Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raadscommissie Woonbedrijf

Archief Nieuws
Afgelopen maandagavond vergaderde de raadscommissie, die onder leiding van Emma van Blom de toekomstmogelijkheden van het gemeentelijk woonbedrijf onderzoekt, voor de eerste maal in haar bestaan. Zowel over het werkplan als het over het vergaderschema voor het komende half jaar werd op constructieve wijze overeenstemming bereikt.

De volgende bijeenkomst van deze commissie zal plaatsvinden op 21 februari 2013. Bij die gelegenheid zullen gesprekken plaatsvinden met de verantwoordelijke portefeuillehouder en de huurdersvereniging over de status quo van ons gemeentelijk woonbedrijf. Hierbij zullen de volgende vragen aan de orde komen:
- Wat is het gewenste dienstenniveau van het woonbedrijf, en wat zijn de bijbehorende kosten?
- Wat is de huidige situatie (status quo) van het woonbedrijf?
- Wat zijn de gevolgen van het regeerakkoord voor het woonbedrijf? Hierbij zullen de onderwerpen 'aanpak scheefwonen' en 'verhuurdersheffing' aan de orde komen.
- Wat zijn de gevolgen van het regeerakkoord voor gemeentelijke woonbedrijven in het algemeen?
- Is er samenwerking mogelijk met andere partijen, bijvoorbeeld in de vorm van inkopen van diensten? Zo ja, welke diensten kunnen we dan inkopen en welke blijven we zelf doen? 
Pagina terug