Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Commissie vergaderingen week 27, 2013

Archief Nieuws

Week 27 van dit jaar bracht ons de laatste drie commissievergaderingen voor het zomerreces. Omdat we zo langzamerhand snakken naar vakantie, of beter gezegd naar even een volledige ontkoppeling van de politieke waanzin in Westvoorne, nemen we bij deze de vrijheid om die laatste drie maar even samen te vatten in een kort verslag.
Daarbij aantekenend dat in het stukje ‘Kantnochwalrus’ in de weblog op deze website reeds enigszins kond is gedaan over het herijken van het glasbeleid en dat er over de stand van zaken van alle projecten in onze gemeente niets te vertellen valt, omdat het college aangaf het sinds dezelfde tijd vorig jaar zelf ook even niet meer te weten. Het is natuurlijk wel vreemd dat je als wethouder moet opbiechten dat je ff niet kunt rapporteren hoe je projecten er voor staan. Je vraagt je dan toch af of dat niet doorlopend wordt bijgehouden door de naar zeggen zo ervaren projectenmensen, zodat je de status quo op elk moment van de dag op het bordje van de raad kunt hoesten…

Dan blijven er nog een paar sappige onderwerpen over, zoals de financiële stand van zaken, waar we recentelijk al genoeg over gezegd hebben. Laten we daar maar even niets aan toe voegen. Het geld lijkt op, in ieder geval voor zaken waar college en coalitie niet op gebrand zijn, maar het blijft puzzelen voor een eenvoudig raadslid om precies de gang van zaken te volgen.
De discussie rond het hondenpoepbeleid was een gezellige en bijna frivole. Wat wil je ook, een raadszaal vol Hollanders die over stront mogen praten. Dat laten ze zich niet twee keer zeggen… Duidelijk werd wel dat het de burgemeester is, en niemand anders, die de hondenpoep in zijn portefeuille heeft… En er blijkt nota bene geld te zijn voor zakjes, boa’s en poepzuigers. En wat betreft afvalbakken, losloopstroken. of bebording, het is er allemaal of het kan uitgebreid of aangepast worden. Het beleid kan dus wat je noemt geactualiseerd worden. Wethouder Groenewegen vond dat iedereen zijn eigen bagger maar moet opruimen, zijn hondenvriend wilde de hondenbelasting fors verhogen en de PvdA had pertinent een probleem met poepzuigen, voor sommigen een verrassing voor anderen ook weer niet...

Over burgerparticipatie was men gematigd optimistisch. Dat dit proces nog niet echt in de bloedvaten en de genen van iedereen zit en, dat dit wel zeer noodzakelijk is in de veranderende democratie, is wel duidelijk. Men moet af van het gevoel dat burgerparticipatie een moetje voor de vorm is en ook dat, zoals sommigen helaas menen, dat je je burgers ook te veel kunt betrekken en dat het zo af en toe veel prettiger is om een vergadering besloten te houden. Dan ben je toch niet meer van deze tijd…
Over de windenergie op land en de ontwikkelingen langs de kust is ook wel het nodige te zeggen. Eon en Nuon zijn vastbesloten om giga windmolens ten Noorden van onze kleine gemeente te bouwen, in twee stroken, die geheel op het grondgebied van Westvoorne liggen. Aan onze zijde van de zo genoemde demarcatielijn, straks zeer zichtbaar en hoorbaar voor ons en de ons bezoekende toeristen. Ies Klok veegde de door de PW geuite bezwaren hiertegen nog niet zo lang geleden met een brul en een armzwaai van tafel en de coalitie conformeerde. Mulder lijkt nu hetzelfde te doen met alweer, of beter gezegd nog steeds, een hoofse knik naar het Havenbedrijf. Waar zijn deze lieden toch in godsnaam mee bezig, vragen wij ons af. Wat later in de week gaf een onverstaanbare presentator van Rijkswaterstaat te kennen dat hij nog maar kort geleden geboren is, dus alle voorgeschiedenis niet kent en eigenlijk geen flauw idee heeft wat al die stromingen doen met het zand en dus met onze kust. Dat we krimpen, jawel ook daar, is een feit, want de bunkers voor de Groene Punt zijn indertijd niet in zee gebouwd… Maar slib is er altijd geweest en nee, van een balans eiland wist hij helemaal niks… Misschien dat we gedurende de vakantie eens even tijd en zin vinden om hier nog wat meer woorden aan vuil te maken.

En dan is er nog Tinte. Misschien kunnen we beter zeggen ‘was’!? Want wethouder Groenewegen, hiermee lijkt het link opgezadeld door collega Van Lith, baste op niet mis te verstane wijze dat het college geen cent in Tinte gaat pompen. De VVD vertelde in een spagaat te zitten en niet omdat zij een ander standpunt verkondigde dan haar collega, maar omdat het geld echt op is. Dat vadertje Mulder in persbericht en in raadsvergadering net gejubeld had dat het huishoudboekje dik op orde was, het weerstandvermogen zelfs weer uitstekend scoorde en dat we er financieel weer goed voorstaan, was zij in haar spagaat gevoeglijk vergeten. Waarschijnlijk kramp, denken wij dan maar. De rest van de coalitie vond in feite ook dat de middelen beperkt zijn, dat de prijs te hoog is, dat dromen okay zijn, maar dat je wel realistisch moet blijven en dat er dus niet in Tinte geïnvesteerd kan worden… Rockanje en Tinte zijn dus niet aan de beurt gekomen in deze raadsperiode en dus zal de Partij Westvoorne er voor moeten zorgen, dat daarin, en in nog heel veel ander zaken, na de verkiezingen van maart 2014 drastisch verandering gaat komen. Dat er bij het opstellen van een visie en het uitvoeren daarvan een balans bereikt wordt in Westvoorne, tussen de drie kernen en tussen die kernen en het landelijk gebied, tussen de zee en het land, tussen de industrie en het groene wonen/recreëren, tussen de bereikbaarheid en de verkeersintensiteit en niet in de minste plaats tussen het bestuur en de burgerij. Om zo maar eens een aantal belangrijke zaken te noemen.

Daar laten we het even bij. We gaan uitblazen in een hopelijk warm zomerreces. Wat schrijven aan ons partijprogramma, dat wel, en reflecteren natuurlijk op de afgelopen periode. We reflecteren wat af. En mocht u in de vakantieperiode toch in de problemen geraken in het Westvoornse gemeentegebeuren, dán kunt u ons natuurlijk altijd nog even bellen of een mailtje sturen… We wensen u een hele prettige en ontspannen vakantie toe.   

Pagina terug