Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 28 mei 2013 - Handhaving

Archief Nieuws
Het betoog van Emma van Blom luidde als volgt:
 
In toezegging 2013-12 staat, m.b.t. de handhavingszaken, dat de bezwaar- en beroepstermijnen worden opgeschort: Wethouder Groenewegen zegt dat betrokkenen bij de twee handhavingszaken een brief krijgen waarmee de procedures worden stopgezet tot na de bespreking van het beleid in de commissie van juni. De bezwaar- en beroepstermijnen worden opgeschort.

Kan de wethouder mij uitleggen waarom dat dan niet gebeurd is!? Waarom heeft de wethouder niet gedaan wat hij toegezegd heeft?

Wanneer een wethouder een dergelijke toezegging doet, zal iedere burger toch verwachten dat alle maatregelen, die daartoe nodig zijn, dan ook genomen worden!? Wanneer achteraf dan blijkt dat een van de belangrijkste maatregelen, om waar te maken wat een wethouder/het college in een raadsvergadering beloofd heeft, in dit geval onder andere het intrekken van het dwangsombesluit, niet genomen wordt omdat het college, volgens de uitleg die wij daarover ontvangen hebben, bang is voor een negatieve uitleg van de rechter en dus  de juridische positie van de gemeente, dan volgt daaruit dat het college meer bezig is met het mogelijk eigen toekomstige juridische gelijk dan met het belang van burgers en met hun vertrouwen in beloftes van het college.
 
Conclusie:
Wethouder Van Lith, terug van vakantie, doet een onduidelijk relaas en draait om de zaak heen. Hij suggereert zelfs nog dat zaken in zijn afwezigheid hebben plaatsgevonden... wat een lef...
Het onderwerp is inmiddels geagendeerd voor de Commissie Grondgebied van 5 juni 2013. Deze zaak is nog niet gedaan, zo lijkt het.
Pagina terug