Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Het Natuurfonds en het Leefbaarheidsfonds

Archief Nieuws
Het Natuurfonds en het Leefbaarheidsfonds financieren projecten en initiatieven, die worden gerealiseerd in de gemeente Westvoorne en die het maatschappelijk belang dienen, van respectievelijk Natuurmonumenten/de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (als bijdrage aan verduurzaming en versterking van de natuurbeleving in het Natura 2000 gebied) en van inwoners en ondernemers (ter verbetering van de leefbaarheid in Westvoorne).

Energiemaatschappijen Nuon en Eneco zullen, zodra het windpark Slufterdam operationeel is (2018), jaarlijks geld in beide fondsen storten voor de duur van 15 jaar. Op deze manier profiteert Westvoorne toch nog mee van de nieuw te bouwen (en uiteindelijk niet tegen te houden) windmolens op de Slufterdam.
Ook de gemeente Westvoorne zal elk jaar, via de WOZ opbrengst van het windpark Slufterdam, een financiële bijdrage leveren. “Ik ben blij dat we met deze fondsen nieuwe investeringen kunnen doen in onze dorpen en onze natuur”, aldus wethouder Bert van der Meij.

Niet alleen kunnen inwoners en ondernemers initiatieven aandragen voor het Leefbaarheidsfonds, maar ook de beoordeling hiervan ligt vanaf de zomervakantie bij hen. Van der Meij: “Hiermee wordt dit fonds ook echt voor en door de inwoners van Westvoorne.”
Pagina terug