Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 29 mei 2012 Woningbouwlocatie De Rots

Archief Nieuws

Agendapunt 9 Woningbouwlocatie De Rots

Stemverklaring Partij Westvoorne

In 2010 verwierp Rockanje de voor de locatie De Rots ontwikkelde woningbouw vanwege de omvang, hoogte en impact op de omgeving. De toen gevestigde politieke partijen waren het daar roerend mee eens.

De in 2010 opgestelde toekomstvisie, coalitie- en collegeprogramma stellen dat in de raadsperiode 2010-2014

-       het gemeentebestuur nadrukkelijk de samenwerking met de burgers zal zoeken en hun denkkracht en inzet zal benutten bij het zoeken naar oplossingen voor problemen, en dat

-       er zichtbare stappen gezet zullen worden voor realisering van woningbouw in de dorpskernen van Rockanje en Tinte met behoud van het eigen karakter en rekening houdend met de bestaande bebouwing

In lijn hiermee besloot wethouder Klok de locatie De Rots te kopen en via een traject van burgerparticipatie een acceptabel bouwplan te ontwikkelen.

De in dat kader samengestelde werkgroep, die de ondernemers van Rockanje, de huurdersvereniging, de omwonenden en HRL vertegenwoordigde, stemde in meerderheid voor variant 1 en ook de omwonenden van De Rots spraken zich in de Welkomkerk in meerderheid uit voor variant 1.

In lijn

-       met de wens van die meerderheid en

-       met diezelfde wens van de PvdA, VVD, CDA, D66 en Gemeentebelangen van toen,

vóór grondgebonden woningbouw dus,

-       en met de randvoorwaarden voor woningbouw in onze dorpskernen

stemt de Partij Westvoorne vanavond uitdrukkelijk voor variant 1 en wij zouden het uiterst merkwaardig vinden als de andere partijen dat niet zouden doen. 
Pagina terug