voor de aankoop door de gemeente van de locatie De Rots. Onze verbazing geldt niet alleen de beslissing om de locatie aan te kopen, maar zeer zeker ook de manier waarop deze aankoop gaat plaatsvinden. Het lijkt er immers op dat er een aankoopsom bepaald is zonder de aanwezigheid van en de onderbouwing door een taxatierapport.

Waarom nu 1,75 miljoen euro, terwijl uit eerdere onderhandelingen gebleken is dat er geen enkele ontwikkelaar meer dan 1 miljoen voor die locatie wilde betalen? Niemand doet zoiets wanneer het om z’n eigen geld gaat, maar dit college geeft willens en wetens zo’n 7,5 ton euro teveel van gemeenschapsgelden uit, met de mededeling dat (citaat raadsvoorstel) “het past binnen het door het college gestelde budget”. U moet het ons niet kwalijk nemen, maar dat is voor ons geen steekhoudende onderbouwing. Wij zouden graag in de eerste plaats een taxatie zien door een beëdigd makelaar en vervolgens een feitelijke en degelijke uitleg van het waarom.

Waarom en waarom nu zo vlak voordat er een nieuw college aantreedt? Dat roept bij de Partij Westvoorne ernstige twijfels op over de juistheid van de eerdere uitspraak van het college dat er geen afspraken met de projectontwikkelaar gemaakt zijn. Na de second opinion van de Welstandcommissie Rotterdam kan en moet op dit moment, op grond van Artikel 44 van de Woningwet, de ingediende bouwaanvraag geweigerd worden. Daarom is er dan ook geen enkele reden om nu zo’n overhaaste beslissing te nemen.

Er wordt in het voorstel gesproken over ‘budgettaire neutraliteit”, hetgeen wil zeggen dat de aankoop geen effect zal hebben op het saldo van uitgaven en ontvangsten van de begroting, maar dat er gewoon uit de algemene reserves geput zal worden. Voor alle duidelijkheid, ook dat is belastinggeld, waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Bovendien is het verbijsterend dat, hoewel er al aangekondigd is dat er de komende jaren stevig bezuinigd moet worden, het college blijkbaar toch van mening is, dat er 1,75 miljoen euro uitgegeven kan worden aan de aankoop van de locatie De Rots.  Terwijl (citaat raadsvoorstel) “er nog geen duidelijk inzicht te geven is in de hoogte van de financiële risico’s”  en er ook nog helemaal geen plan is.

Geen taxatie, geen financiële risicoanalyse en geen plan. Het klinkt zo langzamerhand bekend, maar het is wat de Partij Westvoorne betreft een ernstige zaak. 

Want waarom gebeurt dit? Waarom wordt er geen openheid gegeven over de reden voor deze uitgave? Hoe eerlijk worden wij eigenlijk voorgelicht? Waarom moeten de inwoners van Westvoorne opdraaien voor een bewust genomen risico van een projectontwikkelaar? Wat is het echte waarom achter deze zaak?

Op deze vragen wil de Partij Westvoorne antwoord hebben. Nu of na 3 maart.

Namens de Partij Westvoorne,

Emma van Blom   

 
Pagina terug