Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Tintestein

Nieuws
Op zaterdag 21 januari 2017 werd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en Arcadis aan Stichting Ons Tintestein het predicaat ‘Kern met Pit’ verleend voor het dorp Tinte. De prijs ging vergezeld van een cheque ter waarde van duizend euro!   
Het moge dus duidelijk zijn, dat de ontwikkelingen van de laatste jaren in Tinte ook niet onopgemerkt zijn gebleven buiten de gemeentegrenzen.
Het project Tintestein draagt bij aan de sociale cohesie van het dorp Tinte, dat zo’n 600 inwoners telt. Het buurtwinkeltje, dat in de voormalige school zal worden gevestigd, zal eveneens de leefbaarheid van het dorp bevorderen. De bedoeling is dat er streekproducten kunnen worden gekocht, maar ook vers brood, lang houdbare producten, verse zuivelproducten en snoepjes. Verder wordt er onder meer nog nagedacht over een koffietafel als ontmoetingsplek voor de buurt, een klussendienst en een maaltijdservice. Tinte is hiermee één van de acht Duurzame Dorpen in Zuid-Holland.
Het project Tintestein kan met stelligheid hét schoolvoorbeeld van participatie tussen burgers en overheid in onze lokale samenleving genoemd worden.
Meer informatie is te vinden op de bijgelinkte "Nieuwsbrief Verenigingsgebouw Tintestein" Blz.1 en Blz.2.
Pagina terug