Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Chronologisch overzicht gebeurtenissen rond ontslag Klok

Archief Nieuws

Chronologisch overzicht

15 maart                   Memo De Boer (VBTV) 6 projecten Europees aanbesteden

15 mei                      Raadsvergadering Vaststelling tender. PW stelt probleem staatssteun aan de orde

20 juni                      Ambtelijk advies (63956): Raad voorstellen: De Rots en Kerkplein uit tender te halen  
                                (EvB: hierover is tot 4 oktober niets te vinden in de B&W besluiten)

23 juni                      Notitie De Boer  m.b.t. Staatssteun + Europese aanbesteding 6 projecten

26 juni                      Raadsvergadering Rondvraag Vraag PW: hoezo geen Europese  aanbesteding 6 projecten?

10 september            Opnieuw vraag over Europese aanbesteding

25 september            Notitie De Boer tenderprocedure De Rots/Kerkplein

2 oktober                  Collegeoverleg (volgens persbericht D66)

4 oktober                  Beslissing B&W op ambtelijk advies 68045 van 20 juni: Rots en Kerkplein uit tender halen

4 oktober                  Bezoek Franssen

8 oktober                  ± 11.30 uur gesprek EvB/Dukker: bekendmaking ontslag Klok

8 oktober                   Aanbieding ontslag Klok

8 oktober                   Besluit aanvraag second opinion Loyens & Loeff

8 oktober                   Telefoon gesprek EvB/de Jong + 18.00 uur inzake toezending ‘herzien avies Atrivé.                                  Tevens genoemd L&L notitie opheffing geheimhouding

12 oktober                 Second opinion L&L aanbestedingsvraagstukken tender

12 oktober                 Ambtelijk advies 68125: besluit 4 oktober intrekken; tender

                                 handhaven; vrijwillige transparantie vooraf opstarten

12 oktober                 Antwoord Europa centraal inzake aanbesteding + staatssteun

12 oktober                 Memorandum L&L opheffing geheimhouding (per mail ontvangen 18.50 uur)

(Blijkbaar heeft de gemeente wel advies ingewonnen bij Europa decentraal (kenniscentrum Europees recht en beleid voor decentrale overheden). Antwoord ontvangen op 12 oktober. Lijkt niets mee gedaan te zijn.

Door dit centrum wordt het risico van staatssteun nog maar eens genoemd. In dat kader is het van wezenlijk belang dat door de marktpartij aan de overheid een marktconforme grondprijs betaald wordt.)

Pagina terug