Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Gemeentelijke samenwerking/herindeling

Archief Nieuws
De laatste jaren is de gemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten uitgebreid. Westvoorne werkt op op een aantal terreinen samen met één of meerdere gemeenten in de regio. Dit is ook nodig om taken goed en efficiënt uit te kunnen voeren. Ook herindeling is een thema dat in onze regio leeft. In Bernisse en Spijkenisse zijn plannen om te gaan fuseren. Bij onze zuiderburen, op Goeree-Overflakkee, zijn per 1 januari de 4 gemeenten opgegaan in één gemeente. In Den Haag wordt in het kabinet gesproken over de wens om gemeenten minimaal 100.000 inwoners te laten hebben.

De bevoegdheden ten aanzien van herindeling liggen bij het College van de Gedeputeerde Staten. Deze hebben al de bevoegdheid om tot herindeling van gemeenten over te gaan, ook al zijn gemeenten tegen. Maar, een voorstel van de provincie wordt altijd getoetst aan het beleidskader herindeling en dat beleidskader vraagt wel om een aantal specifieke zaken, zoals draagvlak bij gemeenten, omgeving en inwoners. Op dit moment leggen provincies niet gemakkelijk herindeling 'van bovenaf' op, hoewel de wet Arhi het wel altijd mogelijk maakt en ook de minister van BZK altijd een herindeling kan initiëren. Ook daarvoor geldt dat het beleidskader herindeling nu (nog) de nodige toetsingselementen bevat. Echter het is waarschijnlijk dat dit beleidskader aangepast gaat worden.   

 
Pagina terug