Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Commisie IZ 7 februari 2013 - Beleidsplan 2013 Participatiebudget

Archief Nieuws
Betoog Leo Gelderland over Beleidsplan 2013 Participatiebudget Gemeente Westvoorne:
Tijden veranderen en met steeds maar weer nieuwe bezuinigingen wordt er nogal wat gevraagd van de gemeente. Waar andere afdelingen ondanks crisis en krimp nog willen vasthouden aan een ‘gezonde ambitie’ om bijvoorbeeld 600 woningen te bouwen voor leegstand, wordt bij inwonerszaken hard gewerkt om alle nieuwe ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en het hoofd te bieden.

Vanavond stond het beleidsplan 2013 Participatiebudget op de agenda. Net als vorig jaar, is 2013 een overgangsjaar, in afwachting van nieuw ‘definitief’ beleid. Dat krijg je nu eenmaal als een regering valt en er bovendien flink bezuinigd moet worden. Inzet blijft maatwerk leveren om iedereen zo veel mogelijk mee te laten doen op de arbeidsmarkt.
De werkloosheidscijfers zijn vorig jaar flink gestegen en stijgen nog steeds. Dat zal ook zijn effect hebben op het aantal bijstandsgerechtigden, zeker met de huidige regelgeving rond werkloosheidsuitkeringen.
Voor het komende jaar wordt het beleid van 2012 grotendeels voortgezet, met een aantal aanpassingen. Dat beleid, en de manier waarop het werd uitgevoerd, was niet slecht, maar er blijft ruimte voor verbetering.

Zo heeft de PW al bij verschillende gelegenheden aangedrongen op een grotere rol van de gemeente zelf als (tijdelijke) werkgever voor mensen die elders moeilijk aan het werk komen. Ook nu wilde de wethouder er niet op ingaan. Er zijn gesprekken gaande met derde partijen, er is een contract met de Catharinastichting, maar waarom niet zelf het goede voorbeeld geven?! Als overheid hebben we daarin misschien een grotere maatschappelijke taak dan het bedrijfsleven, of in ieder geval een belangrijke voorbeeldfunctie.
De PW overweegt een motie over dit onderwerp, om de wethouder aan te zetten tot echte actie. En het is natuurlijk belangrijk (zoals met heel veel onderwerpen) om de blik wat breder te richten. Het helpt bijvoorbeeld niet om werkzaamheden in de groenvoorziening weg te bezuinigen, nog even los van het effect op de schoonheid van Westvoorne.
 
Conclusie:
Helaas zijn commissievergaderingen niet terug te luisteren op 'Raad in Beeld', maar kort samengevat moeten we helaas concluderen dat het antwoord van wethouder Groenewegen een regelrecht drama was.
Pagina terug