Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Nabeschouwing Politiek Café 'Veiligheidscontour'

Archief Nieuws
Het zat bomvol, het PC afgelopen zaterdag in Olaertsduyn: een enorme belangstelling voor de perikelen rond de veiligheidscontour en de daarmee samenhangende, door de oprukkende industrie veroorzaakte, en steeds verder toenemende overlast in Westvoorne. Geïnteresseerde en bezorgde inwoners namen enthousiast deel aan het gesprek dat op deskundige wijze door Jeroen Noordermeer van de Partij Westvoorne werd ingeleid.

Dit Politiek Café was het zevenentwintigste op rij sinds de Partij Westvoorne dit discussieforum op 26 februari 2011 in het Westvoornse leven had geroepen. Voor de zoveelste keer viel het op, dat er géén raadsleden van andere politieke partijen, géén ambtenaren, géén wethouders en géén collegeleden aanwezig waren.

Voor fractie en bestuur van de Partij Westvoorne een enorme teleurstelling en voor Westvoorne in haar totaal uiteraard een zeer gemiste kans. Immers dit forum werd opgezet voor alle inwoners van Westvoorne met de  bedoeling om gemeentebreed met elkaar van gedachten te wisselen over heikele of minder heikele onderwerpen. En wat had nou een betere basis kunnen zijn voor dit praathuis dan de door de inwoners van Westvoorne gekozen volksvertegenwoordigers, die bovendien allemaal heftig open communicatie en burgerparticipatie belijden.

Zelfs in dit zevenentwintigste Politiek Café, waarvoor als thema de, door de industrie ten Noorden van ons, veroorzaakte overlast in onze gemeente gekozen was, schitterde de zittende bestuursgarde werkelijk oogverblindend door afwezigheid. Je zou toch zeggen, dat dit de kans was geweest om even uit te leggen aan de inwoners van Westvoorne waarom, zoals nu de prognose is, de coalitieve meerderheid van de raad gesteund door het voltallige college, in de aanstaande raadsvergadering van 28 januari de ligging van de Veiligheidscontour op Westvoorns grondgebied en de daar onder geschoven boterzachte intentieverklaring,  die zegt ‘dat we zukke goeie vrienden zijn en dat alles wel goed zal komen, schatje’, zal goedkeuren!?

Wij zijn van mening, dat het niet zomaar goed gaat komen en dat coalitie en college eindelijk een keer voor het belang van hun burgers op moeten komen.

Rien Huisman
Tinte, 26 januari 2014 

Pagina terug