Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 25 september 2012 Krediet project Dorpscentrum Rockanje

Archief Nieuws
Raadslid Leo Gelderland:
Wethouder Van Lith waagt het om de raad te vragen 200.000 euro aan hem te geven, en daarmee de reserve dorpsvoorziening volledig uit te putten, terwijl hij absoluut nog geen concrete stap heeft gezet om een plan te definiëren. Er staat nog niets op papier en zijn verzoek onderstreept hij zelfs met de opmerking dat hij als hij uiteindelijk het geld aan iets zal hebben uitgegeven hij de raad dán wel zal komen vertellen hoeveel geld hij heeft uitgegeven, waaraan, waarvoor, voor wie en of het succesvol was en zo ja, waarom niet...

Voor de PW een volkomen  onacceptabel en ongehoord voorstel. Weer verder in het debat, als het hem dreigt te ontglippen, vertelt de wethouder hij dat er toch wel wat kleine uitgaven gepleegd moeten worden, voor de kleine beginnetjes die gemaakt moeten worden en de VVD zwicht door dan een splitsing van 50.000 nu en 150.000 later voor te stellen. Een blond voorstel dat uiteindelijk geen bijval vindt.De PW vraagt de wethouder die kleine beginnetjes dan maar als plan uit te werken en te begroten, zodat de raad daar dan over kan beslissen.

Opmerkelijk is, dat het voorstel gewijzigd is vergeleken bij de discussie in de commissievergadering van 5 september, in die zin dat het feit dat aanvankelijk gesteld werd dat het verzoek niet, herhaal niet, voldeed aan de zogenaamde 3 O's (onvoorzien, onuitstelbaar, onvermijdelijk) om de simpele reden dat de uitgaven niet onvermijdelijk zijn. Er werd dan ook gevraagd om in afwijking van die harde 'kosten, baten en dekking regel' te besluiten.En nu is dat plotseling weggelaten. En dat nota bene in de week dat de financiële afdeling nog eens heeft gewezen op die 3 O’s vanwege de slechte financiële situatie van de gemeente. De wethouder beweert dat hij zich daar niet van bewust was, maar het geeft zonder meer te denken. Tenzij natuurlijk, met het oog op een aanstaande en wellicht beoogde gemeentelijke samenvoeging, dit deel van de reserve wordt veilig gesteld voor het dorpscentrum Rockanje in plaats van het dorpscentrum Voorne, waarbij het natuurlijk bijvoorbeeld  in de Struytse Hoek gebruikt zou kunnen worden ?! Maar dit zou er dan op duiden dat dit college zich al heeft neergelegd bij een herindeling?!
 
CONCLUSIE:
De Partij Westvoorne heeft tenslotte in de vergadering aangegeven dit een volstrekt onlogische en overbodige constructie te vinden en heeft vervolgens voorgesteld aan het college om dit voorstel terug te nemen en niet in stemming te laten brengen. De meerderheid van de raad is het daar mee eens en wethouder van Lith besluit het voorstel inderdaad terug te nemen en hij zegt toe met een gewijzigd voorstel terug naar de raad te zullen komen.
 
Pagina terug