Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Exploitatieovereenkomst Voorne's Plantenkwekerij B.V.

Archief Nieuws

Op vrijdag 20 november werd de exploitatieovereenkomst tussen Voorne’s Plantenkwekerij B.V. en de gemeente Westvoorne ondertekend. Met deze overeenkomst zet Westvoorne weer een stap in het opruimen van verspreid liggend glas in het buitengebied. Zo verdwijnt er nog eens 4 ha glas en wordt voorkomen dat er  1,1 ha glas bij komt. Tegelijkertijd wordt het voor Voorne’s Plantenkwekerij mogelijk gemaakt om naar Tinte te verhuizen.  In eerste instantie zal een oppervlakte van 6 ha gerealiseerd worden met uitzicht op een extra 4 ha in de toekomst.

Ter compensatie van de schade, door de sloop van de kassen en andere opstallen, krijgen de eigenaren in totaal twintig compensatiewoningen toegewezen. Dertien woningen aan de Torenweg en zeven aan de Middelweg. De drie bestaande bedrijfswoningen van de eigenaren krijgen via de in te zetten bestemmingsplanwijziging een burgerbestemming.

Op 29 december 2009 heeft de gemeenteraad van Westvoorne de Structuurvisie Glasherstructurering vastgesteld. Hierin is het gemeentelijke beleid voor de sanering van verspreid liggend glas in het buitengebied vastgelegd. De uitvoering van het glasbeleid levert door de landschapsverbetering een bijdrage aan een duurzaam Westvoorne.

Pagina terug