Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Exploitatie Koepel Zeeburg

Archief Nieuws
De gemeente Westvoorne en de stichting hebben een aantal afspraken gemaakt over de overdracht van het beheer aan de gemeente en het onderhoud van De Koepel. De gesprekken hierover zijn in goede harmonie gevoerd.

Na 1 juli neemt de gemeente Westvoorne de kostbare oude voorwerpen uit De Koepel,  waaronder de achttiende-eeuwse zeldzame drinkglazen van voormalige dijkringbesturen en enkele antieke topografische kaarten, in haar beheer. Bewoners die andere voorwerpen, zoals boeken of aardewerk, in bruikleen hadden gegeven, zullen door de gemeente benaderd worden.

Wethouder Van der Meij: “De gemeente Westvoorne is de stichting Koepel Zeeburg zeer dankbaar dat zij zich heeft ingespannen voor de realisatie van De Koepel en wenst de leden van de stichting veel goeds in de toekomst.” De gemeente onderzoekt nu hoe De Koepel het best geëxploiteerd kan gaan worden.
Pagina terug