Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Snippergroen: Kosten koper wordt kosten inwoners !

Nieuws

Snippergroen: Kosten koper wordt kosten inwoners !

De afgelopen week werd na heel lang wachten en diverse keren uitstellen eindelijk een besluit genomen over stukjes gemeentegrond in Rockanje, waar ooit in een grijs verleden afspraken werden gemaakt door de gemeente Rockanje met een vijftigtal toenmalige bewoners van Singelpercelen over gebruik van de grond.

Probleem opgelost, zou je denken, maar tot verrassing van de Partij Westvoorne besloot de wethouder op de valreep om in tegenspraak met eerdere afspraken met de raad en tegen alle (juridische) adviezen die we hadden gekregen in, de desbetreffende groep financieel tegemoet te komen, door de kosten gemoeid met de overdracht voor rekening van de gemeente te laten komen.

Om te beginnen nog even kort over de bijzondere situatie van deze groep bewoners. De gemeentegrond was in veel gevallen al heel lang in gebruik, langer dan 20 jaar zelfs, zodat aanvankelijk gedacht werd dat sprake zou zijn van verjaring, wat zou betekenen dat de bewoners de grond in bezit zouden krijgen zonder ervoor te hoeven betalen. Alleen de kosten van overdracht zouden dan moeten worden betaald.

Maar omdat er dus ooit een overeenkomst was gesloten tussen toenmalige bewoners en de gemeente Rockanje en er ook gebruikers-OZB was betaald, was er geen sprake van verjaring. Gewoon, omdat de wet zo in elkaar zit.

Dat was een tegenvaller voor de groep bewoners en ze vonden het ‘niet eerlijk’ en in sommige gevallen was dat ook wel te begrijpen. Diverse bewoners die door de jaren heen bij de gemeente hadden aangeklopt over een bouwvergunning of het kappen van een boom, hadden steevast te horen gekregen dat het hun eigen grond was. 

De gemeenteraad vond het ook niet fair voor deze groep en eind vorig jaar werd een PW-motie aangenomen waarbij de wethouder werd gevraagd ervoor te zorgen dat deze groep zoveel mogelijk een gelijke behandeling zou krijgen als de andere bewoners.

Daarna volgde een moeizaam traject waarbij de wethouder onder andere tijdens twee informatieavonden uitgebreid aan de raad liet uitleggen door deskundigen en juristen dat veel niet mogelijk was: grond weggeven, verjaring simuleren, het zou leiden tot belastingaanslagen voor betrokkenen, ongeoorloofde staatssteun en ongewenste precedentwerking vanwege ongelijke behandeling, met mogelijk hoge kosten voor de gemeente.

De oplossing was simpel: voor deze groep bewoners zou het mogelijk worden gemaakt de grond gratis te blijven gebruiken, door voortzetting van de gebruiksovereenkomst.

Daarmee werd tegemoet gekomen aan de ‘bijzondere’ situatie dat er geen sprake was van verjaring, zonder andere inwoners tekort te doen of financiële ongelijkheid te creëren met een mogelijke precedentwerking. . De mogelijkheid tot kopen voor 80 euro per vierkante meter, zoals die voor alle Westvoornaars gold, was er nog steeds, maar wie niet wilde kopen, kon toch de grond blijven gebruiken.

Niet ideaal, maar de beste oplossing, vond de wethouder en het overgrote merendeel van de aanwezigen deelde die mening.

Groot was onze verbazing toen tijdens de commissievergadering IZ/AZ terloops werd gemeld dat de grond VRIJ OP NAAM zou worden verkocht, nog steeds voor €80 per vierkante meter, terwijl dat niet was opgenomen in het raadsbesluit dat we voorgelegd hadden gekregen.

De Partij Westvoorne was verrast en kon zich uiteindelijk ook niet vinden in deze wending, die haaks stond op wat de wethouder eerder had beweerd en die bovendien niet paste binnen de kaders die de raad eerder had meegegeven of  bij de motie die eind vorig jaar werd aangenomen. Immers, we hadden duidelijk een projectprijs van €80 KOSTEN KOPER afgesproken en de raad had zich bij herhaling, ook in de motie, uitgesproken voor gelijke behandeling van alle inwoners.

We dienden tijdens de raadvergadering een amendement in, om deze vergissing van de wethouder te repareren en het besluit weer binnen de eerder meegegeven kaders te laten passen. De Partij Westvoorne was (en is) namelijk van mening dat voor alle inwoners een zelfde prijs hoort te gelden, zoals afgesproken, met dezelfde voorwaarden.

En laten we wel zijn, met de mogelijkheid om de gemeentegrond te kopen voor €80 K.K. per vierkante meter of de grond gratis te blijven gebruiken, ook al is die niet hun bezit, hadden de betrokken Singelbewoners toch niets te klagen?! We hebben het immers over gemeentegrond, gemeenschappelijk bezit dus.

Wij zijn van mening dat nu alle inwoners een beroep kunnen doen op gelijke behandeling en aanspraak kunnen maken op levering VRIJ OP NAAM. En dan hebben we het niet alleen over de kopers van gemeentegrond die ze al langer ‘oneigenlijk’ in gebruik hadden, maar ook over de mensen die tijdens het project een stukje snippergroen van de gemeente kopen om bij hun perceel te trekken. In Rockanje of Oostvoorne. De wethouder heeft namelijk bij herhaling nadrukkelijk aangegeven dat het om 1 project ging en zo staat het ook te lezen op de website van de gemeente. Er is 1 project met 1 projectprijs van €80 (tot 150 vierkante meter) of een getaxeerde prijs (voor grotere stukken. En het staat er duidelijk: KOSTEN KOPER. En dat wordt nu dus voor een selecte groep VRIJ OP NAAM, zonder dat daar wat ons betreft een gegronde reden voor is. En U mag met zijn allen de notaris en het kadaster gaan betalen voor deze groep.  

De uitvoering van het project tot nu toe is verre van vlekkeloos geweest, dat zeker, maar het is al te dol dat de wethouder dit compenseert met dit goedmakertje voor het wachten en de onzekerheid, zoals ze zelf aangaf, op kosten van de inwoners van Westvoorne.

De wethouder zei ook nog niet te weten hoeveel deze verandering in de voorwaarden voor de Singelbewoners de gemeente zou gaan kosten en van mogelijke  precedentwerking (met veel grotere financiële gevolgen) wilde ze niet weten.

Tot onze verbazing, want het zou per geval wel eens om een bedrag rond €1000 kunnen gaan en dat kan met meer dan 300 gevallen in Westvoorne dus aardig oplopen.

Helaas haalde het amendement het niet. Naast de 5 PW-stemmen werd het slechts gesteund door twee VVD-ers  die de moed hadden in lijn met de eerder gepresenteerde feiten en de meegegeven kaders te stemmen. Anderen konden de draai van de wethouder helemaal volgen en stemden tegen het amendement. Maar ja, de tribune zat dan ook vol met Singelbewoners en sympathisanten.

De gemeente gaat dus bij de uitvoering van dit project zonder reden een kleine groep bevoordelen ten opzichte van de andere inwoners die een stukje gemeentegrond hebben gekocht of zullen gaan kopen. De Partij Westvoorne vindt het niet juist dat de gemeente de rekening oppakt voor een groep die zich organiseert en zich luid laat horen en anderen gewoon zelf laat betalen.

Bovendien denken we dat iedereen die heeft gekocht of gaat kopen een succesvol beroep zal kunnen doen op een gelijke behandeling. En dat kan de gemeente veel geld gaan kosten.

Terwijl de raad en wethouder het er eerder over eens waren, dat €80 K.K. per meter een prima projectprijs was, ook voor de Singelbewoners, die aanvullend de mogelijkheid kregen tot hun vertrek de grond gratis te blijven gebruiken.

 

 

Pagina terug