Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 25 september 2012 Bestemmingsplan'Kerkplein Oostvoorne'

Archief Nieuws
Raadslid Leo Gelderland:
In de commissievergadering werd aangegeven dat de communicatie met indiener 1 beter had gekund/gemoeten. Bestudering van het dossier leert dat de gemeente zich intimiderend heeft opgesteld naar de indiener, die ook gedagvaard werd in een juridische procedure, waarin de gemeente al snel kansloos bleek. Dit heeft de gemeente veel geld gekost, maar ook de betrokken burger is onnodig op hoge kosten gejaagd.
Echter, een en ander kan nog worden gerepareerd. In de huidige situatie derft de gemeente de opbrengst van 1 woning, die minder gebouwd kan worden in het plan. Wanneer alsnog overeenstemming bereikt kan worden met indiener 1 over aankoop van het aanvankelijk betwiste stukje grond, zou de gemeente daar wel bij varen. Daarbij ontstaat meteen de kans de relatie met deze burger te herstellen, door excuses aan te bieden over de op zijn zachtst gezegd ondiplomatieke opstelling van de gemeente. De gemaakte juridische kosten door indiener 1, die zich meteen geconfronteerd zag met een jurist van de gemeente en een dagvaarding, zouden wat ons betreft ook inzet van de nieuwe onderhandelingen moeten zijn, waarbij de gemeente nog steeds goede zaken kan doen.
In een motie (zie verder onder Nieuws) dragen we het college (met name wethouder Van Lith en burgemeester De Jong – Klok heeft het verbruid) op om deze onderhandelingen aan te gaan en stellen we voor de besluitvorming rond het bestemmingsplan uit te stellen, in verband met een mogelijke wijziging ervan.
 
CONCLUSIE:
Uiteindelijk worden motie en raadsvoorstel met 8 tegen 7 aangenomen. Gemeentebelangen en wethouder Van Lith trekken staande de vergadering de vóór de vergadering aan Gelderland toegezegde steun in! Over betrouwbaarheid gesproken. En dit is zeker niet de eerste keer dat dit gebeurt. Dat soort vlees hebben wij dus in de kuip met deze heren. Vergeet niet nog even het stukje van Leo Gelderland 'Het zal je buurman maar zijn' te lezen op onze weblog.  
Pagina terug