Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Motie wijzigingsbevoegdheid strandhuisjes 3 februari 2011

Archief Nieuws

Motie PW en PvdA 'wijzigingsbevoegdheid strandhuisjes'

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 15 februari 2011, 

overwegende dat:

-       op 5 januari 2011 het ontwerpbestemmingsplan Zeegebied Westvoorne ter inzage is gelegd;

-       hierbij vermeld werd dat het nieuwe bestemmingsplan aangepast wordt aan de eisen van de Wro en dat een vereenvoudiging van regelgeving doorgevoerd is;

-       er echter tevens een wijzigingsbevoegdheid in opgenomen is waarmee ongeveer 85 strandhuisjes tussen de Eerste en de Tweede Slag op het strand van Rockanje gerealiseerd kunnen worden;

-       met deze wijzigingsbevoegdheid het college carte blanche krijgt inzake de verdere ontwikkeling van de strandhuisjes;

-       het hier gaat om de mogelijkheid tot realisering van een grootschalig recreatief project waarvoor de raad de kaders behoort vast te stellen;

-       door de opname van voornoemde wijzigingsbevoegdheid de raad haar kaderstellende en controlerende taak niet naar behoren uit kan oefenen;

-       burgerparticipatie een speerpunt van het collegebeleid is;   

-       de burgers  in dit hele proces echter niet meer gehoord zullen worden,

is van mening dat:

-       de inwoners van Westvoorne foutief zijn geïnformeerd over de gevolgen van het ontwerpbestemmingsplan Zeegebied Westvoorne;

-       goede voorlichting essentieel is voor het vertrouwen van de burgers in de overheid;

-       van burgerinspraak laat staan burgerparticipatie bij de ontwikkeling van de strandhuisjes totaal geen sprake is;

-       de raad haar kaderstellende en controlerende taak te alle tijde naar behoren dient uit te oefenen,

verzoekt het college:

-       Artikel 6.5.2, ‘Wijzigingsbevoegdheid strandhuisjes’ te schrappen uit het ontwerpbestemmingsplan Zeegebied Westvoorne

en gaat over tot de orde van de dag.

Pagina terug