Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 26 maart 2013 - Bestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing Noordermeer

Archief Nieuws
Het betoog bij dit agendapunt van fractievoorzitter Emma van Blom luidde als volgt:
Deze bedrijfsverplaatsing heeft al meerdere keren op de agenda gestaan en alhoewel ik het vervelend vind om in herhaling te vervallen, zeg ik toch nog maar een keer wat ik bij eerdere keren ook al gezegd heb:
Op zich is bedrijfsverplaatsing een uitstekend middel om op ruimtelijk gebied zaken beter te regelen voor de toekomst. Op zich is de mogelijkheid van woningbouw op een voormalige agrarische bestemming ook een prima middel om het landelijk gebied toekomstbestendig te maken. Maar in dit geval, zoals ook het geval was met de uitbreiding van het bedrijf aan de Quaksedijk, is er geen sprake van een beleidsvisie op ons landelijk gebied op grond waarvan het nu voorliggende besluit genomen wordt.
Sterker nog, zo meteen zal bij agendapunt 11 de Gebiedsvisie Voorne-Putten vastgesteld worden. Bij die gebiedsvisie is een kaart gevoegd, waarop, voor onder andere Westvoorne, het toekomstig gebruik van ons landschap aangegeven staat. Wat er op die kaart aangegeven staat, strookt niet met deze bedrijfsverplaatsing. Met andere woorden niet alleen ontbreekt het ons aan een onderbouwende visie op ons landschap op grond waarvan deze bedrijfsverplaatsing mogelijk is, maar het college legt ons zelfs in deze zelfde vergadering een gebiedsvisie voor, die daarmee in strijd is.
Het mag duidelijk zijn dat wij met dit voorstel niet zullen instemmen. Wij vragen ons bovendien af hoe sterk dit college denkt te staan, wanneer zij dit besluit bij de Raad van State moet verdedigen. Want dat de gang naar de  RvS gemaakt gaat worden, lijkt wel zeker.

Conclusie:
Het was eens te meer duidelijk dat college en coalitie deze zaak van te voren dichtgetimmerd hadden. Het voorstel werd dan ook, zoals te doen gebruikelijk, met 8 tegen 7 stemmen aangenomen. Het accent van de coalitie ligt, het kan echt het niet anders gezegd worden, domweg op het feit dat er al heel veel over dit onderwerp is gesproken, dat het al heel lang duurt, te lang zelfs volgens het CDA, en dat, om daar nu een eind aan te maken, maar ingestemd moet worden. Van enige compassie voor de omwonenden is zowel bij wethouder als bij de coalitie niets maar dan ook niets zichtbaar. D66 waagde het zelfs om te stellen dat er zo veel mogelijk rekening gehouden is met de mening van de omwonenden… Je moet toch maar durven, als je deze grootschalige veehouderij een kleinschalig polderlandschap en haar omwonenden door de strot duwt, zonder de juiste mate van burgerparticipatie. De oppositiepartijen waren het er in ieder geval roerend over eens, dat dat ongepaste lef is...  
Het nog uit te voeren onderzoek door de gezondheidsraad werd door wethouder Van Lith bij voorbaat met een bruusk gebaar van tafel geveegd. Daar kan hij niet op wachten… dus hij houdt zich maar aan de wel beschikbare voor hem positieve uitspraak van DCMR…
Pagina terug