Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Begroting 2017 Westvoorne goedgekeurd

Nieuws
Dit houdt in dat de financiën op orde zijn en dat Westvoorne voor alle uitgaven niet vooraf om toestemming hoeft te vragen en dat projecten die nu in de planning staan, zoals bijvoorbeeld de Brede School, na goedkeuring van de gemeenteraad ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen gaan worden.
Voor het woningbouwprogramma in de Drenkeling en de verbouwing van Tintestein werd reeds eerder groen licht gegeven door een meerderheid van de raad. Ook is  inmiddels een aanvang gemaakt met de bouw van het appartementencomplex ‘Brielsche Hoeck’ aan de Ruy gestart.
Wethouder Van der Meij verklaarde desgevraagd, dat hij zeer tevreden is over het feit dat de begroting ook in 2017 weer in evenwicht is en voldoet aan de eisen van de wet- en regelgeving.
Westvoorne is als één van de weinige gemeenten in Nederland nog in het bezit van een eigen Woonbedrijf. Door gewijzigde wet- en regelgeving zijn de exploitatieresultaten van dit Woonbedrijf wel een aandachtspunt en een uitdaging voor de langere termijn. In de kadernota 2018 zullen voorstellen worden gedaan om hier het hoofd aan te bieden.
Pagina terug