Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Op de vingers getikt door de Provincie

Archief Weblog
Er zijn vanaf eind 2005 verschillende onuitvoerbare plannen ontwikkeld onder leiding van allerlei dure bureaus. Eerst strandde het plan Stuifakker en vervolgens mislukte het burgerparticipatie-traject van Urbland. Toen werd Twynstra Gudde ingehuurd. Prima voor TG om iedere maand een rekening in te kunnen dienen, maar niet voor Westvoorne, want de miljoenen verdampen terwijl de geraamde inkomsten van 16 miljoen uitblijven. Wethouder Klok vindt dat geen probleem, aangezien hij een reserve pot had gecreëerd. De dekking voor die reserve moest uit de ontwikkeling van de Drenkeling komen, maar de Provincie heeft deze constructie afgekeurd, omdat die dekking ongewis is. In feite komt dat neer op het ontploffen van het glasplan, omdat de hele financiële bodem er door de Provincie onderuit is geslagen. In plaats van nu een streep door het plan te trekken, gaat ons college gewoon door. Alleen wordt de uitvoering in twee fasen gesplitst. Voor de eerste fase wordt nu geld bij elkaar geschraapt. Dat gaat als volgt: Er wordt geld, dat bestemd was voor andere zaken, zoals het opplussen van huurwoningen en het ontwikkelen van bestemmingsplannen gebruikt om het financiële gat te dichten. Ook de ‘Reserve dorpsvernieuwing’ van anderhalf miljoen euro kan, volgens Twynstra Gudde, prima ingezet worden voor het glas. Daarnaast wordt er heel creatief alsnog geld afgeschreven op de jaarrekening van 2011.
Al dit geschuif met potjes geld om het financiële debacle van het glas te verbloemen, noemen wij heel simpel ‘creatief boekhouden’. We hebben daar tijdens de behandeling van de begroting afgelopen oktober ook al op gewezen.
Als de coalitiepartijen instemmen met dit zogenaamde ‘bijstellen’ van het glasbeleid, dan zal er binnenkort geen geld meer voor andere zaken zijn. Als gevolg van raadsbesluiten die vanaf 2010 door deze coalitie genomen zijn, is onze reservepositie met ruim dertien miljoen euro afgenomen. Of Westvoorne daarvoor fase 1 van het glas krijgt, is volstrekt onzeker. Zeker is wel, dat fase twee pas na de verkiezingen van 2014 komt. En dan te bedenken dat Klok er ondertussen zeven jaar glasbeleid op heeft zitten. Hij begon al in 2005 toen het toen zittende college viel over, jawel, het glas!
 
Emma van Blom
Partij Westvoorne
Pagina terug