Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

ABZM Commissievergadering van 28 juni 2010

Archief Nieuws

Woordvoerders: Hans Kraaijeveld en Emma vanBlom
- Algemeen
Zoals u ziet worden niet alle agendapunten hieronder behandeld. Mocht u vragen hebben over agendapunten die hier niet vermeld staan, dan kunt u daarover altijd een van onze fractieleden benaderen.
- Agendapunt 6. Begroting 2011 stadsregio Rotterdam
Dit punt had al eerder op de agenda van ABZM gestaan en toen werd het advies aan de commissie gegegeven niet met de begroting van de stadsregio in te stemmen, omdat de regio zich niet aan de taakstellende bezuiniging gehouden had. ‘Afspraak is afspraak’ vond men toen.Nu niet meer, want nu is het advies wel in te stemmen met de begroting. De PW vindt ‘afspraak is afspraak’ op zich een onvoldoende argument om iets af te wijzen. Dat bleek ook nu want uiteindelijk ging het om een bedrag van 1600 euro. Wat wij wel verontrustend vinden is dat er een taakstelling (bezuiniging) van 23 miljoen vastgesteld wordt zonder dat er duidelijkheid is hoe die ingevuld zal worden. Het zou heel goed kunnen dat er bezuinigingen komen die voor Westvoorne heel nadelig uitpakken. Op onze vraag wat er gebeurt als Westvoorne niet instemt met een bezuinigingsvoorstel, werd door de burgemeester (de portefeuillehouder) geantwoord dat er dan “een begrotingsprobleem is”.  Dat was voor ons een onduidelijk antwoord. Na enig doorvragen kwam er wel een duidelijk antwoord: “Het algemeen bestuur stelt de begroting vast. Dat is een meerderheidsbesluit en daar zijn wij als Westvoorne aan gehouden”. Dat maakte het voor PW onmogelijk om in te stemmen met de begroting van de stadsregio. Niet vanwege die extra 1600 euro, maar wel vanwege de onduidelijkheid over de invulling van die 23 miljoen aan bezuinigingen.
- Agendapunt 7. Financiële consequenties wachtgeld voor wethouders

Dit punt werd van de agenda afgevoerd, omdater volgens de andere raadsleden al voldoende over gezegd was tijdens de behandeling van de motie van treurnis in de raadsvergadering van 22 juni 2010. De motie ging echter niet over de financiële consequenties, maar om de door B&W verstrekte onjuiste en onvolledigei nformatie over het gebruik van de wachtgeldregeling. Maar, zoals al eerder is opgemerkt, is lezen en luisteren best wel moeilijk.

Wij hadden nog wel wat vragen. Zo hadden wij graag willen weten hoe het met zo’n regeling zit wanneer wethouders vrijwillig minder uren gaan werken.
- Agendapunt 8. Procedure verwijderen asbest bij de sloop van De Rots
In bijlage 3 behorend bij dit agendapunt wordt gesteld dat het verwijderen van het astbest volgens de geldende normen uitgevoerd is en van de genomen stappen een overzicht is gegeven.Wat voor ons nog niet duidelijk is, is of de stappen allemaal op het juiste moment genomen zijn. Wij hebben daarom gevraagd bij de stappenlijst de data van de vergunningen te leveren. Klok heeft toegezegd die data te leveren. “Die kan ik morgen te leveren” zei hij. We hebben ze nog steeds niet ontvangen. Naar aanleiding van dit agendapunt hebben wij gevraagd de procedure voor sloop en herontwikkeling van locaties op de agenda te plaatsten.

Pagina terug