Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 29 januari 2013 Subsidie vitaliteittuin

Archief Nieuws
De vragen van PW, die gedeeltelijk in de commissievergadering van 9 januari aan de orde waren geweest, en tussen commissie en raad gevolgd waren door schriftelijk gestelde vragen, werden uiteindelijk niet afdoende door het college beantwoord. Desalniettemin stelde de raad dit raadsvoorstel, met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen (Partij Westvoorne), vast.

Bij agendapunt 9 op de agenda van deze raadsvergadering hield de PW fractievoorzitter, Emma van Blom, het volgende betoog:
Wij hebben ons verbaasd over de beantwoording van onze schriftelijke vragen over dit agendapunt, aangezien die niet in lijn zijn met hetgeen de wethouder in de commissie gezegd heeft. In de commissie stelde de wethouder dat er een bedrag van anderhalve ton vrij zou vallen door, laat ik het maar zo noemen, ‘wat geschuif met subsidiegeld’. Op mijn vraag over de reservering van dat bedrag voor de ontwikkeling van het dorpsplein Rockanje, antwoordde hij dat dat niet mogelijk was, omdat het gebruikt moest worden voor een tekort op de Leemerhof. In zijn schriftelijke beantwoording op vragen hierover stelt hij dat het project Leemerhof geen tekort kent. De geluidsband van de commissievergadering zal hier uitkomst moeten bieden. Wij hebben daar al om gevraagd, wij zullen die beluisteren en hier dan later op terugkomen.
Wat nu echter wel duidelijk geworden is uit de schriftelijke antwoorden is dat de ondergrondse waterberging een tijdelijke voorziening is omdat de oorspronkelijk geplande  waterberging voorlopig van de baan is aangezien SOR en Delta vooralsnog hun deel van het project niet gaan realiseren. Of en wanneer dat wel het geval is, is voorlopig niet duidelijk.
Oorspronkelijk zouden SOR en Delta de waterberging van het totale plan betalen (dat maak ik tenminste op uit de ontvangen antwoorden op). Blijkbaar was er dus door de gemeente niet gebudgetteerd voor de waterberging van de Leemerhof, behalve dan voor een zoals in de beantwoording staat ‘kwalitatief slecht beheersbare vijver’. Overigens raar om daarvoor geld te reserveren. Met andere woorden, de vraag is of er, nu SOR en Delta niet mee doen, wel degelijk een tekort is, omdat er blijkbaar niet gebudgetteerd is voor een kwalitatief goede waterberging. Of zie ik dat verkeerd?

In conclusie stellen wij vast, dat we nu dus van subsidiegeld een ‘tijdelijke’ ondergrondse waterberging krijgen en daar bovenop een vitaliteittuin.
In principe hebben wij daar geen probleem mee, behalve dan dat het hele voorstel weer bulkt van onduidelijkheden, zoals:
1. Wat is tijdelijk?
2. Stel SOR en Delta haken helemaal af, is die tijdelijke aanleg dan kwalitatief goed genoeg voor een permanente oplossing?
3. Hoe zit het met de geplande verbinding in het kader van waterberging tussen het project Patrijzenlaan/Fazantenlaan en de Vijf Bladeren, nu er gekozen wordt voor deze tijdelijke ondergrondse waterberging?  
4. Wat zijn de kosten van het onderhoud van de vitaliteittuin (mevrouw Langendoen heeft daar in de commissie ook al naar gevraagd) en van de waterberging?
Zonder duidelijke antwoorden op deze vragen kunnen wij helaas niet instemmen.

Tenslotte zou ik willen vragen wanneer er eindelijk eens een plan ontwikkeld wordt waarmee subsidie aangevraagd kan worden voor de realisatie van een aantrekkelijk dorpscentrum Rockanje.   

Conclusie:
De beantwoording door wethouder Van Lith maakt zaken helaas niet duidelijker. We kunnen ons toch niet aan de indruk onttrekken, dat er een warrig verhaal wordt opgehangen om een aantal dingen te verbloemen:
- Dat het project Leemerhof niet gebudgetteerd had voor een waterberging om de simpele reden dat Delta en SOR dit financieel aan boord hadden genomen in het totale Fazano project (Fazanten-/Patrijzen-/Rialaan)? Wij denken het, maar wij weten het niet!
- Of er dan echt aan de stadsregio om geld gevraagd is voor zowel de vergeten waterberging (=het budget tekort) als de vitaliteittuin? Wij vragen nu om bewijs, maar we weten het nog niet!
- Hoe het waterhuishoudingprobleem van de Vijf Bladeren, dat meegenomen zou worden in de waterberging van het Fazano project, nu opgelost gaat worden? Wij weten het echt niet!
- Wat er gebeuren moet met de waterberging als het Delta/SOR gedeelte van het Fazano project in de toekomst toch doorgaat? Joost mag het weten! 
- Of de stadsregio blij zal zijn wanneer ze zouden vaststellen dat de helft van hun subsidie gebruikt wordt om een financieel tekort weg te werken? Ook dat weten wij niet, maar wij hebben zo onze twijfels!
- Of de gemeente Westvoorne blij zal zijn wanneer ze in de toekomst zouden vaststellen dat de onderhoudskosten van deze hybride installatie aanzienlijk hoger zijn dan het bedrag dat nu niet is uitgerekend? Wij weten het niet, maar we vragen ons af waar dat geld dan weer vandaan zou moeten komen!
 
Het zou toch wel prettig zijn als er eens een keer recht door zee, accuraat, concreet en in detail aan de raad gepresenteerd zou worden hoe zaken in elkaar steken. Zodat wij een even zo concreet en accuraat oordeel kunnen vormen.  
Pagina terug