Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 26 maart 2013 - Motie 'de juiste kaart'

Archief Nieuws
Motie “de juiste kaart”

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 26 maart 2013 sprekend over de Gebiedsvisie Voorne-Putten,

overwegende dat:

- de gebiedsvisie richting moet aangeven voor toekomstige ontwikkelingen;
- van de vier gemeenten op Voorne-Putten alleen Westvoorne géén eigen gebiedsvisie heeft;
- in het najaar van dit jaar er een gebiedsvisie zal worden opgesteld voor Westvoorne,

is van mening dat:

- een niet-juiste kaart huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen kan dwarsbomen,

verzoekt het college:

- Zodra de structuurvisie van Westvoorne is vastgesteld, figuur 2 van de gebiedsvisie Voorne-Putten aan te passen, voor wat betreft het grondgebied van Westvoorne, alleen aangaande de nu aanwezige bestemmingen

en gaat over tot de orde van de dag.
Pagina terug