Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

WOW commissievergadering van 2 december 2010

Archief Nieuws

Alice en ik schamen ons af en toe tegenover onze PW-collega’s in de andere commissies. De agenda van de commissie WOW heeft regelmatig weinig om het lijf. Pogingen om belangrijke onderwerpen op de agenda te zetten, stuiten vaak op weerstand van sommige andere fracties, met name van VVD en CDA. Op deze manier wordt wethouder Groenewegen wel wat ontzien en dat kan vooralsnog geen kwaad. Zo heeft elk nadeel toch zijn voordeel.

Kunstbeleid

In deze vergadering hadden we graag een inhoudelijke discussie gevoerd over de zogenaamde 2% regeling en het kunstbeleid in het algemeen. Al enkele keren is duidelijk geworden dat het huidige ‘beleid’ weinig voorstelt en geen houvast biedt bij het nemen van beslissingen over soms grote sommen geld. Maar de heren Littooij en Jaap Heindijk wachten liever op een discussiestuk van de wethouder, in plaats van zelf het intitiatief te nemen en gezamenlijk met andere commissieleden ideeën hierover te ontwikkelen. Als dan de wethouder ook nog aangeeft dat hij niet van zins is iets te veranderen en ook weinig voelt voor het opstellen van zo’n stuk, begrijpt u wel weer waar het naartoe gaat. De coalitie op zijn best. Maar goed, ook aan dit paard blijven wij sleuren, in de hoop dat er toch nog wat leven in zit.

Paardennota

Met een volle publieke tribune werd twee maanden geleden door de coalitiepartijen kwistig met complimenten richting het college gestrooid, vanwege de grote voortvarendheid waarmee de paardennota nu werd aangepakt. Twee maanden later is er nog geen antwoord gekomen op de ingeleverde vragen, hebben we werkelijk geen idee wat er intussen is gedaan met de aanbevelingen en suggesties uit de commissie en is van een gedegen planning van activiteiten met tijdspad, waar de PW om had gevraagd, ook nog geen sprake. De wethouder heeft nu aangegeven dat de planning er volgende maand zal liggen.

Combinatiefuncties onderwijs, sport en cultuur

Omdat de nota over dit onderwerp vragen opriep, zeker in combinatie met de aangekondigde bezuinigingen op de vakleerkracht lichamelijk onderwijs, had de PW gevraagd de combinatiefunctie op de WOW-agenda te zetten, voor een inhoudelijke discussie tussen de commissieleden. Waar we niet om hadden gevraagd, maar wat we wel kregen was een zeer uitgebreide presentatie van de reeds bekende feiten door een ambtenaar, waarbij het overduidelijk werd dat alles zo mooi mogelijk werd voorgespiegeld. Daar heeft niemand dus iets aan, zal blijken wanneer straks de werkelijkheid een stuk schraler zal zijn dan het nu geschetste beeld, waar de coalitiepartijen natuurlijk tevreden mee waren. Want we gaan wel degelijk een aantal stappen terug in kwaliteit, hoe kan het ook anders als je ruim 30% minder uren inzet, maar bijna dezelfde uren gymles denkt te kunnen aanbieden. En ook bij dit onderwerp liet de commissie (en dus de raad) met graagte de ideeën over aan de ambtenaar, in plaats van zelf na te denken en te discussiëren over de inzet van de nieuwe combi-functionaris, die wel degelijk kansen biedt op een het optimaal benutten van kwaliteiten van medewerkers over de drempel van de eigen instelling. We zullen ons in de komende maanden proberen sterk te maken voor een goed debat over dit onderwerp, als onderdeel van een meer omvattend jeugdbeleid en vrijwilligersbeleid. Jaarplan jongerenwerk Stichting Push

Na de aangekondigde (en intussen vastgestelde) bezuinigingen op het jeugdwerk door Stichting Push, dat na 2011 volgens plan van de coalitie zal verdwijnen, kwam nu nog het jaarplan van Push voor 2011 aan de orde. Namens de PW gaf Alice nog eens aan, welke taken met name door Push werden opgepakt en hoe belangrijk goed jongerenwerk is voor onze gemeente. Over de rapportage hadden we een aantal vragen, net als de andere fracties. Daarbij viel op dat de coalitiepartijen zich uitputten in veel en vaak ongegronde kritiek op de werkzaamheden en de rapportage van Push, ongetwijfeld om daarmee hun voorgenomen bezuiniging nog eens te rechtvaardigen. Waren de heren Littooij en Heindijk maar half zo kritisch over de stukken die de wethouders aan ze voorleggen, dan werd het misschien nog wat met deze raad. Littooij zette nog eens zijn onredelijke klaagzang in dat er een ton werd uitgegeven aan slechts 300 jongeren, waarop Gerrit Bussink van de PvdA opmerkte dat ook zomaar een ton werd uitgegeven voor een nog kleinere groep van 200 ondernemers. In de beantwoording wisten de vertegenwoordigers van Push de meeste kritiek overigens uitstekend te pareren. Men liet een goede indruk achter. We hopen (en daar moeten we natuurlijk ook zelf aan werken) dat ook na 2011 goed invulling gegeven zal worden aan het jeugdwerk in Westvoorne, met of zonder Push.

Volgende agenda

Dit was de laatste WOW-vergadering oude stijl. We zijn benieuwd hoe het straks allemaal gaat werken in de nieuwe vergaderstructuur. We zullen ons best doen en we streven er naar zo veel mogelijk belangrijke onderwerpen op de agenda te krijgen, voor een inhoudelijke discussie in de gemeenteraad.

Pagina terug