Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 26 juni 2012 Bijstellen saneringsbeleid Glas

Archief Nieuws

Wat ons betreft is dit wel de apotheose van zes jaar wanbeleid, met als droevig einde de ‘temporisatie’ van de sanering en de verder gevolgen voor Westvoorne. Dat zijn namelijk de bezuinigingen zoals voorgesteld in de Kadernota. Zonder dit glasbeleid hadden we nu niet moeten bezuinigen, maar hadden we een positief resultaat in de kadernota gezien van minimaal 4 miljoen. (1,4 hadden we dan niet uitgegeven in Tinte en 2,6 niet voor de sanering).  Maar die 4 miljoen is ruim uitgegeven. Heel ruim. Er is ruim 10,3 miljoen uitgegeven aan een plan dat nu ‘getemporiseerd’ wordt. Het wordt na de uitgave van al die miljoenen stilgezet.

Er had, volgens de business case in 2011, 6 ton aan inkomsten uit Tinte moeten binnen komen en in 2012 nog eens 6 ton. Samen 1,2 miljoen en er is niet meer dan 5 duizend euro binnengekomen, waarschijnlijk aan pacht. Dat is nog geen ½ procent van wat verwacht was.

De verwachtingen van de winst uit de Drenkeling worden ook keer op keer ‘getemporiseerd’. Eerst was het 19,4 miljoen. Toen werd het 16 miljoen en nu staat er in de Jaarstukken 2011 op pagina 163 ‘de verwachting is dat de winst met circa 5 tot 10 miljoen euro naar beneden bijgesteld moet worden.’  ‘5 tot 10 miljoen’ ook typisch een kwalificatie die bij dit glasplan past, alsof het niets uitmaakt of je het over 5 of 10 miljoen hebt.  Een wethouder die er zo’n puinhoop van maakt en die zoveel miljoenen over de balk gooit, zou toch de eer aan zichzelf moeten houden en op moeten stappen?!

Maar nee, en wat moeten we nu? Er wordt ons nu gevraagd de glasput te dempen met geld uit andere reserves. Uit de reserve bestemmingsplannen en uit de reserve voor het opplussen van huurwoningen. Wij vinden het principieel fout om die reserves nu voor dit mislukte glasbeleid in te zetten. Maar wat is het gevolg als we het niet doen? Dan mislukt de totale sanering, inclusief de eerste tranche. We staan dus met de rug tegen de muur en we moeten rechtsom of linksom een foute beslissing nemen. Zoals u van ons gewend bent hebben we gezocht naar een mogelijkheid om nog iets te repareren. Dat is ons ten dele gelukt, namelijk voor wat het stopzetten van de sanering betreft. Het kan niet zo zijn, dat we na de uitgaven van 10,3 miljoen zeggen ‘en voor de rest houden we het voor gezien, tenzij er een plan komt waar we ons niet meer mee hoeven te bemoeien’ want daarmee gooi je dan ook 2 miljoen aan subsidie over boord. Wij stellen dus als voorwaarde voor de goedkeuring van dit nog steeds foute besluit dat de saneringsopgave voltooid wordt. Het voorwerk is grotendeels gedaan, de inventarisering en de waardering van alle saneringslocaties ligt op tafel. Kortom, het heeft veel te lang geduurd en is er veel te veel geld uitgegeven, maar als wij, als raad, het saneringstraject nu stoppen, dan gooien we 10,3 miljoen over boord, terwijl we als we doorgaan het in ieder geval niet helemaal weggegooid geld is.

Ik zal zo ons amendement toelichten, maar ik heb eerst nog een paar vragen.

1. In januari heeft het college aan de Provincie om uitstel van de einddatum voor de subsidie uitkering gevraagd. Wij hebben inmiddels via andere kanalen vernomen dat er een jaar uitstel verleend is, maar we zouden dat graag van het college vernemen. 2. Als er inderdaad uitstel tot november 2014 verleend is waarom wordt dan in de exploitatieovereenkomsten nog steeds die termijn van 3 maanden voor het slopen van de glasopstanden genoemd (daarover hebben wij in de raad van 15 mei een motie ingediend)?  

3. Er wordt, als het over de eerste tranche gaat, altijd gesproken over de sanering van bijna 11 ha glas, maar in de 3 exploitatieovereenkomsten die zo meteen vertrouwelijk behandeld zullen worden, gaat het slechts over 1/3 van die 11 ha. om ongeveer 3,5 ha. Hoe zit het met de rest?

4. Waarom zijn de exploitatie-overeenkomsten nog steeds niet getekend door de tuinders? Heeft dat misschien met die termijn van 3 maanden te maken en is het college van plan daar dan wat aan te veranderen?

Pagina terug