Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 25 september 2012 Klankbordgroep Voorne-Putten

Archief Nieuws
Raadslid Leo Gelderland:
Eindelijk een klankbordgroep in het samenwerkingsverband tussen de gemeenten op Voorne-Putten, dat tot nu toe op dictatoriale wijze door de verschillende colleges werd beheerst. Echter, het voorstel dat nu op tafel ligt geeft deze klankbordgroep een heel klein pinkie in plaats van de noodzakelijke volle hand. De betrokkenheid van de raden, die toch de eindverantwoordelijkheid hebben in alle door de stuurgroep van colleges voorgestelde maatregelen, wordt hiermee gebagatelliseerd en in feite belachelijk gemaakt. 
Zo langzamerhand spreekt er een zekere minachting voor de raden uit de manier waarop de samenwerking op Voorne-Putten wordt geregeld. Kijk bijvoorbeeld hoe de gebiedsvisie in elkaar is gezet op basis van de gezamenlijke radenavonden, hoe een stel vrijblijvende praatavonden tot een vrijblijvend stuk leiden, dat in Westvoorne dan ook op veel kritiek kan rekenen, maar in andere raden met gejuich is ontvangen. Hoezo een gezamenlijke visie?? In dit voorstel wordt eigenlijk alleen een aantal operationele werkzaamheden afgeschoven naar de raad en er wordt nauwelijks recht gedaan aan de bevoegdheden van de raad.
 
De af en toe stevige discussie in deze raad, die u even zou moeten terugluisteren op de gemeentelijke website bij 'raad in beeld', leidt tot een amendement van de zijde van de Partij Westvoorne. De PW stelt voor 
'de leden van de klankbordgroep te gerechtigen alle vergaderingen/overleggen van de stuurgroep en de portefeuillehouders bij te wonen’. Dit amendement wordt met, u raad het al, 8 tegen 7 verworpen, waarmee eens te meer duidelijk wordt dat de coalitie het prima bella vinden om achter het college aan te hobbelen en de klankbordgroep leden er als decorum bij te laten bungelen. Ook het raadsvoorstel wordt vervolgens in meerderheid aangenomen; 11 tegen 4 deze keer waarmee onze fractievoorzitter(1 voor) wilde aangeven dat die klankborgroep er wel degelijk moet komen, terwijl de overige (4 tegen) PW fractieleden seinden dat de opzet desalniettemin een farce is.
Helaas pindakaas... weer een kras op de bestuurskracht van Westvoorne en in dit geval de intergemeentelijke samenwerking. 
Pagina terug