Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 25 juni 2013 - Kadernota 2014

Archief Nieuws
Het betoog van Emma van Blom bij agendapunt 11: 
Hierover kunnen we kort zijn. Wij kunnen niet met deze kadernota instemmen om de simpele reden dat de raad hiermee niet de mogelijkheid geboden wordt om de kaders voor het komende jaar te stellen. De raad kan op deze manier niet naar behoren haar wettelijke taak uitvoeren. Alleen over herinrichting van wegen en wat ondergrondse zaken zoals riolering en afvalcontainers wordt iets gezegd, waarbij het dan voornamelijk gaat om het doorschuiven van werkzaamheden naar een volgend jaar.
Verder wordt er opgemerkt dat er waarschijnlijk bezuinigd zal moeten worden. Daarvoor worden alvast een paar oplossingsrichtingen aangegeven, zoals ‘
- afstoten van taken,
- verminderen voorzieningen niveau,
- doorschuiven investeringen,
- verhogen doelmatigheid,
- verhogen van te beïnvloeden inkomsten (die laatste betekent gewoon ‘verhoging van belastingen’, maar dat klinkt minder aardig zo vlak voor de verkiezingen.

Hoe bezuinigmaatregelen dan in z’n werk gaan blijft volstrekt onduidelijk.  Persoonlijk ben ik bijvoorbeeld heel benieuwd naar ‘het verhogen van de doelmatigheid’ wat zouden ze daar toch mee bedoelen?

En welke taken gaan ze afstoten? Ook wel een spannende.

Stelposten is het nieuwe toverwoord. Ze zeggen dat de Provincie dat OK vindt maar ze zeggen er niet bij dat de provincie wel zegt dat daarbij aangegeven moet worden voor welk programma die gelden en waarop eventueel bezuinigd gaat worden.

Maar goed dit is dus onze kadernota en hij wordt vast wel door de meerderheid van deze raad vastgesteld. Ook al heeft het college dit keer niet eens de moeite genomen om iets over de invulling van de nieuwe gemeentelijke taken in het kader van de decentralisaties te zeggen.

Het college heeft blijkbaar geen enkele visie op dat gebied. Ze wil geen enkele richting op geen enkel gebied meer aangeven. Ze zien wel waar het schip strand. ‘Après nous le déluge
 
Conclusie:
De coalitiepartijen vinden deze kadernota weliswaar summier, maar vinden dat ze toch maar moeten instemmen. De fractievoorzitter van de PvdA waagt het zelfs abusievelijk te beweren, dat de raad zelf om deze magerheid gevraagd heeft... hetgeen geenszins het geval is. Naast de jaarrekening en de 1e bestuursrapportage zet de PW ook bij dit derde document, dat qua beleid en financiëen cruciaal zou moeten zijn voor het toekomstig besturen van onze gemeente, gigantische vraagtekens. En ook hier laten coalitie én PvdA duidelijk zien dat ze niet bereid zijn ook maar enige verantwoordelijkheid te dragen, maar dat ze 'lock stock and barrel' alles uit handen geven aan het college en de gedegen onderbouwde mening van de PW respectloos negeren. 'Regeren is negeren' is in dit opzicht een toepasselijk gezegde.     
 
Pagina terug