Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Heden ten dage in Westvoorne d.d. 9 juni 2010

Archief Nieuws

Bezuinigen?

 
Zoals alle overheidsinstellingen moet ook de gemeente Westvoorne de komende jaren bezuinigen. Op zich valt het mee, want het gaat in de komende drie jaar (vanaf 2011) om  een bezuiniging van 1.6 miljoen euro op een totale omzet van ongeveer 120 miljoen. Maar toch, 1.6 miljoen blijft 1.6 miljoen. Het ambtelijk apparaat van onze gemeente heeft een prima prestatie geleverd door in de zogenaamde ‘takendiscussie’ alle mogelijke bezuinigingen goed onderbouwd op een rijtje te zetten. Hieruit blijkt duidelijk, dat de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen de burgers in Westvoorne min of meer pijn zullen doen. De Partij Westvoorne is echter van mening, dat dit niet nodig is en wel om twee redenen:
-In de eerste plaats hebben onze ambtenaren zelf goed in de spiegel gekeken en daarbij geconstateerd dat er op het gebied van efficiëntie nog veel te verbeteren valt. Een eerlijke en moedige constatering, die getuigt van de nodige zelfreflectie.
-Verder is het zo, dat onze gemeente, in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten in Nederland, nog in het bezit is van een eigen woonbedrijf met ongeveer duizend woningen. Het is dan ook mogelijk om met behoud van het sociale karakter van het woonbedrijf gedurende vele tientallen jaren extra inkomsten te genereren door een gecontroleerde verkoop van een deel van de woningen.

 

Investeren!

 
Dit in ogenschouw nemend, stelt de Partij Westvoorne voor om geen pijnlijke bezuinigingen in te voeren, maar in plaats daarvan te investeren in de toekomst van onze gemeente. Dat wil zeggen, de lokale bedrijvigheid te verhogen door extra te investeringen in onder meer:
- de renovatie van de Merel,
- uitbreiding van sportaccommodaties,
- de bouw van starterswoningen,
- ondersteuning en stimulering van het verenigingsleven,
- verhogen van de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente,
- de ontwikkeling van een brede school,
- kwalitatief goede zorg voor diegenen die dat nodig hebben.
Om deze plannen te financieren en om de afnemende ondersteuning aan de gemeente door de rijksoverheid op te vangen, is geld nodig. Volgens de Partij Westvoorne kan dit geld opgebracht worden door de efficiëntie van het ambtelijk apparaat te verhogen en door het in het woonbedrijf zittende kapitaal verantwoord in te zetten. Dat laatste houdt in de verkoop van een aantal woningen of een lening op basis van de waarde van het bedrijf.

Geen pijnlijke en onnodige maatregelen dus in tijden waarin iedereen de broekriem al moet aanhalen. In plaats daarvan een gedegen exercitie met als doel de efficiëntie van de  gemeentelijke organisatie naar het hoogst haalbare niveau te tillen. Bovendien het inzetten van de waarde van het woonbedrijf ten bate van onze eigen inwoners (het zijn immers uw woningen), zolang dit bedrijf nog in handen is van de gemeente Westvoorne.

Verder op onze website vindt u een nadere omschrijving van onze plannen en een eerste globale berekening van de kosten en mogelijke financiering om deze plannen te realiseren. Tevens treft u daar een uitleg aan over de gemeentelijke reserves in het woonbedrijf en een aantal aanvullende financieringsmogelijkheden.

Hoort, zegt het voort,

Partij Westvoorne

Pagina terug