Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 15 mei 2012 Verkoop Woonbedrijf

Archief Nieuws
‘Randvoorwaarden verkoop woonbedrijf’ en mogelijke ongeoorloofde staatssteun van de gemeente aan de nieuwe eigenaar van ons woonbedrijf.

Het was zover. Agendapunt 12 op de raadsagenda van 15 mei: de verkoop van het gemeentelijke Woonbedrijf. Met de vaststelling door de raad van het tenderprogramma en het convenant prestatieafspraken zou het definitieve besluit genomen zijn  om het woonbedrijf in de verkoop te doen.
Bij het vaststellen van de raadsagenda hadden wij, de Partij Westvoorne, al aangekondigd dat we een extra moment van debat wilden invoeren omdat er volgens ons nieuwe feiten aan het licht gekomen waren en er sprake zou kunnen zijn van 'ongeoorloofde staatsteun'. Wij hadden namelijk, nadat de minimale biedprijs van 74 miljoen bekend gemaakt was, ons suf gepiekerd over het giga gat tussen de WOZ waarde van 200 miljoen en die minimale biedprijs van 74 miljoen.
Een deel van het giga gat was al wel te verklaren. Het gaat namelijk om onroerend goed in verhuurde staat en dan wordt met 70 % van de WOZ gerekend. Dan kom je dus uit op 140 miljoen. Maar, het overgebleven gat van 66 miljoen is ontstaan doordat de gronden behorend bij de huurwoningen en bij de nog te realiseren projecten niet in de waardebepaling noch in de minimale biedprijs opgenomen zijn. Er wordt door het college, ondersteund door het advies van Atrivé, alleen maar uitgegaan van de bedrijfswaarde (de huurinkomsten minus de exploitatiekosten). Toen wij dat eenmaal ontdekt hadden, hebben wij bij verschillende instanties aangeklopt met de vraag of dat eigenlijk wel geoorloofd is. Wij hebben  uitvoerig overleg gepleegd met een aantal wooncorporaties, met de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) en met de Europese Commissie van Mededinging in Den Haag in Brussel).  
Het in de raad van 15 mei 2012 door de PW ingediende amendement plus de toelichting daarop maken in totaal en in detail duidelijk wat hier mogelijkerwijs aan de hand is. Lees hiervoor verder onder 'Nieuws'.   

Pagina terug