Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Politiek Café in Westvoorne: Een sterk bestuur begint bij de burgers!

Archief Nieuws

Voelt de burger zich echt vertegenwoordigd door de raadsleden op wie hij of zij gestemd heeft? En wat doet zo’n raadslid eigenlijk? Wie komen er op de kandidatenlijst van de diverse partijen terecht en hoe gaat dat in zijn werk?

De diverse politieke partijen in Westvoorne hebben allemaal een achterban van actieve en minder actieve leden. Daarnaast is er natuurlijk een veel grotere achterban van kiezers, die hun stem op een bepaalde partij willen uitbrengen.

Er wordt nogal eens gemopperd op het lokale bestuur, dat gevormd wordt door inwoners van de gemeente, die via de kandidatenlijst van hun partij tot raadslid of wethouder zijn benoemd. Voor de kwaliteit van het bestuur in Westvoorne is het dus van groot belang, dat elke partij over een flink aantal enthousiaste leden beschikt, waaruit goede kandidaten voor het bestuur naar voren komen. We hebben het dus over u vandaag.

In het politiek café zal deze maand worden ingegaan op de werkzaamheden van raadsleden en ondersteunende leden. Daarbij wordt gekeken naar de kosten en batenkant. Want raadswerk kost tijd en vraagt inzet van mensen, maar aan de andere kant bestaat de mogelijkheid bepaalde vaardigheden te ontwikkelen en krijg je de kans je gemeente van een heel andere kant te leren kennen.

Daarnaast zullen de aanwezige raadsleden kunnen worden aangesproken op hun prestaties en inzet. Als u op- of aanmerkingen heeft, of vragen, bent u van harte welkom. We zijn immers door u gekozen en we worden geacht u te vertegenwoordigen!

 
Pagina terug